Senaste inläggen

Av Christina - 24 augusti 2012 14:54

  KODER och KONSEKVENSER.


När jag letar efter "ursäkta-brevet för ett 3 år försenat svar" från f.d JK Göran Lambertz, så hittar jag också en hög med skärmdumpar från Stockholms stads Paraply-system.


Alltså inte utdrag från daganteckningarna, utan skärmdumpar från första sidan i persondatasystemet avseende arbetssökande medborgare.


Jag noterar då, att för månaden april år 2008 står: "Sjukskriven, 0-placerad" som förklaring till en försörjningshinderkod, nedtecknat av handpåläggaren Kirsi. V.


Ja, jag var sjukskriven under 1 månad för en allvarlig tarminfektion, efter att då ha levt under 1 år med 50 kr/dag (fr.o.m. april månad 2007).


0-placeringen hos f-kassan fick jag i juli 1997 via en okänd förmedlare hos arbetsförmedlingen i Kista, då jag varken kunde söka jobb eller besöka Af p.g.a en grava tandproblem med dito penicillinbehandlade infektioner.


Månaden efter, i maj 2008, står som försörjningshinder: " Arbetslös utan ersättning från A-kassa", med ett beslut om en fortsatt utbetalning av endast matpengar (50 kr/dag) av handpåläggaren Saara. L.


Fr.o.m juni månad 2008 betalades varken hyra eller matpengar ut t.o.m januari 2009, så jag fick ytterligare en allvarlig tarminfektion i november/december 2008.


Har man förbrukat sina 300 dagar från A-kassan AEA så har man inte längre någon ersättning om man inte erhåller en åtgärd från arbetsförmedlingen.


Alla dessa koder och kodförklaringar läses av personer som inte ids ta reda på orsaker och verkan, eller, när de får kännedom om saker och ting med all kraft försvarar alla sina tjänstefel.


Fr.o.m år 2003 och t.o.m. år 2007 satt bl. a. den kommunala handläggaren Karin i samma lokaler som en arbetsförmedling.


Spridningen av ofullständiga uppgifter sker även utanför dessa myndigheters väggar.

ANNONS
Av Christina - 22 augusti 2012 19:04


  JK.


F.d JK Göran Lambertz skrev ett brev hösten 2008 och bad om ursäkt för det försenade svaret från 2005. Han körde då samtidigt över, eller var det eventuellt i samförstånd, med den då aktuella JK-handläggaren.


En JK-anmälan av Af sommaren 2005 (inga åtgärder efter 1998), och sommaren 2008 (en Af-avanmälan sedan hösten 2006).

En korrekt Af-åtgärd inträffade först i november 2009.


Tack för den ursäkten 2008, det var i slutet på hösten 2005 som det svenska kommunala ekonomiska Auschwitz startade för min del, from december 2005 till och med 2009.

Så den ursäkten för en försenad handläggning kom för sent. En handläggning som inte heller då resulterade i någonting.


Och, som någon sa, detta kommer att bli något att berätta för framtida barnbarn. Barn är redan informerade om ärendena, och det svenska samhället och rättsväsendet, och planerar därför att flytta utomlands (vem vill betala skatt i ett sådant land?).


Jag ska leta fram brevet med ursäkten och publicera det här i bloggen.

Passar ju bra nu i samband med aktuell press.

Jag menar då när byråkratiska papperspellar blandar sig i blodiga mord.

Livet är ingenting för amatörer.

ANNONS
Av Christina - 21 augusti 2012 02:01

  Tillstånd hos Af.


Hösten 2003 upptäckte jag av en slump att mitt Af-tillstånd var förändrat, jag var avanmäld/ avaktualiserad.

Detta hade skett i juni 2003.

Jag JO-anmälde då förmedlaren Lena N.


Då bytte Af förmedlare.

Jag sa då, jag är inte intresserad av ert Af, jag byter Af. 

Men, David Goliat skulle tvinga tillbaka mig.


När jag inte kom tillbaka, så tillståndsförändrade Af igen.


När man är inskriven händer ingenting.

När man inte är inskriven så händer heller ingenting.

Så sak samma.


Jag bytte inte, och var inte inskriven under 2 år, 2004 och 2005.

Först våren 2004 förstod jag vad som hade skett i maj-juni 2003 på Af, men det är en annan historia.


