Senaste inläggen

Av Christina - 6 februari 2012 15:38

När införs det nolltolerans i Sverige mot statlig och kommunal personals handlingar mot medborgare?


Skadade barn: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/personal-frias-efter-fonsterfall_6826857.svd

 

och http://www.dn.se/sthlm/personal-frias-efter-fonsterfall


Tafsande polis: http://www.dn.se/nyheter/sverige/blottande-och-tafsande-polis-kan-fa-behalla-jobbet


Nämndeman sov: http://www.dn.se/ekonomi/namndeman-sov-under-rattegang


Häromdagen stod det i pressen att även en domare sov i en annan rättegång, så att rättegången måste tas om.

ANNONS
Av Christina - 5 februari 2012 14:15

   

Skjortor, se kommentar.

 

SKATTJAKT FÖR ARBETSGIVARE (STAT, KOMMUN, Ideella och Ekonomiska föreningar, och FÖRETAG). INKL. grader av girighet.


*  Inhysa en Fas 3-deltagare: 5.000 kr/mån + gratis arbetskraft under 2 år


*  Inhysa en Fas 3-deltagare: 85 % av lönen + 5.000 kr/mån under 1 år (SAS-stödet).


*  Inhysa en långtidsarbetslös: Praktik eller Prova på plats, Gratis arbetskraft under ½ år resp. under 3 månader.


*  Sökandekategori: Funktionshindrade. Samtliga här ovan erbjudanden + OSA-jobb + Trygghets- och Utvecklingsanställning + Lönebidrag.


*  Sökandekategori : Utländsk bakgrund. Samtliga här ovan erbjudanden /kategori + Instegsjobb och Introduktionsjobb.


*  Nystartsjobb. Sökandekategorier = I stort sett samtliga sökandekategorier här ovanför. Skattereduktion för AG.

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dok_id=GZ12326

 

Arbetsmarknadsministern Hillevi brukar påstå i pressen/media att deltagarna i fas 3 har "fått all hjälp" från Af. Detta rimmar mycket illa med att en hel del sökande går direkt till fas 3 inom JOB-åtgärden UTAN någon som helst hjälp eller stöd från Af sida. Andra sitter även hemma i fas 2.


I fas 3 hamnar ALLA efter 3 års arbetslöshet, vilket är mycket lätt att uppnå i Sverige, då inga nya jobb skapas, och fattigdomen breder ut sig.

 

De generella kurser och utbildningar som Af har är för övrigt ett föga stöd när samhället försöker "sy om" och korrigera vissa skjortor.

ANNONS
Av Christina - 2 februari 2012 21:15

En nations samvete . . .

 

Maktmissbruk, maktövergrepp, korruption, och smutskastning. 

Kontra

Demokrati, öppenhet, engagemang, och samvete.


Din axelryckning av likgiltighet ger ett spelrum för en korruption att undergräva demokratin.

 

Politiker och andra beslutsfattare tar beslut på undermåligt underlag.

Människor drabbas hårt ekonomiskt, socialt, mentalt, och fysiskt.

Beslut består enbart för att ge besluten legitimitet.

Rättsväsendet är inte oberoende.

 

Ditt engagemang i dessa ting är ovärderligt.

Av Christina - 28 januari 2012 12:39

Dataskyddsdagen 28 januari 2012.


Vägledningen "Inbyggd integritet" är en av flera aktiviteter som Datainspektionen genomför i samband med den internationella dataskyddsdagen som inträffar den 28 januari.

Det är Europarådet som har utnämnt dagen till Data Protection Day.

Tanken är att Europas dataskyddsmyndigheter ska ordna olika aktiviteter runt denna dag för att öka medvetenheten om hur personuppgifter samlas in, för vilket ändamål, och hur de behandlas, och vilka rättigheter man har som medborgare.

Datumet har valts eftersom Europarådets Dataskyddskonvention antogs den 28 januari 1981.

Av Christina - 22 januari 2012 12:07

  LO:s rapport om Fas 3.


Moderaternas bidragslinje:

http://www.dagensarbete.se/home/da/content.nsf/aget?openagent&key=lo_presenterar_alternativ_till_fas_3_1326974599557#.TyVN4hRkez4.facebook


AK-arbeten: http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=6509740


Den vanligaste anordnaren i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Fas 3 är:


-  Stiftelser, ideella föreningar, och ekonomiska föreningar.


-  Kommuner (bland dem sannolikt kommuner med ett överskott i budgeten, vilket betyder att de skulle kunna anställa).


-  Enskilda företag (en konkurrenssnedvridning med gratis arbetskraft).De vanligaste deltagarna i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Fas 3 är:


-  Sökande 50 år -- 65 år (över 20 % är 60 år och äldre).


-  Funktionshindrade.


-  Invandrare  (födda utomlands, 1:a generationen).
*  Över 20 % i Fas 3 har en eftergymnasial utbildning.


*  Närmare 50 %  i Fas 3 har en gymnasial utbildning.


Ersättningen från staten till Fas 3 deltagare är i snitt för kvinnor 8.888 kr/mån. FÖRE skatt, och för män 9.240 kr/mån. FÖRE skatt.


