Senaste inläggen

Av Christina - 10 augusti 2011 11:38

TWITTRA

 

Nya regler i FAS 3 beslutade av AMS GD.


Ideella föreningar får rätt till undantag från Fas 3-regler.

 

-"När den ideella föreningen blir anordnare för sysselsättningsplats i Jobb- och Utvecklingsgarantins Fas 3 ska föreningen ha minst en anställd handledare per 20 deltagare.

Undantag kan i vissa fall göras för föreningar som inte har anställda men ändå kan tillhandahålla likvärdig handledning. Motivering av undantag ska dokumenteras.

Handledaren ska ha sin placering där deltagare i Fas 3 har sin sysselsättningsplats."-


20 st deltagare för en (1) handledare betyder 4.500 kr/dag till handledaren.


Kommunal anordnare i UMEÅ: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nazistiskt-slagord-hos-stadbolag_6384906.svd


http://slup.se/upload/page_documents/svar_fran_AF_20110725.pdf


I USA talar man om jobbtillväxt, i Sverige talar man om åtgärder för långtidsarbetslösa.


Kört för 50 + sökande, 57 % finns i Fas 3.

http://www.gsfacket.se/home/da/home.NSF/unid/32761458FE294B43412568FD00428507?OpenDocument


STOR utsortering i JOB: http://www.jusektidningen.se/Arkivet/2011/2/Stor-utsortering-i-Jobb--och-utvecklingsgarantin/

ANNONS
Av Christina - 10 augusti 2011 01:24

  Fin och snygg trädgård.

 

Det här med Personuppgiftslagen är svårt.

Egentligen skulle jag sälja mig som PuL-konsult.

Men, få vill höra sanningen.

 

I mars respektive i december år 2009 tillämpade Länsrätten i Stockholm och därefter JK personuppgifter som ingick i en rättslig bedömning enligt PuL, och inte enligt Förvaltningslagen.


I augusti 2011 tillämpar JK personuppgifter som inte tillhörde en rättslig bedömning enligt Förvaltningslagen (myndighetsutövning) och inte enligt PuL.


Hur ska ni ha det egentligen?


JK är regeringens ombudsman.

De "vitsordar" endast i stort sett skadestånd på 300 kr som skäliga.    :-)

 

I båda fallen blir det antagligen Europadomstolen som får det slutgiltiga avgörandet.

 

Håller man inte efter ogräset så har man snart ingen trädgård.

 

Jag har tidigare skrivit i bloggen om hur man ofta kan applicera ordspråk på myndigheters handläggning.

I dessa JK-fall gäller: -" Små sår (tåoperationer) respektive fattiga vänner alt. fattiga ovänner (Christina) ska man inte förakta" -   :-)

Ett spanskt ordspråk är: "Liten yxa kan fälla stort träd."  :-)
Eller, What comes around goes around, eller på svenska, Svinhugg går igen.   :-)


Bakgrundskontroller av arbetssökande: http://www.datainspektionen.se/press/nyhetsarkiv/2010/datainspektionen-granskar-bakgrundskontroller-vid-rekryteringar/


Myndigheters informationsutbyte:

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/brister-vid-myndigheters-informationsutbyte/


Hur anställda kommer åt personuppgifter: http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2009-07-07-beslut-forsakringskassan.pdf

JK jobbar med Allsång på Skansen (kanske lämpligare):

http://www.svd.se/kultur/bogarnas-fel-inte-hets-mot-folkgrupp_6379536.svd

ANNONS
Av Christina - 9 augusti 2011 23:06

  Fas 4.

 

Nyttomaximeringsprincipen i beslutsmodeller:-)  :-)  :-)


Vi antar att en handläggare på en myndighet ska ta ett beslut om en medborgare i Sverige.


Handläggaren lyfter telefonluren och ringer upp en annan myndighet, och en annan handläggare.

De utbyter information, i bästa fall någon korrekt och relevant information för ärendet, men inte sällan även skitsnack, fördomar, subjektiva omdömen, och ovetenskapliga påståenden.

