Senaste inläggen

Av Christina - 28 april 2013 12:42

NU tar jag semester från nätet ett tag.

Ha en skön liten vår och försommar!

Ut i solen!

Vi ses någon gång framöver!

/ Christina

Av Christina - 17 mars 2013 18:04

Länge sedan jag var inne på min blogg nu . . .

Har tröttnat även på FB . . .

Ska skaffa ett konto på Worldpress, och börja twittra istället, tror jag.

Bättre sätt att nå tänkta målgrupper.


Försöker glömma min Af-tid, hur det nu ska gå till . . . lever med konsekvenserna fortfarande.


Hittade en kommentar i bloggen nu, som jag godkänt, och lämnar även länken till här.

http://arbetsloshets.blogg.se/?tmp=298648


Ha en skön liten vår, och GLAD PÅSK till er alla!


Av Christina - 30 december 2012 18:46


 


JAG ÖNSKAR ALLA LÄSARE OCH FÖLJARE AV BLOGGEN:ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR 2013 ÖNSKAR JAG ER ALLA!


För närvarande skriver jag dock mest på Facebook (så länge det är gratis).


https://www.facebook.com/#!/Piraten10


Min FB-sida är offentlig.
Av Christina - 12 december 2012 15:35

EU består av 27 st medlemsstater. En av dessa stater är Sverige.

Sverige består av 290 st delstater (självstyrande kommuner), och vissa av dessa 290 st delstater består i sin tur av del-delstater (stadsdelar).

Delstaterna och del-delstaterna i Sverige har sina egna självstyrande myndigheter.


Våren 2003 bestämde sig en del-delstat i Sverige att starta en projekt för arbetssökande tillsammans med en statlig myndighet i del-delstaten.


Som obekväm invånare i den del-delstaten blev jag istället avanmäld av den statliga myndigheten i del-delstaten.


Statens ombudsmän JO tyckte dock att detta var fel, så hösten 2003 blev jag on istället för off.


Jag tyckte dock att det var ett övergrepp, så jag sa: nu byter jag till en statlig myndighet i en annan del-delstat.

Nej, sa de då, då avanmäler vi dig.


Sagt och gjort.


Eftersom det saknades märkbara skillnader på att vara on eller off, så förblev jag off 2004 och 2005.


Januari 2006 blev jag on igen, i en annan delstat.

Då efter 3 år tyckte min egen del-delstat att nu ska du vara med i vårt projekt.

OK, sa jag.

Ett halvår senare tyckte den statliga myndigheten att jag skulle avanmälas.

Sedan var jag avanmäld till sommaren 2009.

Så var den sanna sagan slut, eller?


I juni 2009 blev jag kallad till ett infomöte om Jobb- och utvecklingsgarantin.

Den åtgärden hade då pågått i 2 år.

I november 2009 började jag i fas 1.


Behöver arbetsförmedlingen effektiviseras?

Behövs det 290 st delstater i lilla Sverige?


https://www.facebook.com/#!/Piraten10


  

Av Christina - 4 december 2012 13:27

En FB-vän berättade nyligen om en fest för sin mor som fyllde 60 år.

Det fick mig att tänka på när jag fyllde 50 resp. 60 år . . .


Samma månad jag fyllde 50 så drabbades jag av 2 tandinfektioner i UK.

Jag fick penicillin av min tandläkare och sjukskrev mig under resp. vecka.


F-kassan blev misstänksam, 2 st sjukskrivningar under samma månad, och från en arbetssökande person???

F-kassan ringde då upp Af för att kolla.


Jag hade vid den tidpunkten inte haft någon kontakt med Af under 3 månader förutom att jag skickat ett brev dit och berättat om mina tandproblem.

Af avanmälde mig, och F-kassan 0-klassade min SGI.


Jag överklagade naturligtvis, dock utan resultat.


När man fyller jämna år får man en del gratiserbjudanden från företag, vilket blev mina presenter.


I augusti samma år gav jag mig själv en present, sålde en tavla, och köpte en billig sista-minuten-resa till Aigos Nicos på Kreta.

Detta hade handläggaren fått nys om, så några pengar för september betalades inte ut.

Därefter blev jag vräkningshotad.

Så kan det gå när man fyller 50.


10 år senare fyllde jag enligt tidräkningen :-) 60 år.

Vid tidpunkten för födelsedagen hade jag tvingats leva på 50 kr/dag sedan 3-4 månader tillbaka.

Efter en tidigare anmälan till JK om att jag inte erhöll någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd blev handläggarna aktiva.

Då skulle de tvinga mig till att underteckna ett frivilligt samtycke, för att kunna skicka in mig i en kränkande Af-åtgärd, d.v.s lägga skulden på mig istället för på sig själva.


Då fick jag en resa (ett andningshål i tillvaron) i 60-års-present av ett utfluget barn med jobb.


Den månad jag fyllde 61 så erhöll jag inga pengar alls från handläggarna, fram till året därpå, och det utflugna barnet fick försörja mig.


När jag var drygt 62 år erhöll jag en avisning till Jobb- och utvecklingsgarantins fas 1.

Minnesvärda födelsedagar i Sverige.


Av Christina - 24 november 2012 09:29


Totalt har den svenska Arbetsförmedlingen 220 st lokala

arbetsförmedlingskontor över hela landet vilka bedriver

förmedlingsverksamhet.

Dessa kontor var fram till och med år 2010 indelade i 68 st

arbetsmarknadsområden.

I januari år 2011 hade Arbetsförmedlingen 10.769 st anställda, och av de

anställda hade cirka 8.400 direktkontakt med arbetssökande och

arbetsgivare.

År 2010 anmäldes 551.000 lediga arbeten till Arbetsförmedlingen och

493.900 arbetssökande avaktualiserades varav 281.800 av dessa fick ett

jobb.  En del av dessa återaktualiserades efter tillfälliga jobb.

