Senaste inläggen

Av Christina - 4 augusti 2011 06:23

 

 

 

Vad är en bedömning?


En bedömning är komplext och kräver kunskap, engagemang och reflektion . . .

 

Inte sällan tänker man på lärarnas betyg till eleverna i skolan.

Det är bedömningar.

 

Om mitt kompisgäng bedömer att du är snygg, och vi skriver in det i vårt gemensamma kompisregister, med ditt personnummer, då tycker iaf vi att det är en personuppgift, en personuppgift i ett persondataregister som lyder under personuppgiftslagen (PuL).

 

Man kan också kodsätta bedömningar, t.ex snygg = 01 och ful = 02.

Det gör dock inte Tyra Banks i TV-programmet Topmodel.   :-)

 

Bedömningar kan vara subjektiva eller objektiva.

 

En och samma kod kan också betyda flera olika saker, t.ex både bedömningar och rena fakta (t.ex. kategorikoden 14 hos AMS, antingen är du föräldraledig eller så tycker AF att du är dum i huvudet).


Bedömningar inskrivna i personregister (kodade eller inte kodade) lyder inte under personuppgiftslagen (PuL).

Det tycker inte Datainspektionen, och det tycker inte heller JK.  

 

MEN, det tycker en Länsrätt, och en Kammarrätt, och Regeringsrätten i Sverige.

 

Kan dom tycka så olika?

Ja, tydligen.

 

Då får Europadomstolen bestämma till slut, och om några år.

Om hur vi ska ha det i Sverige med PuL egentligen.

 

Ett rättsfall vars avgörande blir rättspraxis kallas prejudikat.

Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter.

Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen.

Denna förutsebarhet är grundläggande för medborgarnas rättssäkerhet.

ANNONS
Av Christina - 3 augusti 2011 14:24

  Kommunala sniglar.

 

Apropå mord . . .

 

Under den period då de kommunala mobbarna avslog medel till överlevnad (22 månader med 50 kr/dag, varav 4 månader med 0 kr till mat, och 8 månader med 0 kr till hyran), så fick jag en ständigt återkommande tarminfektion, ca 2 gånger/år.

 

Vid ett tillfälle hade jag 200 i CRP (snabbsänka).

Och var intensivt palpationsöm. 

Tarmen hade kunnat perforera, och jag hade kunnat avlida omedelbart i blodförgiftning.

Jag låg då på sjukhus i en vecka med dropp.

Normalvärdet CRP är för kvinnor över 50 år: 0-35 mm.

 

Orsaker?

Billig mindre lämplig mat, och en stark stress som sänkte immunförsvaret kraftigt.

Särskild kost krävdes då jag sedan sommaren år 2005 har en diagnostiserad diabetes typ 2, även den sannolikt beroende på stress.

ANNONS
Av Christina - 2 augusti 2011 19:27

  Politik i Sverige.

 

Under vecka 30 år 2011 fanns 27.000 st personer inskrivna hos AF i Fas 3.

850 st personer av dessa har valts ut till en intervju (intervju av vem eller vilka?).

Sammantaget har 37.000 st personer gått in i

Fas 3 sedan år 2009.

15 %  av dessa har gått vidare till arbete, studier, eller pension, eller t.o.m kanske gått vidare till himlen (en majoritet av deltagarna i Fas 3 är 50 + år).

Mediantiden för arbetslöshet i Sverige är längre ju äldre den sökande är. Allra längst bland 60-64-åringar.

 

Vid ett bortfall i en undersökning på 44 % hade t.ex SCB slängt undersökningen i papperskorgen.

I sådana fall behöver inte SCB vara en propagandamaskin. De hade ju då inte granskat sig själva.

 

Nu har AMS ledning beslutat att Fas 3-are ska få utföra riktiga arbetsuppgifter, trots snedvridningen av konkurrensen mellan företag, (obetalt arbete).

Ersättningen till företagen ska modifieras (?) i förhållande till kostnaderna (?) för den arbetssökande.

Insatser under Fas 3 ska även kunna utökas med t.ex utbildningsinsatser (för 50+ personer ?).

57 % av deltagarna är 50 år eller äldre.

 

Anordnare har granskats och många av dessa har fallit bort som oseriösa anordnare, d.v.s ingen ny information för de arbetssökande.

Uppgifter från mitt AF var att de offentliga anordnarna/aktörerna var allra sämst beträffande fas 3 platser.


Den primära uppgiften för en åtgärd är att den leder till ett jobb.

Nöjd blir man hos frissan.


NA: http://na.se/nyheter/2.2212/1.1247471-na-granskar-fas-3-3-700-kronor-i-manaden


DN: http://www.dn.se/nyheter/politik/s-fas-3-leder-inte-till-jobb

 

AF: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/8-2-2011-Tre-av-fyra-ar-nojda-med-sin-plats-i-Jobb--och-utvecklingsgarantins-tredje-fas.html

 

SvD: http://www.svd.se/naringsliv/manga-ar-nojda-med-jobbgaranti_6363614.svd

 

DN: http://www.dn.se/nyheter/sverige/de-flesta-ar-nojda-med-jobbgarantin

 

Xet: http://www.expressen.se/nyheter/1.2516197/de-flesta-ar-nojda-med-jobbgarantin

Av Christina - 2 augusti 2011 12:34

  Papper.