I januari 2006 skrev jag in mig igen (ett Af i en annan kommun).

Av Christina - 21 augusti 2012 00:09

  Tillstånd.
 
Sökandekategorikoder är enligt Af olika tillstånd.
När en kod byts har alltså ett tillstånd förändrats.
 
Hösten 2006 förändrade Af mitt tillstånd, från 11 till 14.
Tillståndet 14 gick att begära en omprövan av hos en länsarbetsnämnd, men kunde inte överklagas till en förvaltningsrätt (som då hette länsrätt).
 
Sommaren 2008 hade jag levt på 50 kr om dagen sedan 1 april 2007.
Jag var urtrött på allt, och i juni 2008 slutade de även att betala hyran och de 50 kr/dag till mat. D.v.s då 0 kr/månad.
 
Jag tänkte då sommaren 2008 att man skulle prova att överklaga tillståndskoden 14 enligt Personuppgiftslagen (PuL).
Sagt och gjort.
 
I juli 2008 hade även Af-åtgärden Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) pågått under 1 år utan att någon anvisning dit hade skett från Af.
Jag uppfyllde 2 av kraven för JOB-åtgärden redan i juli 2007: 300 dagar förbrukad A-kassa, och inskriven hos Af under 18 månader.
 
I januari 2009 blev jag vräkt från bostaden, åtminstone på papperet.
i mars 2009 kom förvaltningsrättens beslut om tillståndskoden 14.
I februari 2009 hade JK beslutat, utifrån en annan sökandes fall, att Af-tillståndet 14 nu kunde överklagas till en förvaltningsrätt. Man behövde inte grunda det på t.ex PuL
I december 2009 kom JK-beslutet i mitt fall, 4.000 kr för en politisk åsiktregistrering.
 
I november 2009 ändrade Af mitt tillstånd först från 14 till 11, och anvisade till JOB-åtgärden som hade tillståndskoden 70.
I oktober 2011 inträffade tillståndet 79 (fas 3).
 
Snipp, snapp, snut, så var den sagan slut (i juni 2012).
 
 

Av Christina - 11 augusti 2012 12:41

  Facebook, Google, och Bloggplatsen.

Tre annonspelare. Och snart kommer jag att börja Twittra . . .


Numera skriver jag oftare på Facebook än jag skriver här.

Min FB-sida är öppen för alla, d.v.s inga sekretessinställningar.


Ni hittar den på FB under Christina Carlsdotter, med profilbilden en delvis tandlös (fyll luckorna) stor röd mun mot en gul bakgrundsplatta, och just nu ett foto från Vaxholms hamn.


Nackdelen med FB är att antalet besökare och antalet sidvisningar inte finns uppgifter om. Man kan ha 500 "vänner" och 3 st besökare/dag.

Här i bloggen kan det vara tvärtom.

Blogginläggen kopplas även till Google, vilket FB inte gör.


Hur som helst, väl mött på FB ibland!

Av Christina - 5 augusti 2012 13:08

  Pansarglas och batonger.


Härmed bjuder jag in journalisten Jessica Ritzén till ett samarbete över en bok om en stadsdel inom Stockholms kommun (eller någon annan intresserad journalist).


Hur en kommunal försörjningsstödsenhet fungerar.


Jag har 200 månaders erfarenhet efter 300 dagar a-kassa från AEA.

Jag är och har varit frisk till både kropp och själ.

Jag har också mött en statlig arbetsförmedling som inte fungerar.


Pansarglas och batonger.

Mest mentala batonger från de skattefinansierade tjänstemännen.


http://www.svt.se/2.35188/1.1721688/


Definitionen av ett Justitiemord:


- ”Den svenska modellen lever kvar: man eftersträvar samförstånd, och utkräver inte ansvar. Framför allt inte högre upp i hierarkierna.” -


- " Groupthinking. Alltså: en krets personer har kommit att bekräfta varandra i föreställningen att en viss tolkning är den enda rätta. " -


- "Alla offentliganställda kan inte vara laglydiga, och alla kan inte vara felfria. Men, missköter man en offentlig position där man är i ställning att avgöra andra människors öden, är det samhällets ansvar att befria en från densamma. Ytterst handlar det om att säkerställa att inget liknande kan hända igen, och visa att det juridiska systemet förtjänar allmänhetens förtroende. " -


- ”Det finns en självgodhet i det svenska rättssystemet, det är hierarkiskt och medeltida, och man är väldigt oemottaglig för kritik.” -


- "Sverige är ett litet land, och om man rör sig i toppen, framför allt juridiskt, rör man sig i en väldigt snäv krets." -


- "JK och JO är platser där myndigheter gömmer undan heta potatisar, som sedan får ligga och svalna i år innan man uttalar sig si eller så, när alla har glömt vad det handlade om. " -


Jag hade inte kunnat säga det bättre själv.

