Senaste inläggen

Av Christina - 3 juni 2012 07:54

  

Politikerna kan inte PuL, än mindre tjänstemännen.

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2012/datainspektionen-klar-med-granskning-av-politiska-partier/

 

Uppmaning till inkompetenta tjänstemän:  http://www.youtube.com/watch?v=65MdvRg05B4

 

"En-miljon-gruppen" . . .  och en stadsdel inom Stockholms kommun.

 

Evidensbaserad praktik - Lokala utvärderingar. :-)


Så här berättar en chef för Socialstyrelsen under en konferens i november 2010.

Chefen kom till stadsdelen från en annan stadsdel inom Stockholms kommun i december 2008, och där hade han bl. a. verkat som Personuppgiftsombud (!), samt även som nämndsekreterare och lärt sig det politiska spelet närmare.

Tidigare hade han bl.a jobbat inom Länsstyrelsen i Stockholm som inspektör.


Chefen lekte statistiker (själv har jag jobbat på SCB), och höll ett föredrag på SoS-konventet.


"En-miljon-gruppen" (utdrag från föreläsningen)
Citat: - "En liten grupp på 15 st hushåll som är aktuella just nu har fått över en miljon kronor, och tillsammans totalt 18,7 miljoner kronor i försörjningsstöd under perioden 1997 fram till idag (2010).
I snitt har dessa hushåll haft bidrag i 137 månader, det vill säga 11,4 år.

Snittåldern är 51 år, och flera av dem har varit kontinuerligt aktuella sedan 1997.
Här handlar det om en grupp människor med en massiv psykosocial problematik.
De har fått upprepade insatser för att bli självförsörjande som alla har misslyckats. Kanske borde vi ha någon form av kommunalt Samhall för dessa människor." - slut citat


Några dokument på att jag t.ex skulle tillhöra gruppen med "en massiv psykosocial problematik" finns inte. Det kan vem som helst fråga min husläkare, mina vänner och bekanta samt släkt, med flera.

14 st av de 15 i gruppen kanske gör det, men inte jag.


Chefen ljuger och förskönar alltså kostnaderna.

Helt friska och arbetsföra människor tvingas leva på existensminimum, och behandlas som psyksjuka.

Och, detta sprids sedan runt för att mörklägga alla de tjänstefel som har begåtts.


Känner skattebetalarna till detta?

När min bok är klar kommer de att göra det. 

Nu är titeln på boken klar! "En-miljon-gruppen".


60 % är 50 år och äldre i Af:s fas 3-åtgärd inom JOB-åtgärden (2007:414).

Det räcker med drygt 1 års bortavaro från arbetsmarknaden för att bli långtidsarbetslös.

Och, åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden är väl känd i Sverige.


Huvudmannen Af:s inkompetens i Sverige är också väl känd.

Själv blev jag anvisad en Af-åtgärd hösten 1996 och en hösten 2009.

År 2006/2007 försökte de finska kvinnorna inom stadsdelen etikettera mig som ett "rehab-fall" med en okänd "restarbetsförmåga" (efter en JK-anmälan av Af sommaren/hösten 2005).


När jag inte accepterade den kränkande etiketten tvingades jag leva på nödmedel under 2 år (50 kr/dag), och avstängd från Af under 3 år (Af-tjänstemän satt i samma lokaler som delar av kommundelens tjänstemän åren 2003-2007).


Själv hade jag förbrukat 300 dagar A-kassa från AEA, och kompletteringspluggat under nära 1 år med CSN-lån, hösten 1995, innan kommunala Agneta och kommunala Sirkka satte huggtänderna i mig när jag ansökte om medel till särskild och spec. tandvård våren 1996.

Resten vet ni i stort sett hur det gick, ni som läser bloggen kontinuerligt iaf.

Kontinuerliga repressalier efter en artikel i en morgontidning våren 1998.


Arbetssökande saknar yttrandefrihet.


Själv tillhör jag numera som pensionär 1,6 miljoner klubben: http://www.1.6miljonerklubben.com/


REKORD:

300 dagar A-kassa, 10 månader plugg med lån, och 200 månader på existensminimum!

Fram t.o.m juni 2005 med barn i familjen.


Så kan det gå när först nollor och sedan kobror styr ens liv.


