Alla inlägg under april 2012

Av Christina - 25 april 2012 15:32

 

Fattiga och ofria barn.  

I en diktatur torteras, utpressas, och övervakas människor med motsatta eller obekväma åsikter.

Domstolarna i dessa länder är inte heller opartiska.

Yttrandefrihet, mötesfrihet, och demonstrationsfrihet är inte tillåtet.

Yttrandefriheten i pressen och på Internet.

Förundersökningar, förhörsprotokoll, och juridiska dokument fejkas.


Många av orden här ovanför kan man hitta i min blogg, förutom orden tortyr och mötesfrihet.

Det senare tänker jag dock börja ägna mig åt nu. Turnera runt och berätta om mitt liv from år 1995. Kanske kan det t.o.m. bli inkomstbringande.

Demonstrerat har jag aldrig gjort även om Af kallade det för det (februari 2007).

Och, dåvarande politisk åsikt registrerad i Af:s register hösten 2002. Avstängning från Af i 3 år, 2006-2009.


För svenskt vidkommande, och sett ur en historisk synvinkel, är Johan Arckenholtz ett exempel på en samvetsfånge. Han sattes på fästning på "evärderlig tid" på Bohus fästning för sin kritik, p.g.a att Svenska Ostindiska Companiet erhöll tillstånd att bedriva handel med Kina. Han fick lämna fästningen efter två år. Jag fick leva på 50 kr/dag i två år, 2007-2009.

Handel med Kina är aktuellt även nu idag.


Allting upprepar sig, därför att människan alltid upprepar sig.

Maktgalna, prestigefyllda människor av psykopat-typ, och deras medlöpare, kommer ALLTID att finnas, och överallt i hela världen.

Diktatorer borde skjutas som hundar, och viss svensk statlig och kommunal personal borde omplaceras eller få sparken, så även vissa politiker.


Möten, medling, eller sanktioner hjälper inte, varken mot Vitryssland eller i Sverige.

Minsk ligger 1 tim 10 min med flyg från Stockholm.


ANNONS
Av Christina - 24 april 2012 20:33

  


Barnfattigdomen i Sverige  =  Fattiga föräldrar.   


Li Jansson från Svenskt Näringsliv berättade bland annat att organisationen Majblomman får 60.000 ansökningar varje år. Det finns t.ex 18.000 singelföräldrar med kommunalt försörjningsstöd i Sverige.

År 2014 kommer 776.000 att leva i utanförskap.

 
Sedan 1950 har lika många jobb försvunnit som kommit till, men samtidigt har befolkningen ökat i Sverige.


Professor Joakim Palme talade om att kunna styra sina livsvillkor och sitt handlingsutrymme.
Tillgänglighet och kvalitet i resurserna är en investering för framtiden. Barn är blivande vuxna.


Förskolechefen: Hur ser barnfattigdom ut? Kläderna? Barnfetma? Tänderna? Språket? Geografisk isolering? Trångboddhet? Kvar på dagis på sommaren? Fritidsutrustning? Trötta föräldrar?


FATTIGDOM ÄR OJÄMLIKHET.

50 % av medianinkomsten i Sverige är högre än socialbidrag.


RECEPT: Utbildning under HELA livet. Och, en social sammanhållning i samhället på arenorna: Familj, skola, fritid, och samhället i stort.


Boktips: "En vanlig dag" från Majblomman, samt "Utanförskap" från Dialogos förlag.
ANNONS
Av Christina - 24 april 2012 11:21

 

 

Sweden is not an angel . . .


På väg till ett seminarium läste jag på kul dagens horoscope i tidningen Metro: "Idag handlar det om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt ", och jag tänkte: Måtte jag inte bli försenad till seminariet på grund av SL-tågproblem.


Vid en kaffe- och efteråt rökpaus sammanträffade jag slumpartat med Natalja Radzina, tidigare journalist i Vitryssland. 

Hon berättade att hon fäst blicken på mig under sin föreläsning, för det är lätttare att fokusera då, och berätta för en enda person.


Jag berättade kortfattat för henne vad som hänt mig i Sverige (när man har flera webb-forum, en blogg, och skriver på Facebook och i andra sociala medier, och samtidigt där kritiserar politiskt styrda myndigheter och vissa politiska partier).


Utan matpengar i 4 månader, utan pengar till hyra i 8 månader (2008/2009), i övrigt 50 kr/ dag (2007-2009), klassad som "störd eller sjuk" efter en artikel i en morgontidning (from år 1999 -2009).


Sweden is not an angel . . .


Men, man blir inte fysiskt misshandlad (förutom svält då) eller åker in i ett ruttet fängelse under 6 veckor, men precis som där kan man dessutom få operativsystemet kraschat via t.ex virusspridande Apple-datorer.


