Senaste inläggen

Av Christina - 5 oktober 2011 22:26

 

 

Jag gissar att det finns omkring 20 % akademiker i Af:s fas 3-åtgärd, och sannolikt många samhällsvetare bland dessa.

 

20 % blir 5.000-6.000 arbetssökande bland dem i fas 3.

Just nu finns det 29 st "utredarjobb" lediga i Sverige.

 

Det var lääänge sedan t.ex staten hade några höga rekryteringssiffror.

 

40-talisterna födda 1940-1946 har redan gått i pension, förutom de giriga som jobbar till 67 års ålder.

 

Vilket slöseri med humankapital!

 

Det handlar om 4 st strukturella faktorer:

- Politiska beslut

- Arbetsmarknaden

- Arbetsförmedlingen

- Privata "arbetsförmedlingar" och anordnare av åtgärder.

 

I viss mån påminner fas 3 för vuxna om det arbete som utförs inom olika idrottsklubbar åt olika privata företag:

1. http://www.dn.se/ekonomi/foretag-tjanar-pa-barn-som-saljare

2. http://www.dn.se/ekonomi/dags-for-barnen-ta-for-sig-av-pengarna

 

Jag råder alla akademiker över 40 år att söka jobb utomlands.

När man som arbetslös och arbetssökande blir över 40 år så blir det tufft i Sverige, oavsett om du är akademiker eller inte.

 

Särskilt svårt har invandrade akademiker: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/invandrarakademiker-svart-fa-jobb_6293856.svd

 

Sänk arbetsgivaravgifterna:

http://www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Nyheter/-2011-/Bra-att-regeringen-andrar-Fas-3/

ANNONS
Av Christina - 5 oktober 2011 18:16

  Hjärnor i grupp.


Intressant forskning.

 

Grupptrycket bland handpåläggare (stat och kommun) . . .

Hjärnor fungerar som djurs hjärnor.

En grupp törs ta större risker.

En grupp hamnar sällan i fängelse. (PuL 49 §).

http://blog.svd.se/idagbloggen/2011/09/09/grupptryckets-hjarnbanor/

ANNONS
Av Christina - 2 oktober 2011 21:02

DI

 

Statliga Datainspektionen (DI) räcker inte till, så en ny privat marknad för utbildning i och hantering av PuL har skapats.

(Eja vore man ung . . . )


Lotta berättar:

 

http://www.youtube.com/watch?v=fl03ife3fSw&noredirect=1


Lotta har föreläst i Danderyds kommun, hoppas att K.W lärde sig något (fel, det var till Täby kommun hon flydde).


Jag passar också på att göra reklam för Kristina här:

http://www.pulpedagogen.se/


Min egen sida är fortfarande tom: www.personuppgiftslagen.eu

Jag prioriterar bloggen. Sök på PuL i sökfältet.

 

Här en annan sida skapad av journalister:  http://www.pul.nu/

 

 

Faktum är att det allra viktigaste är att utbilda jurister i PuL, tycker jag personligen.


PuL och kompetenskonflikten mellan Polis - Allmän domstol och Förvaltningsdomstol.

PuL-brott med skadestånd och straff enligt PuL 48, 49 §§, och en särskild brottskod 4030.

Myndigheter lyder under Förvaltningslagen, § 22 a, och då hamnar PuL-brott oftast hos Förvaltningsdomstolarna.

Polisen kan inget om PuL, och inte heller Förvaltningsdomstolarna. De senare beslutar inte heller om skadestånd, det gör däremot (inte) JK.

 

För vem gäller PuL?

 

Alla organisationer berörs av integritetsskyddslagstiftningen - PuL. Företag, myndigheter, föreningar, alla som registrerar personuppgifter om kunder, anställda, eller andra människor, måste känna till lagen och följa den.


Särskilt de organisationer som
- har många anställda,
- har många kunder, eller medborgare
- delar personuppgifter med utlandet, eller
- registrerar integritetskänsliga personuppgifter
har mycket att tänka på när det gäller PuL.

 
Vem ansvarar för att PuL följs?

