Alla inlägg under mars 2010

Av Christina - 30 mars 2010 15:22

  

 

Statliga Arbetsförmedlingen (AMS) är huvudman för samtliga arbetssökande i hela Sverige.

Statliga AMS har alltså ÄVEN huvudansvaret för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som existerar i Sverige  (vilka är relaterade till aktuellt sittande centralt politiskt block), samt anvisningar till dessa statliga åtgärder för de arbetssökande i hela landet.


Kommunerna tvingar dock arbetssökande utan a-kassa eller utan aktivitetsstöd till kommunala åtgärder UTAN att först kontakta huvudmannen Af-AMS.

Att detta samråd ska ske, och dokumenteras, står t.o.m i lagen, i sista raden i paragrafen SoL 4:4. Samråd med Af-AMS ska ske först. Då gäller detta även avseende paragrafen SoL 4:1.


Kommunerna tvingar även arbetssökande ÖVER 24 år, och arbetssökande UTAN särskilda skäl, till dessa kommunala åtgärder, i strid med lagen. Kommunerna använder sig då även av paragrafen SoL 4:1.


Kommunerna tvingar sedan de arbetssökande att skriva under frivilliga avtal (SekrL 14:4 = Ansvarsfrihet för de kommunala handpåläggarna att skriva och prata helt fritt om medborgare) för att de arbetssökande ska få delta i dessa kommunala åtgärder.

Gör inte de arbetssökande detta, så kastas dessa ut från den verksamheten, och får leva på nödmedel (50 kr/dag till mat, och ibland pengar till hyran).


Ett exempel från verkligheten (avser vissa stadsdelar inom Stockholms kommun):

Jag t.ex. har förbrukat mina 300 dagar a-kassa från AEA, är snart 63 år, och tvingades av kommunen leva på 50 kr/dag under 2 år (2006--2009). Ingen anvisning till någonting öht inkom från den statliga huvudmannen AMS under lååång tid fram till först i november år 2009.

Socialstyrelsen tillsynsenhet i Skåne: http://hd.se/landskrona/2010/03/22/landskronas-socialtjanst-far-pa/

Facket SKTF : http://www.sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=13592

SvD  (notera att journalister inte uppmärksammar dessa  lagbrott särskilt mycket): http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-landskronas-socialtjanst_4463577.svd

DN: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritik-mot-landskronas-socialtjanst-1.1065756


Ordet "kompetenshöjande verksamhet" alt. "motprestation" är = antingen praktik (läs utnyttjande av människor inom kommunen), eller arbetssökarverksamhet = sitta vid en dator 2-3 tim/vardag, d.v.s samma typ av åtgärder som AMS anordnar, men då med AMS:s beskattade och därmed pensionsgrundande ersättning till de arbetssökande. AMS har även ansvar för pratikplatser.

År 2006 anordnade AMS själva direkt platser inom kommunerna (plus-jobben).


Äldre arbetssökande, och de med språksvårigheter tvingas också gärna till "rehab" för att sedan utnyttjas av kommunen i egen verksamhet (OSA-jobb).


Detta är också denna del som kritiseras av Socialstyrelsen. I beslutet poängteras särskilt att det inte är socialtjänstens uppgift att agera arbetsgivare, och ha regler som likställs med reglerna på den öppna arbetsmarknaden.


SoS tillsynsenheter: (Anmäl missförhållanden dit)

  • Region nord (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län)
  • Region mitt (Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län)
  • Region öst (Stockholms och Gotlands län)
  • Region sydväst (Västra Götalands och Hallands län)
  • Region sydöst (Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län)
  • Region syd (Skåne, Kronobergs och Blekinge län)

Är kommunala hobbypolitiker och kommunala tjänstemän rasister?

Socialstyrelsens tillsynsbeslut avser Landskrona.

Alltså samma typ av åtgärder i invandrartäta områden (t.ex. Landskrona, Skärholmen, Farsta, Tensta).

Citat: - " När Landskrona gick till val 2006 var arbetslösheten hög, bidragsberoendet utbrett, och oron för kriminella gäng som drev omkring på stan stor. Många kopplade samman problemen med den stora andelen invandrare, som vid tidpunkten var störst i landet, efter Storstockholm och Malmö." -

Skriv även under listan: http://www.forfattningsdomstol.se/


P.S Och varför har t.ex jag inte tidigare fått någon anvisning till en statlig arbetsmarknadsåtgärd med en statlig beskattad och pensionsgrundande ersättning? D.S

Svar:

1. År 2002 registrerade AMS bl. a. min politiska åsikt i deras digitala personakt (daganteckningar). ---> 4.000 kr i skadestånd (för 23 st fel i AMS daganteckningar) från JK år 2010.   :-) = hånskratt

2. Kommundelen har registrerat mig i en felaktig (och djupt kränkande) sökandegrupp. OCH vägrar att rätta upp det.


ANNONS
Av Christina - 30 mars 2010 09:45

http://www.unicef.se/for-varenda-unge 


Det talas mycket om barnens bästa i Sverige. Barnperspektivet.

