Senaste inläggen

Av Christina - 11 november 2011 23:42

100 miljarder i skattesänkningar i Sverige . . . .

Vilken otrolig konsumtionsfest det måtte ha skapat!

Och, ändå ökar inte jobbtillväxten?

Arbetslösheten, och med ca 20 % fattiga, är konstant i landet.

ANNONS
Av Christina - 6 november 2011 22:03

 

 

Restaurangbranschen & Regeringens ungdomsarbetslöshet.

 

- Uppehållsrätter* från Utomeuropeiska länder: Ca 43.000 för åren 2009 och 2010.

- Från EU/EES: Ca 47.000 uppehållsrätter* 2006-2011.

- Svart arbetskraft inom Sverige

- Fusk med kvitton.

- Obeskattade intäkter (kontantverksamhet).

- OCH, lägre restaurangmoms from år 2012 . . . .

 

* inte samma sak som uppehållstillstånd.

 

25 % arbetslösa ungdomar < 24 år.

Ska dessa jobba i en myglande maffia-bransch?

 

Dyra krog-jobb:  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/borgs-nya-krogjobb-kostar-for-mycket_6614020.svd


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4784068


ANNONS
Av Christina - 6 november 2011 16:21

  Död åt kommuner.

 

Kommuner kläms åt: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kommuner-granskas-efter-caremafall_6615260.svd

 

Det finns 290 kommuner i Sverige.

Det enda i stort sett som de kommunala revisorerna bryr sig om är att "de håller budget", och helst gärna också skär ner i budgeten.

Exakt och precis som den privata aktören Carema.


Jag önskar inte vara "medlem" i någon kommun. Det är inget Coop Konsum.

Jag bor för närvarande i Sverige, och är medborgare där, och ingenting annat.

 

När pengar och egoism breder ut sig i ett land, och konsumtionen ökar oavsett konjunkturläge, då är det dags för en annan samhällsordning.

Konfiskera eller tvångsförvalta kommuner.

 

När kommundelens ordförandes mamma (fp) står och skriker på ICA om rulltårtor, och tror sig kunna bestämma överallt, då har det gått alldeles för långt.

 

Kommuner och kommundelar har delegerats ett ansvar för dagis, skolor, äldreomsorg, socialtjänst, bostäder, mark, lokaltrafik, med mera. ALLT som drabbar oss dagligen.

Och ALLT missköts i stort sett.

 

Carema (upphandlad av kommuner) framstår därmed som oskyldig i det stora sammanhanget, in the big picture.

 

En typisk svensk kommun: http://svtplay.se/t/136476/starke_man

 

http://svt.se/2.22620/1.2592181/hemliga_chefsbonusar_pa_aldreboenden

 

På Irland finansieras den statliga äldreomsorgen genom automatiska avdrag från pensionen varigenom den berörda personen blir berättigad till offentlig statlig omsorg.

Av Christina - 29 oktober 2011 14:06

  Rättsväsendet.

 

Julian Assange's ev. utlämnande till Sverige . . . ett beslut kommer: onsdagen den 2 november 2011.

Välkommen Julian! http://www.dn.se/nyheter/sverige/besked-om-assanges-utlamning

Kommer det att fuskas som i Etiopien?

http://www.dn.se/nyheter/sverige/videobevis-mot-svenska-journalister-vantas-pa-nytt-i-dag

 

Jag förstår mycket väl tveksamheten i ovan ärende . . . polisen och det svenska rättsväsendet . . .

 

Polisen, JO, Länsrätten/Förvaltningsrätten, JK, Tingsrätten:


1) Som målsäganden har jag erfarenhet av polisens "Dur-Två-datasystem" för förhörsprotokoll (med offer och misstänkta).

Aktuell polis skrev i protokollet att målsäganden (offret) hade trasiga tänker och blivit uppsagd.

Ingen av uppgifterna stämmer med verkligheten.

Varifrån kom då dessa uppgifter?

Jag har haft problem med tänderna men några trasiga tänder har jag aldrig haft.

