Senaste inläggen

Av Christina - 23 augusti 2011 01:12

  Kraschade liv.

 

En majoritet av de flygolyckor som sker beror på den mänskliga faktorn.

En majoritet av de inmatade uppgifterna i datasystem är inmatade av människor. Arga människor, upprörda människor, illvilliga människor.

Ändå sitter det interna och externa handpåläggare, och tror blint på allt vad som står där i burkarna.

Det resulterar inte i flygkrascher, men det  kan krascha människors liv, på ett eller annat sätt.

 

Istället då, för att varje gång, vid varje tillfälle, fråga sig: "Stämmer detta?" Och sedan kolla manuellt.

 

Hur kommer man då åt detta problem?

Jo, som vanligt, med utbildning och information.

 

Här sitter jag och skriver om PuL i vart och varannat inlägg.

Nyligen uttalade sig GW Persson om internet, och han sa " att där går det 13 dårar på dussinet"-.

Undrar om han då räknade med politikerbloggarna?   :-)

ANNONS
Av Christina - 22 augusti 2011 17:45

  Spöken på nätet.   :-)   Buuu!

 

I dessa dagar diskuteras anonymitet på nätet.

Människor använder påhittade namn, nicks, pseudonymer.

Såvitt jag vet är det inte förbjudet, ännu så länge.

 

Själv värnar jag mycket starkt om personuppgifter, integritet och personuppgiftslagen, och skulle ALDRIG gå ut på nätet med mitt riktiga namn. Dels för egen skull, dels för nära anhörigas skull.

Jag står trots detta för vart enda ord jag skriver.

 

Undercovered     :-)

 

Visst, jag kan vara sufflör till andra arbetssökande i juridiska spörsmål, dock endast inom de områden som jag behärskar.

Får jag pengar för detta?

Nej, några biobiljetter kanske, någon gång.

Den största belöningen är att jag lär mig ännu mera.

 

Jag heter Christina (faktisk), och jag skulle kunna heta Carlsdotter i efternamn efter min fars förnamn.

Jag heter dock inte Wuxén i efternamn.

Det är enbart ett förtydligande över, och för att markera, att jag inte är ett barn som kan hunsas med hur som helst av myndigheter.

Varken jag själv eller andra sökande.

 

Att sedan vissa gräsrotsbyråkrater vet vem jag är, det är enbart av godo, då bl. a. med syftet utbildning inom vissa områden, vilka stat och kommun tydligen inte erbjuder kurser inom.

ANNONS
Av Christina - 22 augusti 2011 02:13

  

Dokumentmapp från Lagerhaus, 19 kr.

____________________________________________________

 

När myndigheters respektive datorer förmedlar eller inte förmedlar rätt information kan det gå riktigt snett till här i Sverige.

 

Ett färskt exempel: Rekonstruktion av en evil plan.

En person blir sjukskriven i 2 veckor, och skickar in sjukintyget till F-kassan.

Det var länge sedan personen var sjukskriven, så F-kassan gör en så kallad inkomstutredning.

F-kassan går först in i AF:s system AIS, och hittar där koden 22 = timanställd.

Sedan går F-kassan in i A-kassans system OAS, och ser att personen inte är avanmäld.

"Ooops" tänker F-kassans nitiska tjänstekvinna, och tänker genast: "Här har vi en bidragsfuskare, som jobbar timmar, som får A-kassa, och som nu också vill ha sjukpenning."-

Inkomstutredningen övergår genast till en fuskutredning.

 

Tjänstekvinnan går genast in i F-kassans system ÄHS, och kollar upp tidigare sjukskrivningar för personen, upp till 10 år gamla dito.

Kontollerar sedan hos A-kassan om personen varit avanmäld vid dessa tillfällen, och hittar då en period avanmälan UTAN en sjukskrivning ("semester").

Sedan ringer hon både till personen ifråga och till AF,  för en diskussion om personens arbetsförmåga resp. arbetsvilja ("semester > 25 dagar).

Vid "semester" ska en arbetssökande INTE vara avanmäld, och AF bör känna till att en längre ledighet än 25 vardagar är otillåtet.

 

AF har, efter det att personen ringt dit och sjukanmält sig, försummat att göra en avanmälan till A-kassan under 6 dagar, vilket är orsaken till hela händelseförloppet och F-kassans nitiskhet.