BRIS och Rädda Barnen jobbar båda för barn som är svenska medborgare.


Bland de 10 % vuxna arbetssökande finns en mängd barn, mellan 0 -18 år.

Någon statistik över detta presenteras dock aldrig.


Handpåläggare inom olika myndigheter kan kapa dessa familjers ekonomi utan att blinka, vare sig det är korrekta beslut eller inte.

A-kassa dras in, aktivitetsstöd under ett pågående arbetsmarknadsprogram dras in eller utgår inte, SGIn hos Försäkringskassan nollställs, kommunalt försörjningsstöd dras ned till nödmedel 50 kr/dag, vräkningshot faller som regn.

Och, då talar jag inte om företeelser under ett visst antal månader UTAN OM ÅR efter år.


Dessa barn tvingas alltså att leva på konstant existensminimum, i "välfärdslandet Sverige", under lång tid, med allt vad detta innebär för dem.

Länsrätter går till 80-90 % på första instansens handpåläggares versioner.

Muntliga förhandlingar avslås. Länsrätter gör heller inga egna utredningar enligt lagen FpL.

Rättsstaten har således även förfallit.


VAD GÖR BRIS? Och vad gör politikerna åt detta?


Barnkonventionen: https://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-versioner/barnkonventionen-hela-texten


SOS: http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/socialrapport


http://www.unicef.se/ad/F9D40F?target=/for-varenda-unge


ANNONS
Av Christina - 28 mars 2010 11:41

Bjästa är en liten by utanför Örnsköldsvik i Västernorrland (Ångermanland) med knappt 2000 invånare, där alla i stort sett känner alla, och alla är mer eller mindre släkt med varandra.

Unga flickor blir våldtagna via oralsex, och nästan hela samhället tar parti för förövaren.

Det är sådant som kallas för maktmissbruk, och i det fallet från folkets sida.


Myndigheters maktmissbruk fungerar på samma sätt, dock inte via Facebook.

Lögner vänds till sanningar, och tjänstemän tar parti för andra tjänstemän.

Och medborgare blir därmed socialt, mentalt, och ekonomiskt våldtagna.

Professor Bo Edvardsson är just nu handledare för ett examensarbete om myndigheters maktmissbruk.

Flytta inte dit (se länk).

http://www.ornskoldsvik.se/Flytta-hit/Bo/Tatorter.html


DN: http://www.dn.se/ledare/signerat/bjasta-sallan-har-sa-manga-haft-sa-mycket-att-lara-1.1068810


SvD (stöd även myndigheters offer): http://www.svd.se/nyheter/inrikes/statsministerstod-at-bjastaflicka_4489409.svd


Av Christina - 28 mars 2010 00:05

En rik stat med fattiga invånare.

Och med många radhusproletärer.

 

Tidigare ägde jag ett pyttelitet radhus (47 kvm), vilket jag sålde för 10 gånger mer än jag köpte det, senare hyrde jag ett radhus (87 kvm), och nu är jag på gamla dagar fattiglapp i en gammal billig hyreslägenhet (76 kvm) med själ. (skratt)


Man blir som sagt inte säkert eller garanterat lycklig av pengar, men å andra sidan ger det egenmakt och frihet, och man slipper bli hunsad av diverse myndigheters handpåläggare, och diverse lokala hobbypolitiker som röstar.

Man kan säga "fuck off" till diverse korrumperande arbetsgivare eller dito arbetskamrater, och man kan starta eget, förutan ett halvtidsjobb på sidan om, eller arbetsförnedringens bidrag resp. AMS korrumperande konsulter.


Närmare 1 miljon arbetssökande, så man är definitivt inte ensam fattig . . .


http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/familj/article6853510.abAv Christina - 25 mars 2010 17:00

En oändlig cirkel  av Frågor & Svar:

Ang. aktivitetstöd (nivå på beloppet) inom JOB (SFS 2007:414).


Från F-kassan:

Du får vända dig till din A-kassa med dessa frågor.

Arbetsförmedlingen skall avisera din A-kassa om att du blivit beviljad aktivitetsstöd. De ska sedan ta ställning till vilket belopp du har rätt till och avisera detta till Försäkringskassan. När vi fått aviseringen från din A-kassa kommer du att få ett nytt beslut med det belopp A-kassan har fastställt att du ska ha.

Vi har ännu inte fått någon avisering från din A-kassa.

Under tiden får du därför garantibeloppet som är 223 kronor per dag,

__________________________________________________
Från A-kassan:

Jag måste tyvärr hänvisa dig vidare till Arbetsförmedlingen.

Vi har nämligen inte fått någon information från dem om att du går detta program. Att vi får dessa uppgifter från Arbetsförmedlingen är en förutsättning för att vi ska kunna återrapportera till Försäkringskassan.

