Inlägg publicerade under kategorin Arbetsförmedlingen (staten)

Av Christina - 18 november 2010 15:27

För bibliotekarier, optiker och samhällsvetare kan det bli kärvt. Det framgår av SACO:s årliga prognos om akademiska framtidsyrken, som presenteras på Studentmässan i Stockholm i dag, 2010-11-18.


Samhällsvetare har haft det svårt på arbetsmarknaden ända sedan 90-talet då den offentliga sektorn drog ned på personal.


Var jobbar samhällsvetare, jo, oftast inom stat och kommun.

Där sitter nu samhällsvetare födda på 40-och 50-talet, som ännu inte blivit LAS-ade.


Ett gott råd till Er är att inte byta jobb, ty sist in först ut.

Gnid på kontorsstolen tills ni blir 65 år.

Tyvärr innebär det att ni inte utvecklas.

Ni blir inga generalister.


- "Regeringen vill att alla ska ha rätt att jobba till 69 år i stället för till 67 år."-


Recept till kafferastenhttp://www.tasteline.com/Recept/Lingonrulle


Mellan okt.-09 och okt.-10:

Antalet anställda ökade med 113.000 vilket skedde nästan uteslutande inom privat sektor. Antalet fast anställda personer ökade med 70.000 och uppgick till 3.458.000 Ökningen skedde främst bland männen.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 137.000 arbetslösa, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 23 procent (okt.-10).

ANNONS
Av Christina - 17 november 2010 01:23

Nu har vi ytterligare 1 arbetssökande i Sverige . . . Mona . . .  har AF noterat detta i sin persondatabas?

Sökanden: 54 år och kvinna.

"Hon har drivit företag där hon hållit på med information och retorik, och har som många politiker ett brinnande intresse för samhällsfrågor",

"Generellt finns det en attraktionskraft i industrin för både de som har sin bakgrund från politiken, och även för journalister och analytiker."

"Politiker kan ha svårt med omställningen att bli en konsult, eftersom det handlar om att förpacka sin kunskap och göra den säljbar."

"Kompetens, med en stor arbetskapacitet, och ett bra nätverk".

"Göra det bästa för kunden."


Tips! Plocka in texten i Ditt CV!

ANNONS
Av Christina - 16 november 2010 16:38

Företagarna har genomfört sin periodiska undersökning bland 4000 st småföretagare hösten 2010.

 

Runt 20 % bland dessa uppger arbetskraftsbrist, i huvudsak inom byggbranschen, och runt 20 % uppger anställningskostnader. 13 % bland dem önskar inte växa.

De skyller på jobbpolitiken.

 

MEN, det finns mängder med olika anställningsstöd, och minst ½ milj arbetssökande.

 

Byggbranschen passar för lärlingar. Handelssektorn kräver mycket personal, och akademiker torde platsa bra inom uppdragsverksamhet och teknisk konsultation.

 

Vad ska man tro egentligen?

 

Är de kräsna, eller är det kostnaderna det handlar om egentligen?

 

SVD: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/smaforetagen-vill-anstalla-men-kan-inte_5681847.svd

DN: http://www.dn.se/ekonomi/smaforetagen-fixar-jobben-1.1209826

Av Christina - 13 november 2010 13:36

F. R. sa, när han var i Sundsvall i snöovädret, att han hade en bra sula på sina skor, så han hade det torrt på fötterna.

Det var ju förnämligt.

De arbetssökande i Sverige blir först fattiga kunder hos begagnatmarknaden, och sedan arbetande i den branschen utan lön.

En bra deal, eller hur?

Ökad konsumtion ger ju ett ökat arbetskraftsbehov.

Eller, har Sveriges företagare blivit så gnidiga i "välfärdssamhället" att de anställer robotar, eller numera enbart arbetskraft utan lön?

Är den vanligaste affärsidén idag att tjäna pengar på arbetslösa?

Importera arbetslösa och tjäna pengar på dem?

Jag är dum nog att tro att turism är en bättre deal.

En arbetslöshetsindustri som ger en mörk skammens skugga över Sverige.

Statliga Samhall har ju iaf avtalade löner.

