Direktlänk till inlägg 12 juli 2010

Vanliga brister . . .

Av Christina - 12 juli 2010 21:30

Många myndigheter har brister i alla nedan avseenden.

 

Förvaltningsrätterna gör sällan egna utredningar, fast de egentligen är skyldiga till det.


Kom ihåg alla dessa punkter här nedanför när DU överklagar ett beslut från någon myndighet (vilken som helst).

Applicera det på just Ditt fall.


- Myndigheten har inte bemött Dina invändningar på ett objektivt och opartiskt sätt.


- Myndigheten är skyldig att genomföra en komplett rättsutredning, och visa på resultatet av utredningen i en dokumentation.


- Myndighetens utredningen ska innehålla ett EGET resonemang (ingen hänvisning till andra partiska subjektiva dokument), samt redovisa SAMTLIGA existerande omständigheter i fallet.


- Myndigheten är skyldig att presentera ett fullständigt objektivt och opartiskt underlag för sin motivering i Ditt enskilda ärende för att kunna ta ett beslut.


- Myndigheten är skyldig att ge en tydlig och hållbar motivering med sakliga  och korrekta uppgifter, sakliga argument, och korrekta överväganden.


- Myndigheten är skyldig att kommunicera med alla inblandade parter (exkl. spec. sekretessfall).


- Det råder inte sällan en bristande balans mellan den rättsliga grunden och Din faktiska situation.


- Myndigheten visar på motstridiga uppgifter i ärendet, logiska kullerbyttor.


- Myndigheten ska analysera risker med situationen (scenarier), vad innebär beslutet för medborgaren?


- En motivering ska vara skriven för medborgaren och inte för domstolen.

________________________________________________


Själv kan jag berätta om ett AMS-ärende som jag haft.

AMS (J.B.) åstadkom 3 sidor till länsrätten, varav en (1) sida skulle föreställa juristens utredning, "bedömning", och slutsats. Resten var citerade lagtexter.

Skrattretande.

Ännu mer skrattretande är eg. att en svensk länsrätt sväljer sådant.


Den behöriga institutionen (myndigheten och senare rätten) är skyldig att omsorgsfullt och opartiskt pröva alla omständigheter som är relevanta i det aktuella fallet, att den berörda personen skall ha rätt att framföra sina synpunkter *, samt att beslutet skall vara tillräckligt motiverat.

Det är endast under sådana förhållanden som domstolen kan kontrollera om de faktiska och rättsliga omständigheter som är av betydelse för den skönsmässiga bedömningen föreligger.


*  AMS arkiverar synpunkter utan åtgärd INNAN ett ärende är avslutat (en parts argumentation får inte lämnas obesvarad).

__________________________________________________


EKMR: Artikel 41 - Skälig gottgörelse
Om domstolen finner att ett brott mot konventionen eller
protokollen till denna ägt rum och om den berörda höga
fördragsslutande partens nationella rätt endast till en del
medger att gottgörelse lämnas, skall domstolen, om så anses
nödvändigt, tillerkänna den förfördelade parten skälig
gottgörelse.


 

Myndigheters motiveringar, utredningar och beslut.

Användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter i dokument, och undanhållande av information.

Användning av sådana metoder för syften att vinna mål i domstol.


Ett förfarande där felaktiga och ofullständiga uppgifter lämnas och ett vilseledande sker genom ett oredligt förfarande bestraffas som bedrägeri och/eller oredligt förfarande BrB 9 kap. 1 § respektive 8 §. Ett undanhållande av information är att bedöma som osann försäkran BrB 15 kap. 10 §.
 
ANNONS
 
Christina

Christina

13 juli 2010 00:00

*

MALL för ett överklagande.

Datum ...........................

Till: Myndigheten för en omprövan och/eller till Förvalningsrätten i ...... stad..................

Adress/Box......
Postadress.......

Datum

ÖVERKLAGAN

KLAGANDE:
Namn, adress, postadress, telnr, och personnr.

