Alla inlägg under januari 2011

Av Christina - 31 januari 2011 23:04

Utbildningsministern (fp) : - "Det är chockerande, och jag blir upprörd över den naivitet som vi har i Sverige kring det här" -, säger han.

 

Helt rätt, naiva tjänstemän och naiva politiker.

Sverige är ett eldorado för olika kriminella.

 

Och, det gäller och handlar inte enbart om Skolinspektionen.

 

Både statliga myndigheter och primärkommunerna upphandlar och anlitar, mot betalning i skattepengar, diverse olika företag och konsulter.

 

Själv drabbades jag av en av AMS upphandlad oseriös konsult.

I annat fall hade jag inte befunnit mig i den situation som jag befinner mig idag.

 

Jag har vidare avslöjat ett antal andra företag upphandlade av AMS, bl. a. ett företag med skatteskulder.

 

För att inte tala om av AMS anlitade anordnare för steg 3 inom Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB).

 

Så det är många lagar som behöver uppdateras i detta avseende.

 

SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/domd-pedofil-startade-skolor_5906461.svd

ANNONS
Av Christina - 30 januari 2011 17:00

Advokatkostnaderna skjuter i höjden . . .

 

Samtliga arbetssökande i Sverige borde direkt förordnas ett målsägarbiträde * när det gäller PuL-mål.

Skippa JK, gå till polisen direkt.

Tjänstemän vid statlig myndigheter (särskilt AF och FK), och vid kommunerna, skriver in precis vad som helst i de stora persondatabaserna.

 

Och, domstolar, tillsynsmyndigheter och t.ex KFM, har ordbehandling och diarieföringssystem till sina domsluts-/beslutsdokument.

 

Se tidigare inlägg om PuL nedan.

 

* Brott med fängelse i straffskalan: http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ls%C3%A4gandebitr%C3%A4de

 

Rättssäkerhet: Om polisen inte tar dig på allvar:

http://www.rsorg.se/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=71

 

SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/advokater-kostar-mer-an-en-miljard_5903261.svd

ANNONS
Av Christina - 30 januari 2011 12:42

Under vecka 49 år 2007 fanns det 9.500 sökande i "Agan" (s), 27.500 sökande i JOB (m), och 18.000 plusjobbare (s).

Summa lååångtidsarbetslösa i åtgärder i december år 2007: 55.000 st.

 

Plusjobb var (s)-jobb inom kommunerna, med statligt särskilt anställningsstöd (se not *), upp till 750  kr/dag och per deltagare till kommunerna, under upp till 2 år, Kommunerna fick därutöver även 225 kr/dag för varje plusjobbare för "handledning". Summa = 440 miljoner / mån i skattemedel.

 

Hälften av dem i "Agan" var 55+ år.

 

Det spelar ingen roll om det är låg- eller högkonjunktur.

Det spelar heller ingen roll om utbudet av sökande är större eller mindre än efterfrågan på arbetskraft i Sverige.

 

Vissa grupper arbetssökande är arbetsmarknaden helt enkelt inte intresserade av, nämligen 50+ are, invandrare, och handikappade.

 

Detta tycks ingen regering förstå helt ut, oavsett färg på regeringen.

Nystartsjobben tar dock hänsyn till ålder: "För dig som fyllt 55 år vid årets start gäller dubbla tiden"-

Men, vad hjälper det när flertalet arbetsgivare önskar föryngra  (sänka medelåldern) i sin stab med anställda. De är trötta på "proppen Orvar", d.v.s 40- och 50-talister.

Samtidigt som arbetsförmedlingen saknar kompetens att marknadsföra åtgärder till arbetsgivare.

http://www.arbetsformedlingen.se/4.5f6b75bc120ce1edc5a8000156.html

En webb-sida på nätet räcker inte som reklam.

 

  


* Not. Särskilt AnställningsStöd (ger ej A-kassa).

SAS: http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000527/sas_sok.pdf

Lagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19971275.HTM

Artikel: http://www.kollega.se/index.cfm?c=8450

Av Christina - 28 januari 2011 16:01

  

 

Polismyndigheter och åklagare i Sverge har dålig koll på PuL-lagen och Dataskyddsdirektivet.