Anordnarna får: 120.000 kr/2-årsperiod från staten för 1 deltagare.


För närvarande finns det 30.000 st deltagare i Fas 3 (4.000 fler än senaste året) av ca 94.000 st (4.000 fler än senaste året) i hela JOB-åtgärden.


Arbetsmarknadsministern (m) kallar Fas 3 deltagare för "sköra" personer, vilka måste lära sig att "socialisera" t.ex på en fikarast.LO:s färska rapport: http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/622CDEBC9E251AA7C125798A00334B95/$file/Fas3_Rapport.pdf


Ett pressmeddelande: http://www.cisionwire.se/lo/r/bryt-upp-fas-3-och-stoppa-inflodet-till-langtidsarbetsloshet,c9209336


Bidrag till Göteborg: http://claeskrantz.se/2012/01/19/alliansen-arbetslinje-blev-11-miljoner-i-bidrag-till-foretag-i-goteborg-for-att-ta-emot-gratis-arbetare/Av Christina - 14 januari 2012 09:37

 ? ? ?


När du som arbetssökande, eller som invandrare, eller som kvinna, blir upprörd över något, så handlar saken inte sällan om någon form av diskriminering av dig.


Sveriges historia är svart.

Rasdiskriminering.

Rasbiologi.

Samerna.

Romerna.

Judarna.

Lobotomeringar.

Steriliseringar.

Fosterbarn.

Könsdiskriminering.

Åldersdiskriminering.

Och, nu idag t. ex. Fas 3 hos AMS/Af.

 

Den osynliga diskrimineringen är lika stor som den synliga.

 

- När förvaltningsdomstolarna - rättsväsendet i Sverige skriver: att kommunalt försörjningsstöd för arbetssökande "är av sådan art" att kommuner tillåts bryta mot avtalslagen, så är det ett exempel på diskriminering.

 

- När arbetssökande fas 3-deltagare arbetar gratis, och den de arbetar åt utöver detta får betalt, då är det diskriminering.

 

- När politiker säger att 55+ arbetsökande antingen är funktionshindrade, eller att de behöver "rustas" så är det diskriminering.

 

- När en handläggare (W. R.) skriverår 2012: "med låg inkomst av aktivitetsstöd" åsyftas då det politiska systemets lagtext med 65 % av 680 kr/vardag före skatt, eller är det en värdering av medborgaren?

 

- När en annan handläggare (S. L.) skriver till lokalpolitiker år 2008, och klagar över en medborgares lagliga rätt till att överklaga beslut (vid just den tidpunkten beslut om nödmedel under 14 månader i rad). Därefter beslutar politiker och tjänstemän att 0 kr ska utbetalas, alltså inte ens nödmedel.

 

- När en tredje handläggare (K. V.) sänder samma kränkande skrivelse till Revisionskontoret ett ½ år senare (då var hyran obetald i 7 månader).

 

När förövare ser sig som offer . . . .

 

REAGERA OCH AGERA!

 

När en fas 3-deltagare säger sig vara "nöjd" med sin plats så är det inte av ideologiska skäl utan endast av mycket kortsiktiga privatekonomiska skäl.

Eller, att deltagaren är i så stort behov av bekräftelse att den antas bli både blind och döv. 


Ett knapptryckar land i Norden: http://www.svd.se/kultur/litteratur/knappminoritet-med-svag-makt_6768201.svd

Av Christina - 12 januari 2012 15:51

  Ormgrop?


En icke ovanlig handläggning i Sverige . . .


Jag sänder in en anmälan till Socialstyrelsen  (SoS) angående en kommundels manövrar inom Stockholms kommun.

 

Kommundelens tjänstemän använder sig av övergrepp i rättssak genom falsk ryktesspridning, grovt kränkande förtal, , integritetsbrott, med mera, d.v.s manipulerar med sanningen för att skydda alla sina tidigare och nuvarande begångna tjänstefel.

 

Ett ärende hos Stockholms stads revisionskontor (RVK) är inblandat i SoS ärende.

 

Igår fick jag ett svar från RVK, att de "behandlar" ärenden (d.v.s. inte handlägger och utreder) i vanlig ordning, d.v.s att man bl. a. får vänta på ett svar  hittills i över ½ år.

 

Idag inkommer ett e-mail-svar från SoS, där denna nationella tillsynsenhet i Sverige hänvisar till "Kommunens klagomålshantering". Beslut får  f.ö inte e-mailas av myndigheter.

 

Handläggaren på SoS har själv varit handläggare inom Sundbybergs kommun, och inom samma ämnesområde (objektivitetsprincipen ?).

 

Hela handläggningen är i vanlig ordning enbart skrattretande, och i juridiskt avseende helt kass.

 

Detta är Sverige av idag.

Kvalitén på de anställda inom den offentliga byråkratin blir alltmer undermålig.

 

En f.d  kollega till den SoS-anställda (Sundbybergs kommun)  : http://www.dn.se/sthlm/chef-kopte-personalens-julklappar-av-slakting

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se