Och uppgiften "uppsagd"? 

I en Af handlingsplan från sept. 2006 hade arbetsförmedlaren felaktigt skrivit in att jag var "uppsagd". Denna handlingsplan hade nått motparten kommundelen (S. L.). Polisen hade alltså haft kontakt med motparten UTAN att denna kontakt hade dokumenterats i ärendet.

OCH, JO avfärdade både kränkningen och PuL-brottet med ett par rader text i ett svar.

Förutom den hemmagjorda uppsatsen i protokollet så avvisade polisen i Solna en medföljare till målsägaren.

Polisen omvandlade en önskan om en muntlig komplettering till ett förhör. Polisen skickar en kallelse, vilken kommer fram dagen efter utsatt tidpunkt.  Polisen i Solna ringer då olika telefonsamtal.

Kan fler fel öht begås???

 

Citat:

Det är polis och åklagare som skall tillgodose samhällets och målsägandens intresse av att brott som faller under allmänt åtal utreds, och det är dessa som ansvarar för att utredningen genomförs i enlighet med gällande regler.

Förfarandet vid utredning i brottmål - förundersökning - regleras främst i 23 kap. rättegångsbalken (RB) och i förundersökningskungörelsen (1947:948).

 

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med 20 miljarder/år.

Polis-kritik: http://www.metro.se/kolumner/radsla-for-att-kritisera-polisen/EVHkkg!q49tyUfeTGQY/

 

Sådant bör Julian Assange's advokater få ta del av ang. förhörsprotokoll i Sverige.

 

2) En bekant från fas 1 i JOB hade ett ärende hos Förvaltningsrätten. I ett brev därifrån nämnde domstolen, sannolikt av en ren slump och oturligt nog, en hänvisning till motpartens argument. Något yttrande från motparten eller någon tjänsteanteckning om att en kontakt hade skett vid den tidpunkten med motparten fanns INTE i akten.

 

3) JK som ena gången tillämpar PuL på myndigheters "bedömningar" och andra gånger INTE tillämpar PuL på myndigheters "bedömningar".

 

4) Tingsrätter som officiellt avvisar mål därför att ett ombud inte önskas eller anlitas.

 

5) JO och JK publicerar enbart ett begränsat antal beslut på sina respektive webbsidor, vilket innebär att andra myndigheter inkl. dessa två tillsynsmyndigheter endast har ett fåtal öppna beslut att hänvisa till i andra beslut.  Icke publicerade beslut kan vara mygel och korruption.

 

6) Kommunala fritidspolitiker som deltar i Förvaltningsrättens beslut som nämndemän där medborgarens kommunala motpart är densamma som nämndemännens.

 

7) När inte fritidspolitiker från den kommunala motparten deltar i besluten, så kan den politiska fördelningen se ut så här: 2 st från (m) och 1 st från (s). Noteras bör att (m) är en minoritetsregering.

 

8) 29-åriga jurister på Förvaltningsrätten som hänvisar till 22 år gamla RÅ, i självklara bifallsärenden.

 

9) Polismästaren Götblad säger i ett TV-inslag om böcker att poliser har stor fantasi.  

 

Så går det alltså till i Sverige.

 

Pär Nuder (s) om Grekland . . . . . kasta sten i glashus . . . :

- "Korruption, nepotism, ineffektivitet, byråkrati och rättsosäkerhet – när de offentliga institutionerna smittas av dessa virus eroderar kittet i samhällsbygget: tilliten och förtroendet." - 


Europadomstolen bör nog ordna en särskild och extra stor handläggningssektion för ärenden från Sverige.

 

Definition av målsägande:

Det finns en rad rättigheter som är knutna till målsägande-begreppet bland annat den enskilda åtalsrätten och rätten till information.

Till skillnad från i några av de andra nordiska länderna finns det i Sverige en s k legaldefinition av målsäganden i 20 kap. 8 § fjärde stycket rättegångsbalken (RB). Målsägande-ställning får "den mot vilket brott är begånget, den som därav blivit förnärmad, eller den som lidit skada".

http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/55/33/4caa185e.pdf


Rättshjälp.