 

T. o. m. Riksåklagaren struntar i PuL.

Och riksåklagarens beslut kan inte överklagas.

Detta är bl. a. rättsväsendet i Sverige.

 

Så en ny anmälan får göras hos en annan åklagarkammare.

 

Samma PuL gäller BÅDE för myndigheters persondatabaser, såväl strukturerad info som ostrukturerad info inkl. diarieföringssystem, samt Internet.

 

En jurist inom AMS dumpade en hel digital akt och skickade ut den, fast ärendet rörde sig endast om 2 år (2006-2008).

En mycket liten del i ärendet rörde åren 2002-2008 (ett e-mail med en inmatad politisk åsikt).

 

Vidare hade ett stort antal obehöriga besök gjort i den digitala akten inom AF åren 2006--2008.

 

Åklagarförordningen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20041265.htm

 

RÅ: http://sv.wikipedia.org/wiki/Riks%C3%A5klagaren

och http://sv.wikipedia.org/wiki/Rikspolischefen

 

Så nu har DI tvingats skriva en manual till de svenska åklagarna.

http://www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-aklagare.pdf


Prop.: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GT03173


PuL-lagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm


Facebook-kapningar: http://www.expressen.se/nyheter/1.2308820/halften-av-de-unga-har-kapats-pa-facebook

Av Christina - 28 januari 2011 13:40

I Egypten har internet strypts till 89 %.

Länder i kris fasar för nätet. Endast börsinformation släpps fram.

Alternativet är att sprida virus, trojaner, i kablarna.

Sociala kontakter ska släckas ned.

 

Privata "jobbsökaranordnare" inom faserna i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden JOB släcker ned åtkomsten till Facebook för de arbetssökande.

Det skulle stjäla tid från jobbsökeriet.

Men, att läsa tidningar på nätet gick bra. 

 

De dryga 4 miljonerna med jobb i Sverige, varav ett okänt antal med en PC framför sig, surfar på nätet på arbetstid.

 

Citerar: - "Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 132,2 miljoner per vecka i december år 2010. Korrigerat för skillnader mellan 2009 och 2010 års kalender, är det en ökning med 3,7 procent jämfört med december föregående år." -

 

Undrar hur många av dessa timmar som var surfande på internet???

 

SvD: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/egypten-stryper-internet_5900053.svd

 

DN: http://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-forsvann-90-procent-av-egyptens-internet


Av Christina - 27 januari 2011 11:26

Det är helt otroligt att detta tillåts pågå år efter år, år ut och år in.

Denna utbredda laglöshet bland tjänstemän.

 

Läser man ärenden hos JK och JO så får man kalla kårar längs ryggraden.

Existerar det inga svenska politiker på central nivå som läser JO och JK ämbetsberättelser???

Står dessa berättelser enbart och dammar i en bokhylla på regeringskansliet???

 

Tjänstemän hittar på olika saker som det saknas lagstöd för, samtidigt som dessa tjänstemän inte följer de lagar som faktiskt finns.

Och ingen bryr sig.

Inga påföljder existerar.

Allt bara fortgår.

 

Hur många medborgare drabbas av allt detta helt ovetandes???

 

Även domstolar räknas som myndigheter. Även JO och JK är myndigheter.

 

- "För den enskildes rättssäkerhet är viktigt att myndigheterna grundar sina avgöranden på en tillförlitlig utredning. När regler om utredning utformas, måste man väga det intrång i den personliga integriteten som långt gående befogenheter för myndigheten medför mot de intressen som myndigheten skall tillgodose genom sitt beslut. Ju mer ingripande de beslut är som tjänstemän får fatta, desto angelägnare framstår kravet på ett tillförlitligt beslutsunderlag." -


- Tryck upp förvaltningslagen och häng upp den på väggen framför varje offentlig handläggare i Sverige.

- Håll kurser minst 1 gång i kvartalet.

- Lagför de tjänstemän som inte klarar av sitt jobb, eller ge dem sparken.