 

Om den första handläggaren då, på ren svenska, är riktigt korkad, så skriver han eller hon in alla erhållna uppgifter i ett / sitt persondataregister.

Alltså, en helt ovetenskaplig beslutsmodell. Ingen selektering sker alls av väsentlig utredningsinformation, och absolut inte heller någon tankeverksamhet.

 

Om medborgaren då upptäcker detta förhållande, och har det förskräckliga omaket att anmäla detta, händer sällan något.

Ingen får sparken, ingen får ett löneavdrag, ingen får ens en liten liten varning. Det svider inte det minsta i baken eller i penningpungen på myndigheten. De kan alltså fortsätta med sina beslutsmodeller.

Och slutligen, personalen på tillsynsmyndigheter riskerar inte att bli arbetslösa. Dessa blir allt eftersom överbelastade med jobb.

 

Detta kallar jag för en nyttomaximering, för alla utom för medborgarna i Sverige.


:-)   :-)    :-)

Av Christina - 9 augusti 2011 14:14

Twittra.

Arbetssökande i Sverige har 2 st alternativ:

1. Emigrera

2. Eller alternativt: Apati och tolerans är ett döende samhälles sista dygder.

 

Själv har jag inte varit apatisk eller tolererat några fel före fyllda 65.

När jag fyllt 65 så emigrerar jag.

Av Christina - 8 augusti 2011 23:56

  Och upplysningar.

 

Myndigheters serviceskyldigheter.


Enligt 4 § i Förvaltningslagen finns bestämmelser som innebär en utvidgad serviceskyldighet för myndigheter. Reglerna omfattar bl.a skyldighet för myndigheterna att bistå enskilda med upplysningar, vägledning, råd, och annan sådan hjälp i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

Vägledningsskyldigheten gäller oberoende av om medborgaren begärt det eller inte, Prop. 1985/86:80 s. 59 f.

 

När det behövs och är lämpligt skall myndigheten vägleda den enskilde, allt efter omständigheterna.

Upplysningar och råd ska särskilt lämnas vid myndighetsutövning.

Gör inte myndigheten detta så gäller Skadeståndslagen 3:2.

 

Myndighetsutövning kan t.ex vara när en arbetsförmedlare avanmäler dig hos din A-kassa.

Önskar du ta ledigt under A-kasseperioden så ska AF upplysa dig om att 25 vardagar gäller, annars mister du din SGI hos F-kassan.

Se även NJA 1985 s. 696.

 

Vid aktivitetsstöd under en åtgärd gäller 20 vardagars ledighet.

 

Om ditt skadeståndskrav på en myndighet understiger ett ½ basbelop, ca 21.400 kr, så kan det bli ett småmål hos Tingsrätten, ett enkelt, billigt och skriftligt förfarande.

Av Christina - 8 augusti 2011 16:07

  Datainspektionen (DI).

 

Integritetskränkningar (intrång).


Eftersom varken myndigheter i Sverige eller Tillsynsmyndigheter i Sverige tycks klara av att handlägga personuppgiftslagen, känner jag mig åter igen tvungen att göra ett inlägg om den (PuL).

 

Kopiera av och använd vid behov!

 

Av motiven till PUL framgår att ersättningen för kränkning får uppskattas efter skälighet mot bakgrund av samtliga omständigheter i respektive ärende. Då ska hänsyn tas till bl.a. sådana faktorer som om det har funnits risk för otillbörlig spridning av känsliga, missvisande, eller felaktiga/oriktiga uppgifter, och om den registrerade medborgaren på grund av den felaktiga behandlingen har blivit utsatt för något beslut, eller några andra åtgärder, som har inneburit något negativt för medborgaren (prop. 1997/98:44 s. 143 f.).

 

Vid en bedömning av om en kränkning är att betrakta som allvarlig bör samtliga omständigheter kring handlingen studeras.

 

Det framgår av 5 kap. 6 § skadeståndslagen att skadestånd med anledning av kränkning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet.

 

Jmfr. 2002 års förändring av ersättningsreglerna för ideell skada i skadeståndslagen.


