Alla inlägg under februari 2010

Av Christina - 27 februari 2010 20:38

Skriv och berätta för Sydsvenska Dagbladet om din fattigdom!

http://sydsvenskan.se/obs/article633747/Efterlysning-Nar-pengarna-inte-racker-till.html


De fattigaste av alla i Sverige, de hemlösa.

Åtta (8) st hemlösa har avlidit i Göteborg under denna vinter.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6704244.ab


Arbetssökande vecka 8 år 2010 (inskrivna hos Af):

http://vstatkommun.arbetsformedlingen.se/s_default.aspx?kon=nej


Relativt arbetslöshetstal enligt SCB i januari 2010 : 9,4 %


C-inkomst (obeskattad)= Kommunalt ekonomiskt bistånd kvartal 1-3 år 2009:

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-11-35

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftig-okning-av-socialbidrag-1.1055221


Andel med ersättning (a-kassa och aktivitetsstöd):

http://www.iaf.se/iaftemplates/ReportPage.aspx?id=1342


UTSATTA har sämre levnadsförhållanden:

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____282645.aspx  och rapporten:


 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/HE0108_2007A01_BR_A40BR0903.pdf

ANNONS
Av Christina - 27 februari 2010 12:32

Hungriga vargar jagar bäst?

Knappast!

 

Titta bara på våra ungdomar. När det första lönekuvertet med cash ramlat ner i brevlådan startar genast en jakt på fler jobb, och/eller nya och bättre jobb.


Långtidsarbetslösa ska enligt "makten" nöja sig med att ha någonstans att gå på morgonen (= struktur på dagen), och några arbetskamrater att prata med (i ett socialt sammanhang).

Därför har fas 3 i JOB (SFS 2007:414) skapats (med "praktik" under 2-4 år), och den nya åtgärden LYFT (fr.o.m. år 2010), med "praktik" under 3-6 månader, med en ersättning på existensminimum.

 

I övrigt arbetsliv i Sverige gäller ständiga och årliga lönelyft via facket, bonusar, och höjda arvoden för bl.a politiker.

De som har vill ha mer. Oavsett om de sköter sina jobb på ett bra sätt eller inte. Många i Sverige sitter på fel stol p.g.a bl.a. LAS

 

VEM tror att människor i dessa sammanhang fungerar så olika?

Vargar som efter lång tid endast består av skinn och ben, materiellt sett, har slutat jaga för längesedan, både praktiskt och framförallt mentalt.

Den "moroten" är i princip obefintlig, och på ljusår långt borta, i ett land där jobben inte räcker till alla.

De jobb som finns går till dem som redan har ett jobb, och inte sällan med mer eller mindre önsketänkande skyhöga krav.

 

Med andra ord är det precis som på bostadsmarknaden, de som har bostäder byter med varandra.  De övriga blir utan när nybyggandet har stannat av.

 

http://www.dn.se/ekonomi/bara-374-praktikanter-i-lyftet-1.1053026


http://www.dn.se/ekonomi/praktikanter-dumpas-pa-myndigheter-1.1052364


http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/den-har-praktiken-fungerar-bara-i-teorin_4340227.svd


Man kan bli revolutionär för mindre: http://www.expressen.se/ledare/isobelhadleykamptz/1.1899239/isobel-hadley-kamptz-glad-lydig-och-anstallningsbar

ANNONS
Av Christina - 27 februari 2010 00:08

Villkorad ersättning & bortglömda lagar.


Regler och villkor för A-kassa (SFS 1997:238), och regler och villkor för aktivitetsstöd (SFS 1996:1100) är väl och detaljerat utformade i lagtexten.


SoL 4 kap (kommunalt försörjningsstöd för arbetssökande) är däremot mycket enkelt utformad och otydlig jämfört med verklighetens alla olika situationer.

Endast ett (1) villkor finns angivet i lagtexten, nämligen att ungdomar < 25 år och studerande måste delta i KOMPETENSHÖJANDE verksamhet som ett villkor för ersättning/bidrag/pengar.


Detta senare betyder att det vuxit fram en vild snårskog med både uttalad och outtalad praxis bland jurister inom kommuner och länsrätter.


De kommunala handläggarna (blankettgranskarna) har då som ett komplement till SoL 4 kap startat med att tvinga de arbetssökande att skriva under olika av dem egenhändigt framtagna dokument (som villkor för pengar).


Det senaste i den vägen är t.ex att Vantörs stadsdelsnämnd tvingar arbetssökande att skriva under ett dokument där de "lovar" att söka jobb i hela landet Sverige, och inte enbart i Stockholm (där det finns flest lediga jobb).

Då krävs det förståss också att soc står för hela kostnaden av flytten, och att den arbetssökande inte har betalningsanmärkningar så att en ny bostad kan erhållas.


SoL 4 kap är således numera kompletterad med olika mer eller mindre juridiskt hållbara dokument och då beroende på handläggare / på kommundel /och på kommun i Sverige.

Av Christina - 24 februari 2010 07:45

Rättsfakta (vad är relevant) ---> Rättsregler (dispositiva eller tvångslagar) ---> Rättsföljd (straff).

 

Juridiska dicipliner:

Offentlig rätt = Statsrätten (och folkrätten) + Förvaltningsrätten + Processrätten.

Straffrätt = Påföljder.

Civilrätt =  Rättsregler för fysiska och juridiska personer.

 

Kommunikationsprincipen
Kommunikation innebär att myndigheten skall underrätta den enskilde om de uppgifter som tillförts ärendet eller målet av andra än denne själv.


Partsinsynprincipen
Med partsinsyn menas att den enskilde har laglig rätt att under ärendets eller målets gång ta del av de uppgifter och handlingar som har tillförts dennes ärende eller mål.