 

Det är dags att sanera den offentliga sektorn från ohyra.

http://www.anticimex.com/Sverige/Privat/Skadedjur/

Av Christina - 26 januari 2011 15:31

Tomas har tagit sig tid och haft vänligheten att svara mig igen.

 

- " Hej och tack för dina synpunkter igen!

- "Tyvärr finns det inom Fas 3 olika arbetsgivare som inte är seriösa och som inte behandlar de personer som är inne i åtgärden som de ska göra. Där är vi tydliga med att om någon någonstans känner sig utnyttjad eller att arbetsgivaren inte gör det den ska göra så ska man direkt höra av sig till sin handläggare på arbetsförmedlingen så att personen kan komma i en meningsfull sysselsättning. Men vi ska samtidigt komma ihåg att 8 av 10 personer i jobb- och utvecklingsgarantin är nöjda med insatsen. Men det innebär naturligtvis inte att vi är nöjda. Arbetsmarknadsministern aviserade i förra veckan att det nu ska ske en uppföljning av Fas 3 och att hon där har tre ingångsvärden:

1. Arbetsförmedlingen måste på ett bättre sätt ska följa upp att deltagarna får en kvalitativ insats
2. Arbetsförmedlingens kontrollfunktioner måste förbättras för att motverka att människor utnyttjas
3. Skärpa åtgärderna för de arbetsgivare som inte sköter sig. I de fall en arbetsgivare inte har uppfyllt de krav som ställs ska Arbetsförmedlingen i efterhand kunna kräva tillbaka ersättningen de har fått.

Stora reformer kan ständigt förbättras och de är inte skrivna i sten. Naturligtvis ska vi förbättra där det finns ett behov, därför avvaktar vi nu den uppföljning som ska göras och sen får vi ta till de åtgärder som behövs. " -
 /Mvh Tomas Tobé

 

Genmäle:

Tack för Ditt svar!

Tyvärr är det så, att rätt många arbetssökande saknar förtroende för AF.

Avståndet mellan politikers intentioner och dess verkställan hos AF är mycket lååångt.

AMS interna kontroller inom ledningsfunktionerna (jurister och revisorer) verkar tyvärr inte heller fungera.

/Mvh Christina

 

Ersättningen för deltagare i fas 3 är högst 442 kr/dag före skatt under 22 till 23 dagar per månad och  lägst 223 kr/dag före skatt, eller kommunalt existensminimum (ej beskattat och ej pensionsgrundande), för upp till 8 tim reguljärt arbete eller syssel-/pysselsättning (beroende på anordnare) per dag.

Anordnaren får 225 kr/dag per deltagare.

 

http://www.nyhetskanalen.se/1.1990277/2011/01/25/tranas_kommun_utnyttjade_arbetslosa


Av Christina - 26 januari 2011 12:16

Om du som arbetssökande utsätts för ett brott av en myndighet måste du skilja på enskilt och allmänt åtal.

 

Tjänstefel går under allmänt åtal (en åklagare åtalar), medan kränkning och förtal går under enskilt åtal (en enskilds stämningsansökan i ett brottmål).

 

Stämningsansökan (enskilt åtal) avseende tvistemål avses när ord står mot ord, d.v.s man tvistar om vad som är rätt eller fel.

 

Vad gäller tjänstemän handlar det oftast om tjänstefel (allmänt åtal i brottmål), och då har arbetsgivaren ett principalansvar (staten eller kommunen).


http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85tal


När nu både nuvarande och f.d arbetsmarknadsminister går ut i media och förklarar arbetssökande deltagare inom fas 3 i åtgärden JOB som "sköra" och/eller funktionshindrade, med mera *, så skulle det alltså kunna föranleda en grupptalan (stämningsansökan i grupp) mot svenska staten ang. kränkning och förtal i ett brottmål.

Enligt uppgift så cirkulerar det redan en namnlista på nätet med underskrifter från dem som bl. a. är emot reformen fas 3 inom JOB.

 

Politikerna kan dock förmodas vara copycats av AMS ledning.

En dysfunktionell organisation skyller nämligen alltid på sina kunder.

 

* Hillivi E. säger t.ex - "det här är ingen arbetskraft att räkna med på det sättet." -Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se