Därefter skickar du in dina handlingar till oss så att vi kan räkna ut vilken ersättning du har rätt till. Det vi först och främst behöver uppgifter på är vad du gjort de 12 månader som föregår arbetslösheten. Arbete intygas med ett arbetsgivarintyg. Skicka även in blanketten ”anmälan om arbetslöshet” som du hittar på följande länk.

__________________________________________________


 

Från Arbetsförmedlingen:

Frågor om a-kasseersättning ska du ställa direkt till a-kassan.

Arbetsförmedlare kan svara på övergripande frågor men varken kan eller ska svara på mer detaljerade frågor. 


__________________________________________________

Poängsätt svaren!       

 

Som vanligt får man ta saken i egna händer. Kopiera papper och skicka runt i olika kuvert med frimärken (kostar mycket för en fattiglapp).

Av Christina - 25 mars 2010 15:25

Läste idag i METRO om juristen på Försäkringskassan som förfalskat intyg, som klipp och klistrat ihop ett intyg till Kammarrätten, för att vinna processen, och få rätt.


Det förvånar mig faktiskt inte ett endaste dugg, jag har ju själv sett exempel på vad jurister är kapabla till, inom både kommunen, AMS, Länsrätt, JO, JK, med flera.

Det är (eller blir) ett särskilt släkte, som tror sig stå över lagen, och ska vinna oavsett allting inkl. existerande bevis.

Metro: http://www.metro.se/2010/03/25/6228/fkassans-jurist-forfalskade-intyg/


Expressen:

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1931077/missen-nara-kosta-anita-ersattning


Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6843267.ab


F-kassans eget vinnarintresse (eller snarare juristens personliga): http://www.expressen.se/Nyheter/1.1931078/forsakringskassan-valdigt-olyckligt

Av Christina - 24 mars 2010 12:55

Politikerna diskuterar "sysselsättningsgrad", antalet respektive procentandelen arbetssökande (med och utan heltids- eller deltidjobb), relaterat befolkningen (med eller utan befolkningsökningen i åtanke), etc.

Personligen tycker jag dock att utvecklingen av antalet lediga jobb är bra mycket mer intressant. 

Hur AMS inmatningsformulär för ett ledigt jobb ser ut vet jag inte, men för att undvika dubbletter och andra missförstånd skulle delar av det kunna se ut så här:


- Företagets (myndighetens/organisationens) organisationsnummer?

- Antalet lediga platser hos arbetsgivaren?

- Vid fler än 1 plats ledig --> På samma eller olika arbetsställen?

... - Vid olika arbetsställen: På hur många arbetsställen?

- Annonserar företaget på andra webbplatser? Ja eller Nej

- Uppge andra annonsplatser utöver AF platsbank:

- Endast ett (1) av nedan alternativ för registrering är möjligt:

... - Praktikplats med handledare (utan lön)

... - Sommarjobb, juni -- augusti > 1 månad men < än 3 månader

--- - Säsongsjobb (turism, jordbruk, etc.) > 1 månad < 7 månader

... - Tillfälligt jobb < 1 månad

... - Tillfälligt jobb > 1 månad men < 6 månader

... - Provanställning = 6 månader

... - Projektanställning > 6 månader < 12 månader

... - Tills vidare jobb > 6 månader

- Krävs erfarenhet? Ja eller Nej

- Krävs utbildning? Ja eller Nej

- Krävs både utbildning och erfarenhet inom yrket?

 

AMS inmatningsformulär (log-in sida)https://sso.arbetsformedlingen.se/go.aspx?C=3656&URL3=https://sso.arbetsformedlingen.se/Account/Login.aspx


DN http://www.dn.se/nyheter/valet2010/snariga-jobbsiffror-forvirrar-debatten-1.1065851

 

Vad gäller AMS persondatabas AIS (digitala personakter) så tycker jag att uppgiften civilstånd (inkl. antal barn) bör inmatas i systemet (gift/ogift/singel/sambo/särbo/änka/änkeman), med tanke på hur ofta AMS slänger ut eller stänger ute oskyldiga arbetssökande från statliga beskattade och pensionsgrundande ersättningar, och därmed sin försörjning.

 

Rädda de jobb som finns och skapa fler nya jobb!: http://www.expressen.se/ledare/1.1930208/tank-pa-jobben

 

Av Christina - 24 mars 2010 12:02

3 miljoner svenskar utan IT-kunskap. Otroligt i ett teknikorienterat land.

Jag körde kurser i IT i mitten på 80-talet, och trodde i min enfald att behovet nu borde vara täckt. Tydligen inte.


Jag har ju också märkt att en del inom fas 1 i JOB (SFS 2007:414) har mindre IT-kunskap. Detta är väl bland det första arbetsförmedlingen borde se till!


Men, det vore väl för mycket begärt. De privata anordnare som enbart ska coacha och sköta en diciplinerad arbetssökarverksamhet via datorer bland arbetssökande utan jobb, får även ta den biten. Och detta står sannolikt inte i offerterna.

http://www.dn.se/ekonomi/over-3-miljoner-anvander-inte-internet-1.1066711


http://www.iis.se/http://www.iis.se/


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se