Av Christina - 28 juli 2012 12:11

  Dödkött inom byråkratin.


Jag har ingen exakt siffra på vad arbetsmarknadspolitiken i Sverige kostar per år, inte heller någon siffra på vad Arbetsförmedlingens ca 11.000 anställda kostar per år, om vi då bortser från kostnaden för a-kassan, aktivitetsstödet, och det belopp som olika åtgärder kostar, inkl. de anordnarbidrag som pyttsas ut till externa leverantörer.


Eftersom jobben i Sverige inte räcker till för alla, och få nya jobb skapas, samtidigt med det politiska budskapet om lönedumpning, så har arbetsförmedlarna lika svårt att hitta riktiga och korrekt avlönade jobb som de sökande själva har.


De riktiga jobben tillsätts med dem som redan har ett jobb. Det blir samma rundgång som med bostäder.


Vad ska då arbetsförmedlarna pyssla med under sin arbetstid?


Klicka på knappen matchning?

Skriva meningslösa automatiserade handlingsplaner?

Underteckna drygt 1 miljon blanketter per år till F-kassan för aktivitetsstöd?

Titta på en halv miljon "mina-sökta-jobb-listor"?

Godkänna 100.000 ledighetsansökningar per år?

Godkänna 50.000 tandläkarbesök?

Kontrollera anordnare över en kopp kaffe?

Printa ut och underteckna beslut om anvisningar?

Skriva fåniga brev till de arbetssökande?

Kalla in tolkar till dem som inte kan tala svenska?

Kalla in f-kassan för dem som är sjuka?

Kalla in lotsar för dem som är nyanlända?


De arbetssökande skriver in sig själva på Af via nätet.

De arbetssökande söker själva a-kassa.

De arbetssökande letar själva efter jobb, och söker jobben själva.


De arbetssökande är inte anställda hos Af, inte heller hos anordnarna, men Af behandlar de sökande som om arbetsförmedlarna var gamla brukspatroner från industrialismens tidevarv på 1800-talet.


Har några effektivitetskonsulter gått igenom Af:s uppgifter och rutiner?

Av Christina - 27 juli 2012 10:39

 


Fas 3-anordnare . . .


Själv har jag varit hos 2 st fas 3-anordnare i Stockholm.

Hos "TP consulting" mellan okt. 2011- mars 2012 (6 månader)

Och hos "Humanrights" april 2012 - maj 2012 (2 månader).

I fas 1 var jag hos AS3, och i fas 2 med jobbsök hemma i bostaden.


Och, nu har jag livets längsta semester :-)

Pengarna som då trillar in helt automatiskt ska jag försöka använda som ett "starta-eget-bidrag". Jag fick ju tyvärr avslag från Af och från konkurrerande konsulter anlitade av Af på Af-åtgärden starta-eget hösten år 1995.


Om någon av er har några frågor om dessa anordnare härovan, så ställ  gärna frågor här i bloggen.


Själv undrar jag, och har frågor om nedan eventuella anordnare:


Angeles Bermudez - Svankvist's (GD = högste chef hos Arbetsförmedlingen) yngre bror och mor (f.d. arbetsförmedlare Södermalm/Haninge) har tydligen haft ett företag som åtminstone liknar en fas 1 eller en fas 3 anordnares verksamhet?

Uppstår inte isf en juridisk jävssituation då?


Verksamhet:  Konsult inom studievägledning, arbetsvägledning och heminredning.


Bolagsmän-HB: http://www.121.nu/onetoone/foretag/abg-konsult-o-inredning-handelsbolag/personer


I så fall, har någon läsare här i bloggen varit deltagare där?

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se