Senaste inläggen

Av Christina - 24 september 2011 16:48


Moderaterna straffar medborgare . . .

 

Hemlösa straffas.

Arbetslösa straffas.

Om du saknar "motivation och förändringsvilja".

Horribelt!

http://www.expressen.se/ledare/1.2570298/slafsig-politik-mot-hemloshet


Och skatte-smitarna, både här och utomlands (inte sällan moderater):

http://www.expressen.se/ledare/1.2570316/rika-ar-de-stora-skattesmitarna


Om Sveriges pensionärer flyttar till Medelhavet, och samtidigt som dessa då minst halverar sin skatt, MEN samtidigt bidrar med skatt till PIGS-länderna där, så blir det fler lediga bostäder i Sverige, för hemlösa, för ungdomar, och för invandrare och flyktingar.

En idé för harmoni och balans.

ANNONS
Av Christina - 21 september 2011 12:51

  Kommunkontor.


MAKT UTAN RÄTTVISA ÄR TYRANNI.


Man kan starkt undra över hur stor andel av de 98 % kommunala fritidspolitikerna som behärskar de kommunala lagarna?

För att inte tala om handläggarna, d.v.s de kommunala tjänstemännen . . . . . . . . . . . . .

 

Som naturaliserad svensk medborgare och akademiker är ju inte dessa lagar särskilt svåra att tillgodogöra sig.

 

Som f.d statlig tjänsteman har jag t.ex jobbat med samtliga nedan lagar i mitt arbete, förutom då KL och de kommunala speciallagarna.

 

De övergripande kommunala lagarna är:

 

Kommunallagen (KL):

Det gäller bl. a. för kommuner att kunna skilja på kommunal verksamhet och på statlig verksamhet, d.v.s gränser för vad en kommun får och inte får göra (kommuners behörighet och befogenheter).

Arbetsförmedlingen är en statlig verksamhet som är huvudman för samtliga arbetssökande i Sverige.

 

Förvaltningslagen (FL):

Förvaltningslagen gäller för både kommuner och för statlig verksamhet.

Den beskriver hur myndigheter ska handlägga sina ärenden.

Om skyldigheten som myndigheter har att lämna upplysningar, vägledning, råd, och annan sådan hjälp till enskilda, i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

 

Tryckfrihets- och offenlighetsprincipen (TF):

Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda.

Detta bör kommuners registratorer och nämndsekreterare känna till.

 

Offentlighet- och sekretesslagen (OSL):

Lagen reglerar sekretess, det vill säga tystnadsplikt, samt förbud att lämna ut vissa allmänna handlingar. Syftet med sekretessen är att skydda enskildas personliga och/eller ekonomiska förhållanden/integritet.

 

Personuppgiftslagen (PuL):

Personuppgiftslagen gäller för all behandling av personuppgifter. Lagen syftar till att skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter. Med personuppgift menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

I min kommundel har den lagen delegerats till tjänstemännen.

 

Andra "speciallagar"  som i vissa fall enbart avser kommuner är t.ex.:

Socialtjänstlagen (t.ex. kapitel 4 och kapitel 11), Skollagen, Plan- och bygglagen, Miljöbalken, LSS, LVU, LVM.

__________________________________________________________

 

I Regeringsformen 1 kap. 9 § anges de grundläggande kraven på myndigheters arbetssätt och förhållande till enskilda.

 

Enligt den s.k officialprincipen ansvarar myndigheter för att ett ärenden utreds ordentligt.

 

Verksamheterna ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

 

Dokumentation ska utformas med respekt för de enskildas integritet.

 

JK och JO är organ beroende av regeringen respektive riksdagen. Det ska inte domstolar vara.

 

RF 8:1 

Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning.

Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner.


RF 8:2

Föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser:
1. enskildas personliga ställning och deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes,
2. förhållandet mellan enskilda och det allmänna, under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda, eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden,
3. grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen, samt kommunernas befogenheter i övrigt och deras åligganden.

 

Datainspektionens (DI) yttrande över betänkandet om en ny förvaltningslag: (intressant)

http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2010-10-07-forvaltningslag.pdf

 

 

ANNONS
Av Christina - 20 september 2011 21:02

 


Pensionärer en tung maktfaktor i nästa val år 2014:

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/pensionarerna-blir-en-tung-maktfaktor_6485750.svd


Pensionärer flyttar utomlands: http://www.dn.se/ekonomi/fler-pensionarer-soker-sig-utomlands


Göran Skytte känner inga fattiga pensionärer (haha):

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/after-work-inget-fattigt-kollektiv_6498774.svd

Åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden i Sverige startar vid 45-50 år. Fas 3 består till övervägande delen av 50 + personer.

Varför stanna i ett diskriminerande land, där äldre inte alls värdesätts?