 

Sop-sortering för invandrare: http://www.moderat.se/web/Fredrik_i_Sundsvall.aspx

 

Sådana här kvinnor beundrar jag, och inte kvinnor som startar eget på idéer om gratis arbetskraft: http://www.e24.se/entreprenor/ammande-syster-blev-starten-for-succeforetaget_2431237.e24

 

Sådana här män beundrar jag, och inte män som startar eget på idéer om gratis arbetskraft: http://www.e24.se/entreprenor/fran-spelbygge-till-bolagsbygge_2379429.e24

  

http://www.etc.se/31961/foeretag-far-betalt-foer-gratis-arbetskraft/

Så går det när nollor får en 1:a framför sig, eller en partibeteckning bakom sig.

Och kommunala fritidspolitiker är alltid värst.

http://svt.se/embededflash/2233036/play.swf

 

JUSEK- SACO http://www.jusektidningen.se/Jusektidningen/Nyheter/Tema1/Obetalt-arbete-pa-obestamd-tid/


Enligt lagen: Personer som under faserna 1 och 2 inte har haft ersättning grundad på arbetslöshetsersättning, kan delta i garantins 3-dje fas utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Förordning (2009:1603).


Jobbfabriken: http://svt.se/2.33782/1.2041164/arbetslosa_sysselsatta_som_latsaskonsulter?lid=share

Av Christina - 12 november 2010 22:52

Fas 3 före juli månad år 2007 . . .

 

Innan JOB infördes den 2 juli år 2007, så hade AF sin alldeles egna "Fas 3 modell".

Dåvarande arbetsmarknadsminister tyckte år 2006 att det var "en möjlighet för arbetssökande".

Modellen gick ut på att handikappkoda sökande via interna rehab-team utifrån ett antalsmässigt tak för antalet långtidsarbetslösa.

 

Fas 3 anordnare var då före juli månad år 2007 antingen kommuner, via OSA-jobb hos kommuner, eller statliga Samhall.

 

Nu from år 2009 är fas 3 anordnare fortfarande statliga Samhall och

kommunala OSA-jobb ("trygghetsanställningar"), nu utökat med även privata och kommunala Samhall (privata så kallade sociala företag).

 

AMS hade en prognos på att ca 50.000 skulle befinna sig i fas 3 nu i år, men är nu ½, förmodligen beroende på:

1. Avhopp / Avstängningar

2. Dödsfall

3. Studier

4. Sjukskrivningar

5. Tidig ålderspension vid 61 år

6. Svartjobb

7. En felaktig AMS-prognos

 

http://www.arbetsmarknaden.se/Article.aspx?a=74832&c=37287


Har Sverige flest sjukskrivna, flest förtidspensionerade, och flest handikappade i världen??? 

Existerar det något genetiskt fel hos den svenska populationen???

För lite havregrynsgröt???

 

185.000 med aktivitetsstöd (23.500 i fas 3)

114.500 med olika anställningsstöd inkl. 68.500 funktionshindrade

50.000 övriga förhindrade (kod 14, t.ex SFI)

Summa:  350.000 plus 217.000 öppet arbetslösa = ca : 570.000 

Plus 115.000 deltidsarbetslösa

och 20.000 hemlösa.

Av Christina - 12 november 2010 20:03

Personligen känner jag mycket starkt för entreprenörskap, och är en mycket typisk entreprenöriell och uppfinningsrik människa.


MEN,jag skulle aldrig kunna starta ett företag genom att utnyttja gratis arbetskraft i form av utsatta arbetssökande, och dessutom få betalt för det.

Sådant är både högst osunt och omoraliskt.


Det verkar som om Sverige tänker bli en copycat av UK:

Citerar från ett debattinlägg från Almega:


- " I Storbritannien planerar nu regeringen att genomföra en stor satsning som ska få dem som står långt från arbetsmarknaden åter i arbete. Till största del ska detta ske genom att använda privata utförare.


I London handlar inte diskussionen om det ska finnas alternativ till det offentliga, utan om vilken nivå ersättningen ska ligga på för att intressera arbetsförmedlings- och rehabiliteringsaktörer att göra omfattande och långsiktiga investeringar för att bryta utanförskapet.