Den felande länken var alltså en tjänsteman hos AF. Resten skötte datorerna, och en illasinnad kvinna på F-kassan, vilken kränker personen både muntligt per telefon, och skriftligt i datorn.

Av Christina - 19 augusti 2011 09:27

 

 

Det talas mycket i Sverige om samråd mellan myndigheter, för att "hjälpa" medborgare.

Istället blir resultatet inte sällan att medborgare istället stjälps.

Myndigheterna talar olika språk.

De kan inte kommunicera.

Arbetsförmedlingen talar ryska, kommunerna talar finska, och F-kassan talar tyska, alltså bildligt sett.

Utöver dessa tillkommer privata aktörer som talar business-engelska.

Och tillsynsmyndigheter som talar kinesiska.

Och rättsväsendet som talar grekiska.

Är du sedan invandrare och talar spanska blir förvirringen total.

 

Inom varje språk här ovanför finns sedan dialekter med sina respektive kulturer (subkulturer), avdelningar, enheter, sektioner, grupper).

Dialekter & Kulturer inom en språkgrupp:

Svenska/Skånska/Gås-kultur.

Svenska/Stockholmska/Sushi-kultur

Svenska/Norrländska/Surströmmings-kultur.

 

Tolkar i dessa sammanhang är nästan obefintliga i Sverige.

Människors liv kan sågas itu på ett ögonblick.

Och, Sverige har samtidigt skrivit under konventionen för mänskliga rättigheter?

Vilka rättigheter då frågar man sig dagligen?

Av Christina - 18 augusti 2011 12:56

  Fotproblem. Ortopedi.

 

Arbetssökande som får foten.

Eller, Sverige som rättsstat: http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/75664437.pdf


Intressant att jämföra 2 st fall av sjukskrivningar (fall 1 och 2 här nedan), båda också lustigt nog utifrån fotproblem, hos myndigheterna AF, FK, och JK.

 

Fall 1.

En person anmäler till AF en sjukfall (drygt 2 v.), och på AF:s uppmaning sjukskriver sig personen år 2008.

Vid sjukfall kodas personen 14 i AF:s datasystem AIS ( = står inte till förfogande för arbetsmarknaden).

F-kassan bedömer istället arbetsförmågan mot arbetsmarknaden.

F-kassan avslår därför sjukpenningen. Personen förlorar samtidigt p.g.a AF:s avanmälan sin A-kassa.

Vid den tidpunkten 2008-2009 gick AF:s avanmälningar inte att överklaga till en Förvaltningsdomstol.

JK ändrar då på det förhållandet. AF:s avanmälningar går därefter att överklaga (praxis) from den 19 februari år 2009.

Stort tack till facket Metalls jurister (Erika Ejderhamn Roupé), och till IAF:s jurister !


(Fall 3. ) Själv överklagade jag en mycket ovanlig avanmälan vilken pågick under 2,5 år (kod 14) från hösten 2006 hos AF av obekanta förmedlare, till Länsrätten sommaren 2008 , och då utifrån lagrummet PuL eftersom avanmälningar då 2006-2008 inte gick att överklaga.  Överklagandet gällde bl. a. den oriktiga bedömningen. Jag hade tidigare förbrukat min A-kassa.

MEN, vid koder utifrån bedömningar ska inte PuL tillämpas. Länsrätten och JK svalde dock detta genom att tillämpa PuL, i mars månad resp. i december månad år 2009 före julhelgen.

Målet gick senare ända upp till Regeringsrätten och med samma resultat år 2010, d.v.s PuL-lagen tillämpades (inget prövningstillstånd), även efter en resning. Nu ligger fallet hos Europadomstolen.

Datainspektionen (DI) t.ex. reglerar inte koder som bygger på bedömningar (4 juni 2007).

 

Fall 2.

En person sjukanmäler sig till AF (2 v.). AF avanmäler personen (kod 14) i systemet AIS, dock 6 dagar för sent.

Personen får ingen A-kassa p.g.a AF:s avanmälan.

FK bedömer arbetsförmågan, och tycker egentligen att personen ska kunna söka jobb, d.v.s stå till förfogande, men det handlar om en operation (sängläge), så fallet är osäkert.

F-kassan hittar då istället en drygt ½ års tidigare händelse hos AF, i samförstånd med AF, så F-kassan kan avslå sjukpenningen i alla fall.

Personen får alltså varken A-kassa eller sjukpenning, och får samtidigt dessutom sin SGI nollklassad, den 24 februari 2009.