 

Personuppgiftsansvarig enligt PuL är exempelvis styrelsen i ett bolag eller en förening, respektive nämnd i en kommun osv. Personuppgiftsansvaret går inte att delegera till en fysisk person.

Men, om en åklagare åtalar någon för brott mot PuL blir det förstås en människa, exempelvis styrelsens ordförande eller VDn.

 


Den svenska integritetsskyddslagstiftningen heter personuppgiftslagen, PuL (1998:204) .


I Sverige var vi först med en nationell integritetsskyddslagstiftning när Datalagen kom år 1973.


Den ersattes av PuL år 1998, som bygger på ett EG-direktiv.


Syftet med PuL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.


Främst gäller lagen registrering av personuppgifter på IT-media, dvs. i datorer.

 

DI kollar nu kommuner (bra!) : http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/datainspektionen-inleder-omfattande-granskning-av-kommuner/

Av Christina - 30 september 2011 13:26

  

Personnummer som en obetydlig streckkod i Sverige.

 

Eftersom BÅDE (m) och (s) gillar att skapa nya myndigheter, med fler skatteavlönade anställda, så borde en ny myndighet eller en ny domstol skapas för att kontrollera kvaliten på t.ex. JO:s, JK:s, allmänna domstolars, samt förvaltningdomstolars alla prövningar.


Jag är inte jurist, men som lekman kan även jag se tydligt vilken dålig kvalitét det är på många beslut och prövningar.

 

Unga och osäkra, eller nonchalanta kaxiga fiskaler (Stockholmsmodellen) som slarvar grovt i sitt arbete i första rättsinstans, inkl. senare ingen prövorätt i högre rättsinstans.

 

Själv blev jag utsatt för en offentlig jurist som p.g.a sin sjukdom sannolikt gick på amfetamin.


Svenska medborgare saknar därmed en rättssäkerhet i systemet.


Polismyndigheten i Sverige, den allra största svenska myndigheten, fungerar inte heller, vilket många svenskar får uppleva.

 

MYNDIGHETER BEHÄRSKAR OFTAST ENDAST SIN EGEN JURIDIK, OCH INTE DEN ÖVERGRIPANDE JURIDIKEN.

 

Detta ovan faktum innebär att Sverige inte är en demokrati.

 

Människors lika värde och rättigheter är grundläggande i en demokrati.

 

MAKT UTAN RÄTTVISA ÄR TYRANNI.


Juriststudenter fuskar mest: http://www.dn.se/nyheter/sverige/juriststudenter-fuskar-mest

(förmodligen de som sedan anställs inom den offentliga sektorn, d.v.s bottenskrapet).

Av Christina - 29 september 2011 13:17

Den allra värsta åldersmobbingen står nog Arbetsförmedlingen för.

Först mobbas 50+ av arbetsmarknaden, sedan försöker Arbetsförmedlingen på olika sätt belägga att det är "något fel" på dessa 50+. Dubbelt kränkta! Vedervärdigt!


Flygvärdinnor > 45 år http://www.svd.se/naringsliv/karriar/nast-intill-riskfritt-diskriminera-aldre_6509938.svd


Åldersmobbade: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fa-aldersmobbade-far-ratt_6510508.svd


Åldersdiskrimineringen upprör läsarna:

http://www.svd.se/naringsliv/karriar/aldersdiskriminering-uppror-lasarna_6151017.svd


Äldre presterar bättre: http://www.e24.se/karriar/aldre-presterar-battre-pa-jobbet_2761399.e24


Bli en Thai-tant, lämna Sverige!: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/77-och-med-full-ratt-att-valja-thailand_6510584.svd


Flytta till Medelhavet och halvera skatten!: http://socialliberalapartiet.bloggplatsen.se/2011/09/20/6281472-pensionar-flytta-utomlands-halvera-skatten/


Nu åldersdiskrimineras även politiker: (haha)

http://www.expressen.se/nyheter/1.2548246/unga-toppolitiker-far-alf-svensson-att-se-rott


En ny STARKT FÖRSENAD lag : "Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering" (SOU 2010:60).