Legalitetsprincipen
Legalitetsprincipen innebär att myndigheters maktutövning måste ha stöd i lagstiftningen och följa lagarna samt andra föreskrifter som har stöd i lagstiftningen. Beslut med stöd av lag. 
Den offentliga makten utövas under lagarna
Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Lagar ska vara tydliga. Inget straff utan brott.

 

Proportionalitetsprincipen.

Proportionen mellan brott och straff.


Självständighetsprincipen
Självständighetsprincipen säger att myndigheter är skyldiga att fatta beslut självständigt, och på eget ansvar, i ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild eller tillämpning av lag.
Objektivitetsprincipen
Objektivitetsprincipen innebär att beslut bara får grundas på sådana omständigheter som enligt gällande författningar skall beaktas. Det är ett krav på att ovidkommande hänsyn inte får påverka utgången i ärendet. Med detta menas att man ska följa lagen och inte lägga in egna värderingar eller ta hänsyn till omständigheter som inte lagen reglerar.


Likhetsprincipen
Likhetsprincipen är en fortsättning på objektivitetsprincipen och säger att lika fall skall behandlas lika. Det finns ett krav på konsekvens i beslutsfattandet. Domstolarna och myndigheterna skall beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.


Offentlighetsprincipen
Innebär att man har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. För att en handling skall vara allmän krävs att det är en myndighet som förvarar den.


Officialprincipen
Innebär att rätten skall se till att ett mål blir ordentligt utrett.

 

Analogislut.

En lag används som en annan lag.

_______________________________________


Samtycke är en så kallad ansvarsfrihetsgrund, det vill säga en gärning, som i juridisk mening annars skulle ha varit straffbar, kan medföra ansvarsfrihet genom att parterna har agerat i samtycke.

Bestämmelsen finns i Brottsbalken 24 kap 7 §.


Grund för ansvarsfrihet resp. brott

24 kap 7 § En gärning som någon begår, med samtycke från den mot vilken den riktas, utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig. Lag (1994:458).

______________________________________________


EKMR ---> Regeringsformen ---> TF + YGL + SU ---> SFS ---> Olika myndigheters FS

______________________________________________


Av Christina - 22 februari 2010 16:48

Jag har läst i communities på nätet om utförsäkrade från f-kassan fr.o.m år 2010.


Dessa hamnar hos arbetsförmedlingen, och arbetsförmedlarna säger till dem något i stil med: -"Skriv under det här papperet annars får ni inga pengar"-


Herregud! Om arbetsförmedlaren inte kan styrka sina påståenden med en lagparagraf, så anmäl direkt till JO!

Hur mycket, och hur länge, och hur ofta, ska detta fotfolk inom AMS tillåtas fortsätta maktmissbruka???

 

Och AMS jurister backar upp fotfolket:  - " Vem som har rätt är egentligen underordnat. Det viktiga är vem som får rätt, och hur. " -

 


 How much and for how long and how often is that footsoldiers in the AMS allowed to continue abusing power?

 

 

Combien et pour combien de temps et combien de fois, est que les soldats les pieds dans l'AMS a permis de continuer à abuser de la puissance?

 

¿Cuánto y durante cuánto tiempo y con qué frecuencia, es que los soldados de a pie en la AMS permite continuar abuso de poder.

 

 

Av Christina - 21 februari 2010 10:07

 

VÄDRETS MAKTER:

 

Tar det aldrig slut?

Nu har det snöat sedan mitten på december!

Sedan efter Köpenhamnsmötet.

Väder- och klimatgudarna har inte varit nådiga med klotet.


http://www.dn.se/opinion/debatt/ny-varldsordning-ett-maste-efter-debaclet-i-kopenhamn-1.1049214


Solresemål för svenskar under vintern:

 http://www.dn.se/nyheter/varlden/manga-doda-i-ovader-pa-madeira-1.1049134

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/minst-40-doda-pa-madeira_4303019.svd


Det känns också som om Stockholm har flyttats till Norrland.

Innekatten revirkissade på mina stövlar (med främmande dofter), så nu går jag i lågskor.

Utekatten har vägrat att gå ut på 2 månader, så kattströ går åt som smör i solsken.


Finns inget annat att göra än att gilla läget med vädrets makter.

Ha iaf en skön söndag allihopa!


Dagens insändare:

 

ANDRA MAKTER: Som borde gå att göra någonting åt.


http://www.expressen.se/Nyheter/1.1891038/leif-gw-persson-domarna-skyddar-sin-maktapparat

Av Christina - 20 februari 2010 10:22

Syrefattiga kontor & tjänstemän . . .


Du är toppen Sakine! Jag är ett big fan till Dig!


http://www.expressen.se/ledare/1.1889920/sakine-madon-vansinne-hindra-ungas-extrajobb


http://www.dn.se/opinion/signerat/arbetsformedlingense-dar-alla-klockor-stannat-1.945199


En av juristerna på Länsrätten i Stockholm är ett big fan till Katrine Kielos på Aftonbladet, enligt dennes Facebook-sida (hardcopy).

__________________________________________________


Det var ju synd, att jag skrev till JO, som sedan kritiserade Af Vällingby år 2008, därför att Af inte fick iväg min ÖK ang. PuL till Länsrätten förrän efter 3 månader och JO:s beslut, annars hade min ÖK inte hamnat hos denne jurist öht.


Eller kanske tur, som ett bevis på hur det fungerar IRL (in real life).


Och, stackars Kammarrätten som inte kunde göra något åt att dokument försvann plötsligt och spårlöst hos Af Jakobsberg år 2006.     :-)Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se