Noll-klassningen's underlag var 3 olika uppgifter (2 uppgifter* i F-kassans system ÄHS och 1 uppgift från AF:s AIS-system), kallades för en bedömning, och PuL gällde inte enligt både FK och JK.

I detta fall avhändar sig JK fallet helt och hållet, i alla dess avseenden, och detta helt nyligen.

* Varav 1 kränkande och 1 vilseledande uppgift, vilka begärts raderas.

 

Citat från JO: " Justitiekanslern (JK) begär alltid (?) att myndigheten förutom att redogöra för sakförhållandena även ska redogöra för sin inställning i frågan om skadeståndsskyldighet föreligger. " -

Sakförhållanden utreds tillsammans med den "kundmötande" organisationen.

 

Istället för att stämma JK = staten, stäm istället myndigheten för de partsbesked de lämnar till JK. Om beloppet är mindre än ½ basbelopp = ca 21.400 kr blir det ett "småmål" hos Tingsrätten.

 

Förordningen om skadestånd: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951301.htm

 

De här 3 fallen ovanför är sannolikt toppen på ett isberg av olika men ändå liknande fall.

 

A-kassornas datasystem kallas OAS.

Samverkan har bl. a. syftet att minska dubbelutbetalningar.

 

Att juristerna inte klarar av dessa problemställningar (PuL) beror på att rätt många av dem inte är helt IT-kunniga.

Att hantera Facebook, Newsmill, och att surfa på nätet går bra, men i övrigt?

 

Av Christina - 18 augusti 2011 11:25

 

 

Kommunal personal är partiska (delikatessjäv).

Även statlig personal såklart.

De kan inte skilja på sin yrkesroll och sig själva som privat person.

De är inte professionella.

 

De klarar inte heller av sekretesslagen.

De är alltför osäkra på sig själva, och måste skaffa utlöpare.

Sedan räddas denna personal av rättsväsendet.

Inte konstigt att medborgare radikaliseras.

 

Delikatessjäv: http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4v

 

Kommunal personal: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lararna-gor-mobbningen-varre_6396571.svd

Av Christina - 16 augusti 2011 11:41

Har det utvecklats stater inom staten i Sverige?

Stater som styrs av en mängd kungar och drottningar?

Större och mindre krig som förs mot medborgare?

Stater som skapar egna lagar och regler?

 

Allt ifrån kommunala skolor, till större och mindre myndigheter, till större och mindre hela kommuner.

 

Medborgare som trakasseras och mobbas.

Medborgare som ges diagnoser i en offerroll.

 

Det senaste exemplet i den långa raden av exempel i Sverige:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hennes-satt-gor-att-hon-blir-slagen_6391009.svd

 

 

Av Christina - 14 augusti 2011 23:16

JK:s taktik . . .

 

JK anser uppenbarligen att den ofantligt stora offentliga skatteavlönade sektorn i Sverige gör så oerhört många fel angående dels upplysningsplikten (Förvaltningslagen 4 §), och dels enligt Personuppgiftslagen (PuL, felaktiga, missvisande, och kränkande uppgifter i den offentliga sektorns olika persondatabaser), att skadestånd (enligt SkL 3:2 och SkL 3:3 resp. PuL 48 §) skulle ge ett så stort hål i statens penningpung, att det är omöjligt att bifalla.     


Så är det, och då struntar JK i folks rättssäkerhet, och alla konsekvenserna av alla fel som görs.    

 

Vad säger Piratpartiet om det?

Det är en fråga av väsentlig betydelse.

 

Det är dock skillnad på fall och fall, och fel och fel!

 

För att slippa undan i vissa fall så tillämpas istället fel lagar.

Då publiceras inte ärendena på JK:s webbsida.


http://jk.se/Beslut/YttrandenIVissaFragor/2250-11-80.aspx


Och snälla JK, att radera felaktiga eller missvisande eller kränkande eller irrelevanta uppgifter i en digital akt är inte detsamma som att gallra en hel akt.

 

  Statens penningpung.

 

Till jobbskatteavdragen 1 till 4 istället.

Låtsasverksamheter med jobb i betydelsen: "avslutar jobbet utan åtgärd".

Det är ungefär som i Fas 3, pysselsättningsplatser, fast med en HELT annan ersättning.


Jag funderar på att starta en FB-sida om detta ovan istället för den tänkta webbsidan: www.personuppgiftslagen.eu

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se