Att det handlar om en verksamhet som har stora personliga och samhällsekonomiska vinster är självklart för alla i Storbritannien.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv betraktar man de personer som har sämst långsiktig prognos som mest värda att arbeta med. På så sätt kommer de svagaste och bortglömda stå i fokus för långsiktiga insatser.


Ser vi till utvecklingen i Sverige, har vi till exempel kunnat läsa att det privata företaget Jobbfabriken hittills lyckats få 10 procent av de långtidsarbetslösa ”kunderna” i arbete och har enligt företagets vd lyckats bättre än någon annan aktör. Jobbfabriken är bara ett exempel. Fler aktörer och valfrihet inom arbetsförmedling och rehabilitering skulle generellt kunna minska antalet personer i utanförskap. " -  Slut citat

 

För övrigt tycker jag, att Great Britan är ett mycket dåligt jämförelseobjekt med sin dryga 60 milj. population jämfört med Sveriges knappa 9 milj.

 

http://www.arbetsmarknaden.se/Article.aspx?a=74832&c=37287

Av Christina - 12 november 2010 16:58

En ny politisk strategi?


Många sjuka överförs from år 2010 till arbetsförmedlingen.

De som inte förs tillbaka till FK (eller kan återgå till sitt tidigare arbete) placeras i så kallade "sociala företag", vars intäkter består oftast av 100 % skattepengar.


Till sådana företag förs även långtidsarbetslösa from år 2009.

Långtidsarbetslösa inte sällan p.g.a olika diskriminering (t.ex. etnisk eller åldersdiskriminering), och p.g.a att jobben i Sverige helt enkelt inte räcker till alla sökande. På samma sätt som bostadsbristen i Sverige.


Blir detta - denna nya strategi och taktik billigare för skattebetalarna?

Har sådana tvångsplaceringar goda hälsoeffekter?

Ger sådana "jobb" möjligheter till riktiga jobb?

Vad tycker riktiga företag om denna subventionerade konkurrens?

 

Syftet är :  -" företagen ska tillfredsställa behov som varken marknaden eller offentlig sektor tillgodoser" -

MEN, detta stämmer inte med verligheten. Dessa affärsidéer är desamma som på den vanliga företagmarknaden.

http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/foretagarkritik-mot-(2165658).gm


Kommunjuristen Garo Lorfalk (f.d. jurist hos AMS) menar att upplägget för företaget VIA i Växjö påminner om Samhall fast i kommunal regi.

Men, Samhall har avtalade löner.


Sammanfattningsvis är det alltså kommunala och privata företag typ Samhall som bildats sedan år 2009.

När dessa/sådana "Samhall"-företag ombildas till AB utgår arvoden till styrelsen.

Även ek.föreningar (kooperativ) har en styrelse.

I de flesta småföretag brukar ägaren och en god vän, hans eller hennes maka eller make eller myndiga barn vara de som sitter i styrelsen.

 

http://efterarbetet.etc.se/32671/gratis-arbetskraft-i-foernedrande-former/

Av Christina - 12 november 2010 13:59

SSU-ordföranden pratar om stora penseldrag, vilket leder till falangstrider, och maktstrider inom (s).

Det lilla penseldraget är att det är Mona det handlar om, och har gjort hela tiden.

Mona sticker själv till Thailand (otillåten och betald semester), och på konferens i London.


Jan Björklund pratar i små penseldrag, på nivån elever, att de måste veta att Paris ligger i Frankrike och är en huvudstad.


När det gäller arbetssökande, pratas det med mycket stora penseldrag, om odefinierade "stora grupper", och med en odefinierad "sysselsättning", men inte om företag som lever enbart och helt på okontrollerade skattepengar, och vilka konkurrerar med vanliga hårt kämpande företag.


När det gäller människor, högst levande individer, och särskilt arbetssökande, handlar det om mycket, mycket, mycket små penseldrag på individ- och personnivån.


Ministerstyre? : http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fakta-och-samband-hor-ihop_5660547.svd


Motpart i sammanhanget: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bjorklund-kor-over-experterna-om-geografi_5651673.svd

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se