___________________________________________________

ANNONS
Av Christina - 1 juni 2012 20:31

 Spottkobra.

Sirkka (slutat) och arvegodsen Minna, Kirsi, Saara, och Wilma.


Förmodligen blir det inte tillåtet att använda Ondskan som titel, inte heller Ondskan no 2, så jag får väl utlysa en tävling här i bloggen om vad boken ska heta.


Filmen efter romanen Ondskan kostade 20 milj.

Af:s senaste reklam i TV kostade 15 milj.


Det började på Af, med Af:s pålitliga dumhet, men den allra värsta ondskan står Stockholms kommuns stadsdel för.


Jag fick nyligen tacksamt ett typiskt slut från dem till bokens sista kapitel.

Totalavslag inför juni månad 2012. Den sista månaden. Den sista spiken i kistan.


Totalavslag på pengar för uppgifter som kommundelen inte alls behöver ha i något enda avseende.

Uppgifter som de dessutom, om de så önskar, kan inbringa själva med lagligt stöd (2008:975).


Ondska eller idioti?

Både och.


Jag är inte det allra minsta förvånad över alla bränder i bilar och skolor, personrån och stenkastning i denna stadsdel.

Samhällshatet bara ökar.  Och brottsstatistiken ökar.

Av stadsdelens invånare är 25 % barn, och 50 % av samtliga invånare är av utländsk härkomst.

Cirka 83 barn var hemlösa år 2010.

Den högsta andelen vräkta barn i Stockholms kommun finns i denna stadsdel.

Ett av jourhotellen ägs av en f.d socialarbetare, vilken tar ut miljonvinster.


Dessa ek. handläggare kostar i sig samhället STORA pengar.

De skapar kaos i familjers ekonomi, vilket drabbar även barn och ungdomar.

Och, de bedrar skattebetalarna med en kostnad för klienter som inte tillhör målgruppen.


Det är en mycket stor skam att de sitter kvar i orubbat bo.


Ni kommer att få läsa om vad dessa är kapabla till.


Människan är det farligaste djuret i världen.

Kobran dödar 10.000 - 15.000 människor varje år.


PS. Pengarna inkom den 7 juni, över 1 vecka försenade, helt i onödan.

Jag föreslår Stockholms kommun att betala ut lönen för Wilma R. den 2 augusti i stället för den 26 juli.

Och gärna en lön på existensminimum för hennes pysselsättning. D.S


ANNONS
Av Christina - 21 maj 2012 02:15

   

Fas 3-anordnare ÄLSKAR pengar.  

Som ALLA borde veta i Sverige vid det här laget så får fas 3-anordnare 60.000 kr per år och per deltagare.

Deltagarna anvisas på 2 år så det blir då 120.000 kr per deltagare.


Som om detta inte räckte så söker en del (förmodligen rätt många) anordnare pengar även från annat håll.

Från allmänna arvsfonden, från ESF-rådet, från Tillväxtverket, från Länsstyrelser, från kommuner, o.s.v


Och knepen är inte sällan smarta.


En förening söker pengar i sitt namn och då under bordet till en annan förening och de delar sedan på beloppen, resp. tvärtom.

En anordnare startar 2 föreningar med olika namn, och kan söka pengar utifrån de olika namnen och på så sätt utan att verka alltför girig.


De riktigt smarta låter en med SAS-stöd anställd (hela lönen från staten) skriva under ansökningarna.


Någon grävande journalist borde kolla upp detta fenomen.

Hur mycket har t.ex allmänna arvsfonden beviljat till fas 3-anordnare?


Utöver alla pengar som ramlar in till de privata ägarna så har de gratis arbetskraft till att utveckla säljbara produkter.Knepen sprids sannolikt på de buss-safarin som sker mellan olika anordnare, och kanske t.o.m via enskilda konsulter hos SLUP och Coompanion.


Idag (v. 21) finns det 31.000 fas 3-deltagare hos Af, och de flesta lever på existensminimum.

Antalet kan öka till 45.000 år 2014.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5115588

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/regeringens-mal-ar-att-gora-arbetslosa-fattiga_7217479.svd

*Av Christina - 20 maj 2012 14:16

   Att trycka på rätt knapp.

