Senaste inläggen

Av Christina - 14 juli 2011 22:31

  France s'il vous plaît.

Vive la république!

 

Franskt eller svenskt?

Jag håller på det franska!

1979 var jag på Rivieran, och 1982 var jag i Paris.

(Och i fransktalande Bryssel 1974).

Franska språket är mycket vackert, men rätt svårt.

Så jag hoppas hitta ett krypin nära italienska gränsen våren år 2013.

Låg skatt och bra sjukvård (i fall att . . .).


Vive la France!

http://www.dn.se/kultur-noje/detta-standigt-stormande-folku

Pourquoi pas?

 

ANNONS
Av Christina - 11 juli 2011 21:37

  Ansvarsnämnder.

 

Nu införs lärarlegitimation . . .

Bra tycker jag.

Lärare som är olämpliga eller inkompetenta ska kunna petas.


Detta bör gälla för fler yrkesgrupper, yrkesgrupper som på ett eller annat sätt styr medborgares liv, och är olämpliga och/eller inkompetenta.

T.ex arbetsförmedlare och kommunala handläggare.


Lärare: http://www.dn.se/nyheter/sverige/tusentals-larare-kan-bli-anmalda


Poliser: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/inte-fel-lamna-ut-assangeforhor_6288730.svd

Riksenheten för polismål friar poliser med den ena handen att förhörsprotokoll får lämnas ut, och friar med den andra handen att falska uppgifter får stå i protokoll. Vad säger man?

Utlämnandet av Assange: http://www.dn.se/nyheter/varlden/assange-i-ratten-nu


Julian Assange top of mind again: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/assanges-overklagande-provas_6314100.svd


Arbetsförmedlare: Se många bloggar på nätet.


Kommunal personal: Se många bloggar på nätet

ANNONS
Av Christina - 9 juli 2011 23:46

  Inga Britt.

 

 

Män, makt, och korruption . . .


Min mentor och stora förebild, ihärdiga Inga-Britt Ahlenius . . .

En kort webb-TV-intervju.

 

Jag vill dock tillägga att det finns rätt många korrumperade maktmissbrukande småpåvar även bland kvinnliga tjänstemän inom stat och kommun . . .

 

http://www.dn.se/webbtv/nyheter/manliga-maktstrukturer-korrumperar/

 

Inga-Britt och jag hade för ett antal år sedan en e-mail-konversation om den kommunala revisionen, vilken till viss del är både subjektiv och partisk. I stort sett anses allt vara ok om stadsdelar enbart håller sin budgetram.

 

Se även tidigare inlägg om Inga-Britt: http://socialliberalapartiet.bloggplatsen.se/2011/06/16/5613191-sommartider/

Av Christina - 7 juli 2011 15:08

  Ute i det blå   :-)

 

Molntjänster och IT-trafik . .

 

Vilka företag (t.ex Facebook, eller Google och deras gmail), och vilka statliga eller kommunala myndigheter använder s.k "molntjänster" i sin datatrafik och till sitt lagringsutrymme?

Någon som vet?

Vore kul att veta.

T.ex IP-numret 64.4.56.199 (Kansas i USA).

 

Läste just om detta på DI:s webbsida: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/molntjanster-/

 

DN: http://www.dn.se/ekonomi/facebooks-datasakerhet-ifragasatts

 

Norska datatilsynet: http://www.datatilsynet.no/templates/Page____3947.aspx

 

Case om Facebook, från de nordiska länderna: http://www.datatilsynet.no/upload/Dokumenter/utredninger%20av%20Datatilsynet/Microsoft%20Word%20-%2011-00643-5%20Part%20II%20-%20Questions%20to%20Facebook%20from%20Nordic%20DPA.pdf

Av Christina - 6 juli 2011 18:18

 

 En politisk scen med åskådare. 

 

Alme-dalen + talen . . . = Alme-talen   :-)

 

Har (s) omskapat arbetarklassen till medelklass?

och

Försöker (m) omskapa medelklassen till överklass?

och

Den nya arbetarklassen blir det då flyktingar, invandrare och arbetssökande?

 

Är det kulturutvecklingen i Sverige?

 

(v): http://www.expressen.se/nyheter/1.2490326/ohly-attackerar-alla-i-almedalen

 

Almedalen omöjligt i USA: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/almedalen-hade-varit-otankbart-i-usa_6309700.svd

 

Allianser spricker alltid: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forr-eller-senare-bryter-alla-allianser-samman_6299054.svd

 

Ekonomisk storm år 2012 eller 2013:

http://www.svd.se/naringsliv/dr-doom-forutspar-perfekt-storm_6302130.svd

 

I USA talar man hela tiden om att antalet nya jobb ska vara tillräckligt kontra antalet arbetslösa.

I Sverige talar man om att alla ska ut i arbete, även halvdöende, oavsett antalet nyskapade jobb.

Av Christina - 5 juli 2011 11:36

 

 

 

Denna blogg har i många inlägg handlat om PuL (Personuppgiftslagen), därför att jag dels är speciellt intresserad av den lagen och dess funktionssätt, och jag har även tidigare jobbat med den inom IT-området.

 

Personuppgifter kan dels bestå av 1) koder, och dels av 2) löpande text.

1) Koder kan bygga på rena 3) fakta, eller på 4) bedömningar.

3) Fakta kan t.ex vara:

 "Föräldraledig" = kod xx.

 "SFI-studier" = kod yy.

4) Bedömningar, vilka kodas, kan vara: 5) riktiga, eller

6) godtyckliga och skönsmässiga bedömningar.

1) Koder är strukturerad information, och 2) löpande text är ostrukturerad information. 