Nuvarande eller tidigare yrke:

Juridiskt ombud: (advokat, jurist eller kompis):

Namn, adress, postadress, telnr till ombudet:

MOTPART: Myndigheten......................

Myndighetens beslut ............ (datum), med diarienummer: ...............

YRKAN:
Att Förvaltningsrätten undanröjer myndighetens beslut.
Att myndigheten ej får verkställa beslutet förrän laga kraft dom föreligger (inhibition).
Att klaganden erhåller Rättshjälp.
Att muntlig förhandling hålls i målet.
Att om motparten bemöter detta överklagande önskar undertecknad ta del av myndighetns
yttrande för att kunna lämna synpunkter igen.
Att ytterligare bevisning kan komma att lämnas senare.

Rättsliga GRUNDER för min överklagan / för min talan.

Grunden för överklagandet är att ................. / bryter mot lagen ....... och/eller mot dessa föreskrifter .......... .... och att detta medför ..................................................................

Andra/ytterligare skäl: ..........................................

BAKGRUND - Sakframställan:

(redogör kortfattat för bakgrunden till ärendet, m m) . . . . . . . .
..................................................................
..................................................................


Tidigare beslut, eller domar, eller praxis i liknande ärenden:
........................................................................


Ort, datum


Underskrift/namnteckning ................

Ombuds namnteckning...............

Bevisuppgifter (muntliga och/eller skriftliga):
........
........
.......

Bilagor:
.........
.........
.........

http://www.fattiglappen.bloggplatsen.se

 
Jenny

Jenny

13 juli 2010 10:07

Hej Christina!
Vet inte om du är med i nätverket Resurs? Om inte så är du varmt välkommen. Vi behöver fler med kunskaper och insikter om hur det är att vara fattig och fajtas med myndigheter.

Bästa hälsningar,
Jenny (http://resurs.ning.com)

http://resurs.ning.com

 
Christina

Christina

13 juli 2010 13:50

TACK Jenny!
Om jag hinner ska jag bli medlem i Ert nätverk.
Mitt eget ärende (AMS + kommundel), som började hösten år 2005, pågår fortfarande.
Det tar en del av min tid.
Jag hjälper också ibland andra som kontaktat mig via bloggen, eller frågat när jag gick i fas 1 i JOB våren 2010.
Jobbsökandet tar även mycket av min tid.
Det går bra att kontakta mig via e-mail:
personuppgiftslagen@gmail.com

http://www.fattiglappen.bloggplatsen.se

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Christina - 28 april 2013 12:42

NU tar jag semester från nätet ett tag. Ha en skön liten vår och försommar! Ut i solen! Vi ses någon gång framöver! / Christina ...

Av Christina - 17 mars 2013 18:04

Länge sedan jag var inne på min blogg nu . . . Har tröttnat även på FB . . . Ska skaffa ett konto på Worldpress, och börja twittra istället, tror jag. Bättre sätt att nå tänkta målgrupper.   Försöker glömma min Af-tid, hur det nu ska gå til...

Av Christina - 30 december 2012 18:46


  JAG ÖNSKAR ALLA LÄSARE OCH FÖLJARE AV BLOGGEN: ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR 2013 ÖNSKAR JAG ER ALLA! För närvarande skriver jag dock mest på Facebook (så länge det är gratis). https://www.facebook.com/#!/Piraten10   Min ...

Av Christina - 12 december 2012 15:35

EU består av 27 st medlemsstater. En av dessa stater är Sverige. Sverige består av 290 st delstater (självstyrande kommuner), och vissa av dessa 290 st delstater består i sin tur av del-delstater (stadsdelar). Delstaterna och del-delstaterna i Sv...

Av Christina - 4 december 2012 13:27

En FB-vän berättade nyligen om en fest för sin mor som fyllde 60 år. Det fick mig att tänka på när jag fyllde 50 resp. 60 år . . .   Samma månad jag fyllde 50 så drabbades jag av 2 tandinfektioner i UK. Jag fick penicillin av min tandläkare ...

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se