 

 

Dag 1 av en arbetslöshet behöver Af endast ställa 4 frågor, nämligen . . .


1. Varför, vet du, eller tror du, att du blivit arbetslös?


2. Hur stor är din chans att få ett arbete direkt nu?


3. Om du uppskattar att din chans är liten, varför?


4. Vad anser du själv att du behöver för att få ett jobb snabbt?


Annan information som Af har, av erfarenhet och från statistik, kan komplettera bedömningen av hur en "rekonstruktion" ska gå till.


Vissa faktorer och variabler som ålder, etnisk bakgrund, kön, utseende, familjesituation, personliga svagheter, eller fysiska svagheter, går sällan eller aldrig att förändra.


Om man tittar på t.ex. tjänsteföretag som ska rekonstrueras för att en konkurs ska kunna undvikas så gäller följande:


1. Är sortimentet av tjänster för brett?


2. Är sortimentet av tjänster för smalt?


3. Är tjänsterna föråldrade?


4. Vilka lönsamma tendenser finns på tjänstemarknaden idag?


5. Är lokalens/företagets läge/GPS fel? Flytta företaget inom orten/inom landet/utanför landet?


6. Är det något fel på marknadsföringen och kommunikationen med kunderna?


7. Är det något fel på inredningens inre eller yttre kommunikation i lokalen?


8. Saknas kassalikviditet, eller saknas kreditmöjligheter för en utveckling och tillväxt?


9. Saknas en kortsiktig eller en långsiktig taktik och strategi?


10. Fel målgrupp för tjänsterna? 11. Finns samarbeten och ett nätverk?12. Finns det yttre strukturella problem i omvärlden? 


13. Får ägaren tillräckligt med stöd och support från familj och från den nära omvärlden?


Med mera, för att inte bli långrandig . . .


Så visst är det faktiskt jämförbart! 


Av Christina - 16 maj 2012 11:24

 

 

Om att lämna fas 3 . . .


Det är en liknande känsla i kroppen som att resa iväg och t.ex. lämna greklands hemlösa hundar och katter efter sig.


Fas 3 deltagarna har visseligen tak över huvudet och mat för dagen, och i bästa fall en familj som bryr sig . . .  men många är faktiskt sköra.

Där håller jag faktiskt med vår arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Trots att Hillevi senare ändrade sig, och sa till en journalist att: "de är människor precis som du och jag".

Men, Hillevi är inte skör.


Hur ska det gå?


Människor blir sköra av att hunsas hit och dit av arbetsförmedlingen.

Människor blir sköra av fattigdom.

Människor blir sköra av att känna sin yttrandefrihet avklippt.

Och, de allra mest sköra är de som kommer från en sjukskrivning, av t.ex utbrändhet.


Ingen ser dem.

Ingen ser skörheten.

Och, allra minst ser fas 3-anordnarna dem.

De ser bara pengarna, 60.000 kr/år/deltagare.


Jag kommer att ligga sömnlös och tänka på dessa av samhället och staten övergivna människorna.

Utlämnade åt godtycke, tanklöshet och inkompetens.

55 % är nu mellan 50 och 65 år, och allt fler yngre hamnar i fas 3.

Många kommer att krackelera under resans gång.

Ingen kommer att få ett riktigt jobb, annat än ev. max 12 månader med SAS-bidrag till anordnaren.

Enda vägen ut är pensionen vid 65.


Hur ska det gå?


Fasan 3 i djurens värld.

Och de anställningslösa i Sverige. Lösdriveri är förbjudet.

Af har noll koll på fas 3-anordnarna.

Iväg och bort med fas 3-orna under minst 2 år.


 

Av Christina - 12 maj 2012 00:59

 


Sommaren år 2013 var det 20 år sedan jag lämnade mitt sista jobb.


Sommaren år 2013 har jag varit 65-års-pensionär under ett år.


Hösten år 1995 var A-kassan från AEA slut.

Hösten år 1995 avslog Af starta eget åtgärden. Det enda jag verkligen ville.


Hösten år 1998 registrerade Stockholms kommun mig till en grupp som stod lååångt från arbetsmarknaden.

Våren 2010 ändrades det till en korrekt grupp.


Hösten år 2009 anvisades jag av Af till Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB).