 

Som exempel:

En avanmälan från AF kan bygga på rena fakta, eller en bedömning.

 

Datainspektionen (DI) handlägger ärenden/koder avseende PuL som bygger på fakta, eller ordbehandling (löpande text).

 

I ett konstaterat fall, som nu ligger hos Europadomstolen , har däremot en Länsrätt tvärtemot handlagt en kodad skönsmässig bedömning enligt PuL och inte korrekt enligt Förvaltningslagen.

 

Ett annat fall är en kommun vilken använder fördefinierade koder som motsvarar ett speciellt fakta men kan betyda olika saker, d.v.s ger en och samma kod dubbla eller flera olika betydelser.

Saknar A-kassa (kod 02) kan t.ex. betyda både: förbrukade 300 dagar A-kassa, eller saknar en upparbetad inkomstrelaterad A-kassa, eller har arbetat men saknar medlemskap i en A-kassa.

 

Sammanfattningsvis:

Många myndigheter och tjänstemän behärskar inte Personuppgiftslagen (PuL).

Även IT-folket är okunniga och bygger datasystem utifrån övergripande sammanställningar av uppgifter, och inte utifrån vikten och betydelsen av individuella och differentierade korrekta personuppgifter/koder.

Personuppgiftslagen är straffrättslig, och ger skadestånd.

Detta bör alla medborgare vara uppmärksamma på i Sverige.

Av Christina - 4 juli 2011 14:27

 


  

Andra kungar och drottningar infogade i rutor.  :-)


Effektiva kommunala organisationer?Thinking outside the box?

Fyll innehållet i boxen med något vettigt först!

Några exempel från verkligheten, organisation hos en enhet inom en kommun-del inom Stockholms kommun, och avseende handpåläggning för medborgare "som uppbär kommunalt försörjningsstöd".

 

Före maj månad år 2006, organisation:

1. Bidragsgruppen för personer/sökande nära arbetsmarknaden.

2. Vuxengruppen för personer/sökande lååångt från arbetsmarknaden.

 

En svart och vit-uppdelning.

 

Under hösten/våren år 2005/2006 hade en käck skridskoåkande enhetschef kommit på idén att koppla in dyra externa konsulter för en omorganisation av enheten.

Då blev resultatet som följer:

 

1. Mottagningsgrupp

2. Bidragsgrupp

3. Basgrupp

4. Rehabgrupp

 

3. och 4. motsvarade då den tidigare Vuxengruppen.

Nya gråzoner i uppdelningen.

 

Våren år 2010 skedde åter en ny organisation enligt följande:

Då fanns ett större fokus på chefer (löner och titlar).

 

Gruppchef 1 Mottagning

Gruppchef 1 Bidrag

Gruppchef 2 Bidrag

Gruppchef 1 Socialsekreterargruppen

Gruppchef 1 Arbetsmarknad

Gruppchef 2 Arbetsmarknad projekt

Avd. chef för alla gruppchefer

 

Stockholms kommun (14 st stadsdelar) betalar ut 83,1 miljoner / månad i kommunalt försörjningsstöd på existensminimum.

47 % av mottagarna är arbetslösa/arbetssökande.

 

Ovan stadsdel betalar ut ca 9,5 miljoner / månad.

Eller ca 8.300 kr i snitt per hushåll per månad (1.200 st hushåll exkl. barn).

Det blir blankett-granskning och penga-utbetalningar till 20-25 st hushåll per handpåläggare / månad inom enheten.

Stadsdelen har sammanlagt 1.300 skatteavlönade anställda.

Totalt finns det drygt 40.500 kommunalt anställda, då både lokalt och centralt inom Stockholms kommun.

 

Ibland behövs det 3 st personer för att skruva i en glödlampa inom denna ofantliga kommunala sektor.

Av Christina - 2 juli 2011 15:06

  Processer.

 

Mitt i sommar- och semestertider tänker jag skriva litet om materiell och formell processledning inom rättsväsendet.

 

I korrumperade odemokratiska stater kan en formell passiv processledning (RB 42:6, yttre ram) användas strikt, för och till att t.ex. styra bort obekväma mål, d.v.s. en sådan befogehet utnyttjas, och de s.k rättstjänarna kan då vara restriktiva till en synes oändlig icke existerande gräns.

 

Materiell processledning (officialprincipen, RB 42:8 st. 2) innebär t.ex och bl. a att EKMR bör tillämpas.

SOU 1982:26. Prop. 86/87:89.

 

En ackusatorisk process innebär att lyssna på och läsa uppgifter från samtliga parter.

 

Yttrandetider kan i mål anpassas till enbart handläggares semestrar, d.v.s t.ex under en kort och därmed omöjlig tid, eller en lång tid.

 

Mål kan därmed avvisas, allt efter behag, eller med hot om en avvisning.

 

Formell processledning betyder i princip att offentliga jurister överlåter till medborgarna och till privata jurister att göra jobbet, i tron att dessa sparar pengar (på kort eller lång sikt?).

 

Godtycklighet kan alltså förekomma såväl inom rättsväsendet som hos andra myndigheter.

 

Parternas rättssäkerhet är inte sällan beroende av slumpen. Lika fall behandlas inte lika på grund av att en materiell processledning antingen inte tillämpas, eller blir skönsmässig.

 

Sedan finns dispositiva och indispositiva tvistemål.

Dispositiva tvistemål kan avgöras via förlikning.

Indispositiva avser tvistemål som rör hela samhället, där endast staten kan besluta.

 

Det finns också dispositiva mål med indispositiva moment.

Inklusive civilrättsligt tvingande lagregler.


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se