Sänk din skatt!: http://www.taxzero.se/


Få flygtimmar till:

Frankrike (Atlantkusten eller Medelhavskusten)

Spanien (Malaga, Mallorca, eller Kanarieöarna/Teneriffa)

Italien

Grekland

Cypern

Malta

Portugal

Nu känner jag inte till skattesatsen i UK, men Cornwall skulle jag kunna tänka mig.


Beräkna din skatt här: http://www.taxzero.se/start/berakna-skatt


Hyr, eller köp din bostad:

Små ofta möblerade lägenheter finns att köpa från ca ½ miljon SEK.


Är du krasslig av dig så har Frankrike bra sjukvård.

Är du lika fattig som jag så kan dina barn investera i en bostad i södern, och då betalar du hyran av bostaden till den egna familjen.

Varför stanna i ett trist och kallt land?

http://www.dn.se/sthlm/vi-tanker-inte-sitta-i-nagot-jadra-servicehus-och-tyna-bortDen enda kontakt du behöver med myndigheter i Sverige är ett "levnadsintyg" som du sänder in varje år.

Som permanent utlandsvistelse/flytt räknas > 6 månader utomlands varje år. Då får du inte vara folkbokförd på någon adress i Sverige, men du kan hälsa på under ett par/några månader/år.


Som "fattigpensionär" missar du bostadstillägget i Sverige, men samtidigt allra minst halverar du din skatt. Du äter mycket bättre lokal och billigare mat, och får ett bra socialt- och väderklimat.


Lidl, Carrefour, Jumbo (alla billiga butiker) finns överallt runt Medelhavet. Även IKEA, H&M, och ZARA.


Om du klarar att vara arbetslös och/eller pensionär i Sverige klarar du även överskottstiden utomlands.


Sök bostad: http://www.therealestateagency.es/spanien/Kontakta_oss/Marbella/

 

http://bovision.se/Utland


Portugal: http://www.portugalbostad.se/

 

Svensk tidning på Solkusten: http://www.svenskamagasinet.nu/article.949.html

 

Plugga språk, på distans, på hel-, halv-, eller 1/4-tid. Utbildningen på Komvux motsvarar den som elever får i grundskolan och på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna.

 

GE DIN SKATT TILL ETT PIGS-LAND I SÖDER, OCH DIN BOSTAD I SVERIGE TILL EN UNG PERSON.


Halvera din skatt istället för att gnälla (se ovan): http://www.svd.se/naringsliv/manga-tror-pa-samre-ekonomi-efter-pensionen_6504260.svd

Av Christina - 20 september 2011 11:04

  Budgeten.

 

Sossarna har under årtionden öst pengar över AMS/AF utan att något blivit bättre.

Moderaterna fortsätter med samma meningslösa taktik.

 

Fas 3 har bytt namn och heter nu "sysselsättningsfasen".

 

Varför prata om förbättringar inom det kommunala försörjningsstödet NU i september år 2011, när en ev. ändring sker i juli år 2013, för de ekonomisk mest utsatta familjerna i Sverige?

 

Bullshit!

 

Gå på krogen vill moderaterna göra oftare.

http://www.dn.se/nyheter/politik/bakgrund-reinfeldts-dyraste-reformer

 

1,2 miljoner utanför som kan störta vilken regering som helst:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13649881.ab


 Geten.

Av Christina - 16 september 2011 13:00

  

Domedagar: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/borgs-retorik-sanker-sverige_6475550.svd


Ja, det är allvarligt F. R.. (Reinfeldt nämnde ordet ansvar minst 26 gånger) . . .


- Cirka 5 miljarder till Fas 3 varje år (och 5,4 miljarder till sänkt krogmoms . . .)

http://svtdebatt.se/2011/08/moderaterna-gor-fas-3-direktorer-till-mangmiljonarer/

- Lagskrivare och framförallt rättstillämpare som inte fungerar.

- Myndigheter som inte fungerar.

- Signaler som inte kontrolleras utan feltolkas direkt.

- Osanningar som tas för sanningar.

- Prestige som går före människors liv.

- Fattigdom och klyftor som ökar.

- Barn som diagnostiseras och/eller blir kriminella.

- Ungdomar och pensionärer som lämnar landet.

- Medelålders som skuldsätter sig för ett lyxliv.

- Sjuka som ska utföra repetetiva uppgifter inom kultursektorn.

- Allt fler blir bostadslösa.

- Utanförskapet ökar.

- En lönedumpad B- och C-arbetsmarknad har skapats.

- Moral och etik har gått i graven.

- En annan kassako (s): http://www.svd.se/naringsliv/ungdomsvard-kassako-for-jan-emanuel-johansson_6483568.svd


Vart tog du vägen Sverige?

 

Minoriteten: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/frihet-under-ansvar

 

Många arbetssökande har ätit falukorv sedan mitten på 90-talet:
http://www.dn.se/ekonomi/svensken-byter-ut-lyxmat-mot-falukorv

Av Christina - 15 september 2011 11:51

  


Pris för en artikel: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/jusektidningen-prisad-foer-fas-3-artikel-680411


I Sverige pratar politikerna (läs m) mycket om den sociala ekonomin och sociala företag.