Vilket vackert språk ryska är. Min storasyster (avled i juli 1998) kunde ryska, och jag har ärvt en hel del böcker på ryska. Själv kan jag bara några ord . . . spasiba, dasvedania, coraschå (uttalsstavning!).


Jag har förresten skaffat ett nytt virusskydd nu, ett av de bästa, ett ryskt :-)


http://gup.ub.gu.se/gup/record/index.xsql?pubid=154966


Av Christina - 22 april 2012 18:12

 

En trana ger ingen sommar . . .

 

   

Rättssäkerhet i Sverige?  

 

Kommentar till JK beslut dnr: 1856-11-30.


Offentligtanställda har ett meddelarskydd. Privat anställda har dock inget meddelarskydd
för närvarande i Sverige. Vilket skydd har Fas 3-deltagare?


Fas 3 inom JOB-åtgärden (FO 2007:414) är en fortsättning på en anvisning till Fas 1 och Fas
2 inom nämnda åtgärd.


Anvisningen till en anordnare inom Fas 3 kallas i Af-blanketten för ”Överenskommelse”
underlag för anvisning, och är alltså inget juridiskt bindande avtal/kontrakt.


De tre underskrifterna (Af, anordnaren, och deltagaren), i den så kallade ”Överenskommelsen” om Fas 3, avser endast om att de nedtecknade uppgifterna (namn, adress, etc för deltagaren) i Af-blanketten stämmer överens med verkligheten (på heder och samvete? sanningsförsäkran?).


Efterföljande dokument/skrivelse/anvisning till deltagaren i Fas 3 handlar i huvudsak enbart om
aktivitetsstödet, samt regler för ändring/återkallande.


Ingen överklagar ett beslut om att erhålla pengar/ersättning (aktivitetsstöd, FO 1996:1100), då redan fr.o.m Fas 1 inom JOB-åtgärden.


Däremot är ett återkallande av en anvisning, till Fas 1 eller till Fas 2 eller till Fas 3,
lika med att pengarna/ersättningen dras in och upphör från FK, vilket är ett överklagbart
och myndighetsutövande beslut enl. FL 3 § 2 st. och FL 22 §, samt enligt en dom
i Europadomstolen från år 2009.


Ang. Fas 3 så skiljer Af på:

1) Verksamheter för sysselsättning och

2) Verksamheter på en arbetsplats.

Deltagare på en arbetsplats likställs med en arbetstagare (en privat eller en offentlig arbetstagare), och en arbetstagarorganisation måste kopplas in före en Fas 3-anvisning.


Jobbfabriken är ingen arbetsplats utan sysselsätter ett 3-siffrigt antal Fas 3-deltagare.


Att en Fas 3-sysselsättnings-deltagare, enligt JK:s uppfattning, ska vara lojal med en med
skattemedel 60.000 kr/år/person ersatt anordnare är för mig obegripligt.


Meddelarfrihet: http://www.bt.se/debatt/meddelarfrihet-kan-inte-vanta(3237860).gm

 
 
Citat:  - "Lojalitetsbegreppet är uråldrigt. Loja’l (av fra.loi,lag), laglydig, trogen sin lagliga överhet.
Begreppet som ursprungligen härstammar från den romerska rätten har sin grund i den ”hommage” ungefär ed som underlydande avlade till sin herre.
Det är en del av den feodala rätten som finns i europeiska medeltida lagböcker  från slutet av 1200-talet.
Så här beskrivs det i  Medieval Sourcebook: Modus Faciendi Homagium & Fidelitatem (The Manner of Doing Homage & Fealty), c. 1275. " -

Af är försörjda av skattebetalarna. Jobbfabriken är försörjd av skattebetalarna. Deltagarna är försörjda av skattebetalarna. Deras enda herre är skattebetalarna.

Av Christina - 19 april 2012 19:36

 

 

Vi behöver komma i kontakt med dig . . .


... så skriver ett inkassoföretag i Göteborg . . .


Jaha, och vad ska jag svara?


Jo, jag har levt på obeskattat ej pensionsgrundande existensminimum från Stockholms kommun sedan den 1 november år 1995 och fortfarande år 2012 . . .  och då kan man inte betala skulder from tidigare period år 1995 och bakåt i tiden.


Tror ni att de skulle tro mig?  Knappast.


Har du varit sjuk skulle de fråga. Nej, jag är och varit helt frisk och problemfri, men det är så det fungerar i Sverige, eller snarare så att vissa myndigheter inte fungerar, myndigheter som är dysfunktionella, och jag är nu 65 år, och får således och därmed inte någon hög pension.