Antalet inskrivna per 31 december år 2010 var 708.600 st arbetssökande.

År 2010 var Arbetsförmedlingens statliga anslag

(skattepengar) sammanlagt 79 miljarder kronor.


 

Af:s uppdrag.

* Genomföra en analys av orsakerna till effektivitetsskillnaderna mellan


förmedlingskontor för att ta tillvara på den potential för effektivitets-


förbättring som identifierats vid enskilda kontor.

  * Utveckla rutiner för systematisk datainsamling som gör det möjligt att

följa upp effektiviteten i förmedlingsverksamheten. 

Effektiviseringsarbetet ska inriktas mot förmedlingskontor med stor

förbättringspotential (minst 8 % effektivitetsökning).Förbättringspotentialen tycks huvudsakligen finnas i arbetsförmedlings-


kontorens inre arbete.


 

* effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft

  * prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt

  * bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.


Utöver de 220 st statliga arbetsförmedlingskontoren finns


290 st kommunala arbetsmarknadsenheter (exklusive dito inom stadsdelar) som arbetar

med arbetssökande i Sverige.

Alltså 510 st kontor  i landet, samtliga med olika


förutsättningar för de arbetssökande.

Av Christina - 18 november 2012 13:00

Vid sekelskiftet (runt år 1900) inskränkte sig samhällets insatser i huvudsak till kommunala frivilliga åtgärder i form av fattigvård för att lindra den sociala nöd som följde i arbetslöshetens spår.


1902 kom den första offentliga arbetsförmedlingen i Hälsingborg och Göteborg. Avsikten var att minska utgifterna för fattigvårdshjälpen för de nödställda arbetslösa.

Förmedlingarna var primitiva och kommunala.


1906 gav staten det första bidraget till verksamheten (15.000 kr). Kommerskollegium skulle vara tillsynsmyndighet.


1908 började landstingen ordna länsförmedlingar.


1913 överfördes arbetsförmedlingsverksamheten till Socialstyrelsen, och även tillsynen dit.


1914 bildades Statens arbetslöshetskommission  (AK). Den blev så småningom en central myndighet. Kontanta statliga och kommunala stöd utbetalades till de arbetslösa, som fick jobb i skogs- och vägarbeten.


1923 avgick H. Branting till följd av olika uppfattningar om arbetslöshetsfrågor.


1926 föll regeingen Sandler p.g.a liknande frågor inom arbetsmarknadspolitiken.


1927 började flyttningsbidrag och omskolning att diskuteras.


1930 kom Keynes ekonomiska idéer, till vilka Myrdahl, Ohlin, och Wigforss anslöt sig. Arbetslöshetsfrågor tillhörde då socialpolitiken.


1933 var det kris med hög arbetslöshet. AK kopplades ihop med jordbruksfrågor.


1934 skapades den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen, och arbetsförmedlingen lagfästes.


1940 bildades Statens arbetsmarknadskommission (AMK).


1945 skapade regeringen ett 27-punktsprogram, och nu startade, kan man säga, dagens arbetsmarknadsverk. 


1948 ombildades AMK till AMS, och verksamheten förstatligades helt. Man använder ordet friställd istället för arbetslös.


1957 kom arbetsmarknadspolitiken igång på allvar (GD Bertil Olsson).


1963 flyttades AMS från Socialdepartementet till Inrikesdepartementet.


1974 infördes KAS (kontant arbetsmarknadsstöd) för dem som inte tillhörde någon A-kassa.


1975 kom platslistorna.


1976 inleds försök med sökning/matchning.


2012 fungerar ingenting öht.

Av Christina - 29 september 2012 21:30

  Prognoser.


Läste nyss en text i en annan blogg där KFM kallades för KronOlle . . . rätt kul, jag har aldrig hört det förut.


Efter 200 månader på kommunalt obeskattat existensminimum inträder nu 60 månader på typ version KFM-existensminimum . . .

Kul!


KronOlle sa att borgenärerna kommer att kolla mig i 5 år (tills jag fyller 70 år).

Olle sa också, att om jag vinner på en trisslott måste jag höra av mig.

Ha, ha . . .

OM detta mot all förmodan skulle inträffa ger jag lotten till ett barn, eller till ett eventuellt barnbarn.


År 1996 deklarerade jag för skatten från de sista ca 75 st A-kassedagarna (av 300 dagar) under 1995, efter nästan 1 års studier med CSN-lån, ca 100.000 kr och nu avskrivet (tack CSN!).


Drygt 7.000 kr återstår dock från studier och CSN-lån, då från slutet på 1960-talet och från i början på 1970-talet (ej avskrivet).


I november 2009 anvisades jag till Jobb- och utvecklingsgarantin (jag skulle haft en  statlig åtgärd redan 1999), och fick det allra lägsta beskattade statliga aktivitetsstödet från Af, därför att Stockholms kommun bl. a. avslagit medel till a-kasse-avgiften under 22 månader under åren april 2007 - januari 2009.


Så fram till och med maj 2012 blev det inte heller någon särskilt hög skatt till t.ex pensionspoäng.


1985 erhöll jag en checkkredit från min bank då jag jobbade som utbildningskonsult i egen firma.

Nu drog banken via KFM ned den med 40 %, så hyran för oktober blir inte betald om jag inte lånar pengar från barn.

Den krediten har endast stått på noll det datum pengar trillat in i varje månad sedan hösten 1995.


När statliga Af inte fungerar blir kommuner den alternativa "a-kassan" i Sverige.


Ja, det är ju tur att jag har vanan inne att leva extremt fattig, i landet Sverige - den bästa av världar.


Undrar vad KFM säger när jag flyttar utomlands?

Flashcards