Hösten år 2011 i JOB:s fas 3.

Två fas 3-anordnare har varit mycket nöjda. Jag har levererat, och mer därtill.


Af och Stockholms kommun har förstört ett halvt arbetsliv, var och en för sig, och dessa tillsammans sedan år 2006.

Makt- och myndighetsmissbruk på hög nivå.

Inklusive det svenska rättsväsendet.


Konsekvenserna fortsätter.


Pensionsmyndigheten i Kista förundras över min historia.

Statens Pensionsverk i Sundsvall förundras över min historia.

KFM Sanering förundras över min historia. Lån, krediter och ränta från tiden före 1995.

F-kassan har jag aldrig haft att göra med.


En midnattsmässa och exposé över arbetsmarknadspolitiken, och verkställandet av politiken i Sverige.


Övergrepp mot civilbefolkningen: http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/


*


Av Christina - 25 april 2012 15:32

 

Fattiga och ofria barn.  

I en diktatur torteras, utpressas, och övervakas människor med motsatta eller obekväma åsikter.

Domstolarna i dessa länder är inte heller opartiska.

Yttrandefrihet, mötesfrihet, och demonstrationsfrihet är inte tillåtet.

Yttrandefriheten i pressen och på Internet.

Förundersökningar, förhörsprotokoll, och juridiska dokument fejkas.


Många av orden här ovanför kan man hitta i min blogg, förutom orden tortyr och mötesfrihet.

Det senare tänker jag dock börja ägna mig åt nu. Turnera runt och berätta om mitt liv from år 1995. Kanske kan det t.o.m. bli inkomstbringande.

Demonstrerat har jag aldrig gjort även om Af kallade det för det (februari 2007).

Och, dåvarande politisk åsikt registrerad i Af:s register hösten 2002. Avstängning från Af i 3 år, 2006-2009.


För svenskt vidkommande, och sett ur en historisk synvinkel, är Johan Arckenholtz ett exempel på en samvetsfånge. Han sattes på fästning på "evärderlig tid" på Bohus fästning för sin kritik, p.g.a att Svenska Ostindiska Companiet erhöll tillstånd att bedriva handel med Kina. Han fick lämna fästningen efter två år. Jag fick leva på 50 kr/dag i två år, 2007-2009.

Handel med Kina är aktuellt även nu idag.


Allting upprepar sig, därför att människan alltid upprepar sig.

Maktgalna, prestigefyllda människor av psykopat-typ, och deras medlöpare, kommer ALLTID att finnas, och överallt i hela världen.

Diktatorer borde skjutas som hundar, och viss svensk statlig och kommunal personal borde omplaceras eller få sparken, så även vissa politiker.


Möten, medling, eller sanktioner hjälper inte, varken mot Vitryssland eller i Sverige.

Minsk ligger 1 tim 10 min med flyg från Stockholm.


Av Christina - 24 april 2012 20:33

  


Barnfattigdomen i Sverige  =  Fattiga föräldrar.   


Li Jansson från Svenskt Näringsliv berättade bland annat att organisationen Majblomman får 60.000 ansökningar varje år. Det finns t.ex 18.000 singelföräldrar med kommunalt försörjningsstöd i Sverige.

År 2014 kommer 776.000 att leva i utanförskap.

 
Sedan 1950 har lika många jobb försvunnit som kommit till, men samtidigt har befolkningen ökat i Sverige.


Professor Joakim Palme talade om att kunna styra sina livsvillkor och sitt handlingsutrymme.
Tillgänglighet och kvalitet i resurserna är en investering för framtiden. Barn är blivande vuxna.


Förskolechefen: Hur ser barnfattigdom ut? Kläderna? Barnfetma? Tänderna? Språket? Geografisk isolering? Trångboddhet? Kvar på dagis på sommaren? Fritidsutrustning? Trötta föräldrar?


FATTIGDOM ÄR OJÄMLIKHET.

50 % av medianinkomsten i Sverige är högre än socialbidrag.


RECEPT: Utbildning under HELA livet. Och, en social sammanhållning i samhället på arenorna: Familj, skola, fritid, och samhället i stort.


Boktips: "En vanlig dag" från Majblomman, samt "Utanförskap" från Dialogos förlag.
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se