Skulder som är så gamla att jag inte ens längre vet vad de avsåg.


Kapital 3.255 kr  Ränta 11.260 kr

Kapital 17.235 kr  Ränta 52.000 kr

Kapital 44.567 kr  Ränta 140.000 kr

Studielån 100.000 kr

O.s.v


Hej o Hå KFM ! Skuldsanering!


Och, Förvaltningsrätten i Stockholm avslår pengar till dammsugare, hemförsäkring, el, med mera.


P.S. Den 14 september år 1995 var den sista dagen av 300 dagar från A-kassan AEA.

Åren 1996 - 1998 väntade jag på bifall till särskild och akut nödvändig tandvård.

From 1999 stod jag sedan till 100 % till arbetsmarknadens förfogande igen.

En åtgärd från Af bifölls hösten år 1996, och en åtgärd bifölls hösten år 2009.

En kränkande Af-åtgärd erbjöds hösten 2006. Jag är och var singelförälder. D.S

Av Christina - 15 april 2012 12:30

  Folkmord.


Fattigdom och fattigdom . . .

 

I vissa länder i världen utnyttjas barn i barnarbete, inte sällan i fattiga länder.

 

I rika Sverige utnyttjas arbetssökande för gratis arbete.

Arbetssökande och deras familjer som lever på existensminimum utnyttjas.

 

Vad är skillnaden?

Det ena är barn i fattiga länder, och det andra är vuxna i ett rikt land.

 

Hur kan då detta ske?

 

Jo, politiker och tjänstemän sprider myter om de arbetssökande vuxna i Sverige, arbetssökande i allmänhet och fas 3-deltagare i synnerhet.


Dessa är sköra, de är funktionsnedsatta, o.s.v och är därför inte fullgod arbetskraft.

De jobbar långsamt, och ska därför vara gratis enligt (m)-politiker.

 

Myter som sprids kan ställa till med katastrofer i ett samhälle.

 

Den belgiska kolonialmakten spred myter om de två folkgrupperna i Rwanda, vilket slutade med ett inbördeskrig och en mass-slakt av människor.

 

Sprida myter och härska genom att söndra folket. 

Historien upprepar sig alltid.

Av Christina - 10 april 2012 11:06

En kommunal granskningskommission behövs!


De svenska medborgarna är helt utlämnade till den kommunala personalens godtycke.


* Kontrollerande institutioner!

* Ansvarsutkrävande!       Se not.

* En mobilisering av medborgarna!


Debatt i KU: http://svt.se/2.59808/svt_forum

Seminarium om statlig styrning och ansvar. Arrangerat av konstitutionsutskottet, finansutskottet och Riksbankens Jubileumsfond. Inspelat 29/3.


Statsvetaren Olof Petersson: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.840970-nya-mutgranskarna-maste-roja-sina-kallor?m=print


ANSVAR:

Rättsligt ansvar

Ekonomiskt ansvar

Politiskt ansvar

Medborgare och Media, RF 1:1.

 

Not.

- Tjänstefel ang. ansvar

- Förvaltningsrättsliga grundkrav, 1 kap. 9 § RF, samt jäv och bisysslor.

- Arbetsrättsligt ansvar


Medborgares berättigade förväntningar på kommunal och statlig verksamhet.

 

Litteratur: http://www.rj.se/svenska/130/var/newsID/559

Av Christina - 9 april 2012 13:38

 

 

Brev från Stockholms kommuns stadsrevision 14 februari 2012 . . .

 

I maj månad år 2008 skriver en tillfälligt vik. anställd (under ca ½ år) tjänsteman inom Stockholms kommun (se länk nedan) en kränkande skrivelse om en medborgare, med hjälp av de underställda.

 

Efter att detta brev hade skrivits av tjänstemännen till lokalpolitikerna upphörde ÄVEN nödmedel att inkomma, d.v.s. BÅDE matposten och hyresdelen avslogs. Nödmedlen hade då redan pågått from april år 2007.

 

Skrivelsen skickas till lokalpolitikerna i juni 2008, och som ett flygblad ca ett ½ år senare till Stockholms kommuns revisorer.

 

Skrivelsen läggs sedan in i en allmän offentlig handling av Revisionskontoret (RVK), vilket upptäcks våren år 2012.

 

Den 14 februari 2012 skriver stadsrevisorn till medborgaren, och menar att detta är helt i sin ordning, något skadestånd ska inte utgå för denna perdurerande kränkning.

 

2 st parallella övergrepp i juni 2008, och sedan ett tredje övergrepp i februari 2012.

Hur mycket ska svenska medborgare inom Stockholms kommun tåla?


http://svt.se/2.33538/1.2391111/socialchefen_i_vaxholm_avgar

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se