Få jurister behärskar offentlig rätt (förvaltningsrätt). En bekant till mig som tillfrågade en jurist hade svarat -"Mycket papper och lite pengar"-.

Mitt personliga förtroende för jurister är lågt, och det mesta kan man lära sig själv som akademiker, när och om man är starkt motiverad. Det är inte svårare än någon annan vetenskap.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-farre-far-hjalp-att-driva-en-juridisk-tvist

 

Ny PuL i.o.m moln-tjänster? http://www.dagenssamhalle.se/artikel/otidsenlig-lagstiftning-ger-dyrare-it-tjaenster-1228

Av Christina - 28 oktober 2011 19:30

 Borta med vinden! 

 

Verklighetsförankrade politiker?

NEJ!

http://www.dn.se/debatt/darfor-fjarmar-sig-politiken-allt-mer-fran-medborgarna


Och särskilt inte inom arbetsmarknadspolitiken.

 

Arbetssökande blir dubbelt diskriminerade.

Först av de svenska arbetsgivarnas ålders- och utseende-rasism. Sedan av politikerna som kallar fas 3-are för "sköra" och "handikappade", och som då måste delta i "sociala företag" med en ersättning på existensminimum.

 

Varför blir en medborgare arbetslös? Jo, p.g.a övertalighet, konkurs, eller egen uppsägning.

Sedan räcker det med 2-3 år arbetslöshet (särskilt för 50+) för att vara helt borta ur leken för all framtid.

Af:s enda mål är att "bli av med" arbetssökande, på ett eller annat sätt. Något stöd och support existerar inte. De jobbar enbart med "administration".

Och privata företag (om de öht bryr sig) utnyttjar istället och i många fall de arbetssökande.

Så ser det ut i Sverige.

 

http://www.dn.se/debatt/orimligt-att-ingen-vill-ta-ansvar-for-jobben

 

Och vad gäller kommuner och deras fritidspolitiker inkl. tjänstemän, vilka regelbundet bryter mot olika lagar, så ska det finnas utrymme för staten att tvångsförvalta vissa kommuner och kommundelar. 

 

Kommuner som förstör människors liv på olika sätt har vi ofta sett i Uppdrag Granskning i Sverige:

http://svt.se/ug/#20111026122152/kommunens_nej_till_sprit_hotar_krogarparets_drom?&_suid=77

Av Christina - 23 oktober 2011 10:46

 

 

För 3 år sedan (1 november 2008) trädde en ny reform i kraft vid de allmänna domstolarna.

Ändringar skedde i Rättegångsbalken med proposition 2004/05:131 som grund (Thomas Bodström).

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GS03131

 

- Modern teknik ska utnyttjas

- Hovrätten ska arbeta på ett nytt sätt  (mindre jobb *)

- En anpassning av arbetet efter behovet i varje enskilt mål. (?)

- Förhör ska dokumenteras på video. Videobanden följer sedan med till de högre instanserna, d.v.s inga muntliga förhör i hovrätterna. Ljudet är offentligt men inte bilden. Efter målets slut förstörs banden.

Som åhörare ska du sitta så att du inte kommer med i bild.

 

* Hovrätten ska grunda sin prövning på Tingsrättens material (material och inte beslut). D.v.s tingsrätten ska mer eller mindre direkt anses ha rätt.

 

Vad gäller Förvaltningsdomstolarna har i princip alltid gällt i enskildas mål att Länsrätt haft rätt.

 

Allt detta ovan ska innebära rättssäkerhet och effektivitet.

(är effektivitet rättssäkert?). 


X-et: http://www.expressen.se/nyheter/1.2598838/hon-har-behandlats-som-en-yxmordare


SVT: http://debatt.svt.se/2011/10/21/atala-aklagaren-istallet/

Av Christina - 22 oktober 2011 23:11

 

 

MODERATSTÄMMAN.