Vad är då detta?

Är det företagens företagsform? Och/eller verksamhetsidéen? 

 

Är JOBBFABRIKEN ett socialt företag?

Med 700 st fas 3-are, vilka ger en intäkt på 42 miljoner/år till företaget från staten.

 

Är Frälsningsarmens MYRORNA ett socialt företag med en stor andel fas 3-or involverade?

 

PRIO1 i Sundsvall säger själva att de är ett socialt företag.

 

Är KOMMUNERNA sociala företag med många fas 3-or?

En del kommuner kallar sig för "koncerner".

 

Och bonde som söker fas 3-or: http://www.foretagsfakta.se/Olofstorp/Gr%C3%B6nasak_Ek_F%C3%B6r/2655253

 

Personligen uppfattar jag statliga SAMHALL som ett socialt företag. Det ryktas även att SAMHALL hårt gallrar sökande. Allt handlar om intäkter.

Skillnaden är att de friska i fas 3 har sämre ersättning än de på SAMHALL. SAMHALLs personal ingår i löneförhandlingar varje år. 

 

Fas 3-ornas "månadslön" är statliga och/eller kommunala skattepengar på existensminimum, och då exklusive det företagen erhåller per år och per deltagare från staten nämligen 60.000 kr.

 

I dagsläget finns 27.000 st fas 3-or, vilket innebär 27.000 x 60.000 kr/år = 1.62 miljarder/år i statliga skattepengar till företagen, då exklusive fas 3-ornas statliga och/eller kommunala "lön" på netto ca 10.000 kr/mån., d.v.s 3.24 miljarder kr/år i skattepengar.

Sammanlagt cirka: 5 miljarder/år.

 

Den sociala ekonomin gör det lätt för politikerna. Dessa slipper då tänka i banor av en riktig och äkta jobbtillväxt.

Politikerna slipper då också ta itu med diskrimineringen på arbetsmarknaden av t.ex 50+ och invandrare.

 

Aktuell teater / revy: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ung-utan-pung/pressrelease/view/vaerldspremiaer-i-hela-universum-foer-fars-3-en-tredje-klassens-foerestaellning-678529

 

MP vill öppna verksamhet för ek. kooperativ/föreningar och ideella föreningar inom den så kallade sociala ekonomin.

D.v.s det vanliga är att brukare startar egna kooperativ = ek. föreningar, t.ex föräldrar som startar ett dagis, eller pensionärer som startar en egen hemtjänst, med anställda med riktig lön.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.705957-aldre-vill-bestamma-over-sin-hemtjanst

Föräldrakooperativ: http://kottendagis.se/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=28

Av Christina - 14 september 2011 13:00

Kommuner kapar kunder från Af . . .

  SKL.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/flyktingreformen-blev-en-flopp


Det är inte bara nyanlända flyktingar som kommuner kapar från arbetsförmedlingen.

De kapar även etablerade svenskar.

Kommunens tjänstemän förser sig med arbetsuppgifter på skrivborden.

 

Kommunens tjänstemän använder då olika knep o knåp när de konkurrerar om arbetssökande med den statliga arbetsförmedlingen i Sverige.

Och, de kommunala tjänstemännen struntar fullkomligt i vad det kostar i kommunala skattepengar, de får ju dessutom bidrag från staten för hanteringen.

 

Sedan finns det alltså olika metoder för hur tjänstemännen ska kunna behålla dessa arbetsuppgifter.

 

I mitt fall registrerade en tjänsteman mig på handläggare i en handläggargrupp för kriminella, missbrukare, långtidssjuka, etc., en handläggargrupp förutan en kontinuerlig kontakt med Af.

 

Någon kod för en förbrukad A-kassa fanns inte, så jag fick koden 02 = "saknar A-kassa" som försörjningshinder.

Sedan vägrar de att rätta upp uppgifterna. 


Tillslut går det så långt att t.o.m Af tror att jag är ett "socialfall".

 

Så SKL saknar en granskning om hur tjänstemännen, fritidspolitikerna, revisorerna, m. fl. fungerar i praktiken.

Av Christina - 13 september 2011 14:16

  


Bortkastade statliga pengar till kommuner.

 

Skydd för barn och föräldrar: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/halv-miljard-till-skydd-for-barn_6464196.svd

och

http://www.dn.se/debatt


-" Socialnämnden är skyldig att ha rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden i den egna verksamheten. Stödet till kommunerna i detta arbete ska stärkas. Det måste också utvecklas en medvetenhet om att oacceptabla händelser kan inträffa och en beredskap att göra allt för att undvika att så sker. " -

 

Staten öser pengar över kommuner, MEN kommuner granskar sig själva (både de kommunala fritidspolitikerna och de kommunala revisorerna), och dessa medger aldrig några fel.

 

Fler meningslösa miljarder till kommuner: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-ar-dags-for-msb-att-ta-ansvar_6463210.svd

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se