 

Sitter just nu och funderar bredvid en hög med papper, och kommer då fram till att ärenden med myndigheter och olika tjänstemän ofta kan beskrivas med svenska ordspråk.

Litet lustigt faktiskt . . .

 

Makten och medborgarna i ett samhälle.

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_idiomatiska_uttryck

 

Lämnar dock dokumenten nu, för att åka in till stan, och fika med en annan drabbad medborgare.   :-)

 

   

Tröst för drabbade medborgare.

Av Christina - 1 augusti 2011 22:56


  AF.


Enligt uppgifter från IAF så minskar antalet med A-kassa.

AMS ska nu tillsätta en utredning.


Om man är heltids-eller deltidsarbetslös kan man vara inskriven på arbetsförmedlingen (AF).

Man överlever då antingen på "offentliga" medel, eller på privata medel.

Utöver inskrivna på AF finns den dolda arbetslösheten, vilka inte är inskrivna på AF, och som lever på privata medel, eller på pension, eller på studiemedel, eller på ? .


Vilka medel kan då de inskrivna på AF leva på?

- A-kassa

- Aktivitetsstöd

- Studiemedel

- Föräldrapenning

- Sjukpenning

- Deltidslön (de som önskar heltid)

- Heltidslön (de som vill byta jobb)

- Kommunalt försörjningsstöd

- Privata medel 


DN: http://www.dn.se/ekonomi/allt-farre-personer-har-a-kassa

Av Christina - 31 juli 2011 10:58

  1950-tal.

 

Var det någon som släppte bomber i Skandinavien på 50-talet?

Knappast.

Däremot fanns det vanligt ungdomsbus.

Jag minns att ett äldre syskons studentklasser (1959) busade så till den grad att det stod om det i en lokaltidning. Jag tror t.o.m att polisen kom. De hade sprungit in på en biograf, i ungdomligt högmod och studentyra.

 

Själv har jag länge försvarat åtminstone småföretagare. Mina föräldrar var nämligen det.

Men, hur ser det ut idag?

De kräver studentexamen för ett jobb åt de unga, men de tittar aldrig på betygen.

Civilekonomer får jobb som löneassistenter, o.s.v

Arbetssökande får knappt svar på sina ansökningar.

Ingen sökande får vara över 35 år.

 

Kommer barnbarnen att få ett jobb ö.h.t.?

Kommer de att få en egen bostad?

Om jag ramar in en del av de dokument som jag just nu sorterar, kommer de då att radikaliseras?

Kommer de att släppa bomber för hur mormor har behandlats?

 

Lars von Trier ångrar sin film Dogville.

Vilka fler ångrar vad på 2000-talet?

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt_6355274.svd

Av Christina - 30 juli 2011 12:33

  Kontoutdrag från en bank.

 

Sitter just nu i sommarvärmen och går igenom mitt hemarkiv.

En del ska slängas, och annat ska sparas. En del dokument ska t.o.m ramas in. Något att visa upp för barnbarnen, om hur ett samhälle fungerar.

 

Mina ögon föll på ett kontoutdrag från banken från december månad år 2008.

Till bankkontot har jag en kredit på 10.000 kr ända sedan år 1985. Den krediten brukar ibland komma ned på cirka 0 kr under 1 dag under varje månad, när existemsminimumet trillar ned i börsen.

 

Den här månaden december år 2008 var speciell.

 

Den 8 december hade de kommunala handpåläggarna skickat en kränkande skrivelse till Stockholms revisorer (RVK), en skrivelse som skrevs den 13 maj samma år, av en enhetschef jag aldrig träffat.

 

Den 9-10 december stängdes elen av. Maten i frysen förstördes.

På bankkontot den 12 december står det minus 8.206 kr.

På bankkontot den 2 januari 2009 står det minus 10.146 kr.

Nödmedlen för januari (50 kr/dag) hade ännu inte kommit in då.

Ränta hade dragits den 30 december med 313 kr.

Den 16 december hade jag tydligen köpt en julklapp för 72 kr.

I övrigt bara belopp från Coop, ICA, och Lidl.

 

Vilken fantastisk värld vi lever i i Sverige!

 

3 veckor in i januari 2009 kom ett vräkningsbesked från bostaden.

Då hade jag levt på nödmedel 22 månader i rad, samt med avslag på hyresbeloppet under 8 månader.

 

Handpåläggarnas nedsättande skrivelse från den 13 maj 2008 kom då till användning igen, den 10 februari 2009.

Skrivelsen hade blivit ett populärt och älskat flygblad hos Stockholms personal. Ett sätt att tillintetgöra en medborgare.

 

Här en filmsnutt om den som stod som ansvarig handläggare för flygbladet: http://svtplay.se/v/2392868/abc/kommunpersonal_anklagas_for_illojalitet

 

Av Christina - 29 juli 2011 21:26

  Frihet.

 

Helt rätt Anna!

Några ytterligare kommentarer behövs inte.

Ett samhälle med respekt för medborgarna, och en generell anständighet hos politiker, myndigheter, och media.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt_6356696.svd

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se