 

Det NYA arbetarpartiet . . . Arbetarpartiet . . .

 

Urban Bäckström från Svenskt Näringsliv säger: - "Man skulle kunna säga att han (F.R.), med sitt eget sätt att diskutera, själv är ett särintresse, vars enda mål är att vinna nästa val" -

 

90.000 personer i Jobb- och utvecklingsgarantin, och en hel småstad (28.000 personer) i Fas 3. Dessa arbetar inte, de är "sysselsatta".

 

20 % är mycket eller ganska mycket missnöjda med sin ekonomiska situation.

 

26 % anser sig ha ett arbete under sin kompetens.

 

15 % blir diskriminerade i arbetslivet.

 

7 % har för långa pendlingstider (inga "övernattningslägenheter")

 

25 % har en påfrestande boendemiljö.

 

Det lönar sig inte längre att studera efter gymnasiet.

 

Ett samhällsbärande parti ???

 

Att suga ut det svaga folket.

Har Reinfeldt fått Renfields syndrome?

http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_vampirism

   Mörkermän. 

Vart hamnar mörkermän efter döden?

 

AB: http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article13822959.ab

SvD: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/odmjukhet-eller-overmod_6574675.svd

Av Christina - 19 oktober 2011 10:35

  

Hillevi Engström (m).  Arbetsmarknadsminister i Sverige.

 

DEFINITIONER.

 

Ett inlägg i debatten ang. Fas 3.

 

- En arbetsgivare har arbetstagare, och en anordnare har deltagare.

- En arbetstagare har lön, och en deltagare har en ersättning från staten eller en kommun.

- Arbetsuppgifter och sysselsättning är olika saker.

- Meriter och referenser får man från en arbetsgivare utifrån avlönade arbetsuppgifter (en anställning), eller från en vanlig utbildningspraktik-/lärlingsperiod.

 

Lag (2000:625) 7 §.    Om arbetsmarknadspolitiska program.

Citat: - "Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller en anställning. " -

Lagar beslutas av Riksdagen, och förordningar (FO) av regeringen.

 

En arbetsgivare måste följa olika lagar inom "Arbetsrätten" (t.ex. om sjuklön)*, och en anordnare måste endast följa "Arbetsmiljö-lagen".

 

(v) förändrar Fas 3 till Samhällsnyttigt arbete:

http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/vill-infora-alternativt-fas-3(2973263).gm

 

Fas 3 stopp i Riksdagen: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/riksdagen-rostade-igenom-fas-3-stopp_6229878.svd

 

* Arbetsrätt i Sverige: http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsr%C3%A4tt_i_Sverige

 

Anordnare. Ideella och Ekonomiska föreningar: http://www.bolagsverket.se/informationsmaterial/ideell/15.html

 

Anordnare. Ekonomiska föreningar: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.htm

 

CITAT från Dagens Industri:

(m) låter arbetsförmedlingen svälla. Den förmedling som (m) kritiserade så starkt före valet år 2006.

 

- " Den moderatledda Alliansregeringen lägger mer pengar på Arbetsförmedlingen och åtgärder för arbetslösa än den tidigare S-regeringen.

Di.se har låtit en expert jämföra alternativen.

I snitt räknar den sittande regeringen med att spendera cirka 40 procent mer under mandatperioden än den senaste S-regeringen på Arbetsförmedlingen mätt i löpande priser.

 

Idag heter den stora volymåtgärden "Jobb- och utvecklings-garantin" och sysselsätter cirka 90.000 personer som har varit arbetslösa i 18 månader eller längre.


Föregångaren "Aktivitetsgarantin", som initierades under den dåvarande S-regeringen under ledning av Göran Persson, hade på slutet drygt 40.000 deltagare.

 

Och, 1990-talets "Arbetslivsutveckling" (ALU), med som mest över 50.000 deltagare, har samtidigt stora likheter (?) med dagens Fas 3, som just nu samlar drygt 27.000 långtidsarbetslösa deltagare inom Jobb- och utvecklingsgarantin." - Slut citat.


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se