Av Christina - 27 september 2011 12:22

  Immuna tjänstemän.

 

Sommaren år 2007 införde moderaterna (och deras tillhörande smååå-partier: fp, c och kd) en Bidragsbrottslag:

http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20070612.PDF


Nu ska även sanktionsavgifter tillkomma (i ett särskilt personregister) typ inkassobolagens register.

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/datainspektionen-kritisk-till-sekretessen-i-arenden-om-sanktionsavgift/

 

Via olika fel, försummelser och underlåtenhet (tjänstefel) kan myndigheter å andra och å sin sida felaktigt dra in ersättningar från medborgare.


Politikerna fokuserar helt på om medborgare får för mycket, och inte på om de får för litet eller får ingenting alls.

 

* FK kan avslå sjukpenning.

* FK kan nollklassa en SGI.

* Kommuner kan avslå försörjningsstöd.

* AF och A-kassor kan avslå arbetslöshetsersättning.

* Eller, kommuner kan kapa arbetssökande från AF, och därmed undanhålla en arbetssökande från en beskattad och pensionsgrundande ersättning.

 

Sådana brott räknas dock inte som brott i Sverige.

Tjänstemän slaktar medborgare utan att straffas.

Tjänstemän är immuna i Sverige.


Om du skulle drabbas av den nya lagen från år 2007 så överklaga inte till Förvaltningsrätten, utan låt myndigheten få jobba på och låt dem gå till Tingsrätten för att få in pengarna

Av Christina - 26 september 2011 13:34

  

Huset i kvarteret Svea rasar ihop.


_________________________________


Alla dessa statliga Inspektioner i Sverige . .


Staten kostar runt 200 miljarder/år, med 450 st myndigheter (inkl. nämnder utan anställda), och runt 200.000 -- 250.000 st anställda

Över 50 % av de anställda finns i storstadslänen (30 % i Stockholm).


1 miljard för mycket till hyror: http://www.svd.se/naringsliv/statens-hyror-for-dyra_6501668.svd


Politikerna skapar "Inspektioner" för dessa myndigheter, och tillsätter minst ett 50-tal anställda/inspektion, men vad händer sedan . . .

 

Jo, "inspektionerna" får ett antal direktiv från regeringen (regleringsbrev), de uppmanas svara på remisser, och sedan ska diverse så kallade "egna initiativ" tas av "inspektionerna".

 

Tips från medborgarna negligeras dock i stor utsträckning, d.v.s från dem som drabbas av systemen och som betalar deras löner.

 

Inspektionen för arbetslöshetskassan : www.iaf.se

Inspektionen för socialförsäkringen: www.isf.se

Datainspektionen: www.datainspektionen.se

Skolinspektionen: http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/

Riksrevisorerna: www.riksrevisionen.se

Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se

Fler statliga inspektioner: www.isp.se , www.siun.se .

JO i snitt 500 ärenden/månad på 30-35 jurister: www.jo.se

JK hanterar ca 9.000 ärenden/år på ca 21 jurister: www.jk.se
Kvalitén på besluten?


Personuppgifter hos t.ex Inspektionerna IAF och ISF:

 

Hos ISF:

http://www.statskontoret.se/upload/Remissvar/2011/201146.pdf

 

Hos IAF:

http://www.iaf.se/IAFs-webbplats/#PUL

 

Vägra föda meningslösa myndigheter!

Av Christina - 25 september 2011 13:52

  Löv.

 

Kära Lööf . . .


Jag skulle kunna tänka mig rösta på (c)

OM:

1) Ni lämnar alliansen

2) Byter namn

SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/alliansen-valkomnade-loof_6499222.svd

DN: http://www.dn.se/nyheter/politik/nej-till-kvotering-pa-centerstamma


Istället flyttar jag utomlands:

http://socialliberalapartiet.bloggplatsen.se/2011/09/20/6281472-pensionar-flytta-utomlands-halvera-skatten/

 

Sossen Sandro S. (AMS) om "proppen Orvar":

 http://www.globalutmaning.se/?p=3437

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se