 

Det ska särskilt tas hänsyn till om handlingen har haft förnedrande eller skändliga inslag, varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.

 

D.v.s personuppgifter av känslig art, om det funnits risk för otillbörlig spridning av uppgifterna, och om den felaktiga behandlingen har fått eller kunnat få beaktansvärda negativa konsekvenser för den registrerade.

Enligt Högsta domstolens praxis från senare år kan ersättning för ideell skada även utgå vid överträdelser av Europakonventionens bestämmelser, se t.ex NJA 2007 s. 584. och s. 862.

Av Christina - 7 augusti 2011 13:55

  Att tala eller skriva.

 

Kostnadsfri retorik???


Vissa politiker och en hel del tjänstemän pysslar med en retorik som synes ha för avsikt att skapa dåliga varumärken för de arbetssökande i Sverige.

 

- De arbetssökande är "sköra", "funktionshindrade", missbrukare, har sociala problem, eller dyl., eller bara är lata, enligt politikerna.

- De har många eller långa sjukperioder, enligt F-kassan.

- De är rättshaverister, enligt Kommunala damer (vilka använder titlar som en förklädnad för påhittade motiveringar, eller för ovetenskapliga påståenden = manipulativ verksamhet).

- De vill inte arbeta, de har inte för avsikt att arbete, enligt Arbetsförmedlingen.

 

Dessa varumärken för de arbetssökande sprids ut i massmedia, eller i tjänstemännens skrivelser, vilka sprids ut till höger och vänster, eller de noteras i olika persondataregister.

 

Kommer denna retorik att bli kostnadsfri för Sverige?

På kort eller lång sikt?

Kommer de arbetssökande i Sverige att radikaliseras?

Är politiker och tjänstemän ute på hal is?

 

Denna retorik sprids sedan även vidare till Domstolar, till JO och till JK, vilka i sin tur slukar retoriken med hull och hår.

Dessa är ju statens grindvakter, och inte några rättstjänare.

 

 

 

Poliser och fattigdom: http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/darfor-star-london-i-lagor

 

Upplopp i London, missnöjet bubblar:

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/nya-kravaller-i-london_6375954.svd

 

Missnöjda i UK: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/missnojet-bubblar-i-storbritannien_6373596.svd

Av Christina - 5 augusti 2011 23:14

 

 

Fattiglappens tépåsar    :-)

 

Jag brukar köpa stooora förpackningar med tépåsar, minst 50-100 st påsar. Oftast köper jag dem på ÖB (10 kr för 100 påsar).

Jag dricker mycket té. Allra minst 3 koppar på morgonen, och minst 2 på kvällen.

Idag när påsarna var slut gick jag i nödfall till Coop och köpte den allra billigaste förpackningen, 20 påsar för ca 12 kr.

 

Varje enskild tépåse i förpackningen var inslagen i papper, sedan omslutna av en kartong, och kartongen var omsluten av plast.

VILKET SLÖSERI MED PAPPER OCH PLAST! 

HELT OTROLIGT! 

BOJKOTTA SÅDANT!

 

Tidigare i mitt fattiga liv hade jag besök av en journalist och en fotograf i min bostad.

Fotografen stannade till i köket och betraktade en liten skål med begagnade tépåsar, vilken han också fotade.

Jag förklarade att jag sög ut varje droppe från varje påse.

Det måste man göra när man är fattig.

 

Fotot på skålen kom iaf inte med i tidningen, som tur var.  :-)

 

Tips:

När man fikar på stan kan man ha en tépåse i väskan och bara beställa in ett glas med hett vatten, för att var juste kan man ju också i värsta fall beställa en bulle.

 

Att leva på existensminimum innebär en brist på pengar, och enorma krav på prioriteringar. Det innebär dock inte en brist på hjärnceller, eller en brist på kunskap. Och, inte heller en brist på en förmåga att tillgodogöra sig nya kunskaper vid behov.

 

P.S Före min ofrivilliga fattigtid drack jag faktiskt kaffe. D.S

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se