Alla inlägg under mars 2011

Av Christina - 31 mars 2011 11:15

 

 

Snart är det dax att deklarera . . .

Grönt ljus för E-legitimation.


Citat:

Datainspektionen har granskat användningen av e-legitimationer och kan konstatera att ett minimum av personuppgifter hanteras vid identifieringen av användaren.

Detta är i linje med personuppgiftslagens krav att inte fler personuppgifter än nödvändigt ska behandlas.


En projektgrupp inom Datainspektionen är nu klara med sin granskning av användningen av e-legitimationer. Inom ramen för projektet har hela kedjan från utfärdande av e-legitimation till användande och återkallande kartlagts.


Fyra organisationer har inspekterats:

två företag som utfärdar e-legitimationer och två myndigheter som erbjuder e-tjänster som kan nås med e-legitimation.
Datainspektionen konstaterar att ett minimum av personuppgifter behandlas vid användningen av e-legitimationer.


- Det är positivt. En grundläggande regel i personuppgiftslagen är att man aldrig ska hantera fler personuppgifter än nödvändigt, säger Datainspektionens generaldirektör.

ANNONS
Av Christina - 30 mars 2011 16:48

  QUIZ om IT-bubblan: http://quiz.svd.se/?sTid=1005

 

½ miljon nya kunder på marknaden? . . . Dax att starta eget igen?


Själv är jag snart 64 år, och kvinna, pluggade IT år 1970, jobbade bl. a. med PC-utbildning på 80-talet, och använder idag datorn 12 timmar/dygn . . .

 

Vad skulle jag annars göra? Städa? Laga mat till ett 1-persons-hushåll?

Möjligen kunde jag promenera mera, och fota, om jag hade en kamera . . .

 

Nyligen erhöll jag en gratisprenumeration på en morgontidning. Den blev liggande på hallgolvet. Jag har inte tid med papperstidningar, jag har bytt livsstil . . .

 

Trots detta så klagar myndigheter på att få e-mail, dessa handpåläggare har helt enkelt inte hängt med i utvecklingen. 


Av någon anledning ogillar jag dock Facebook. Kanske har det att göra med att jag värnar så starkt om den personliga integriteten. I bloggar och i olika forum på nätet kan man vara anonym, under nick/alias eller under pseudonymer.

 

Dessutom ogillar jag starkt (som ni säkert har lagt märke till tidigare i bloggen) den fullständigt hänsynslösa hanteringen av personuppgifter i persondatabaser, inkl. alla fel, särskilt hos olika myndigheter.

 

* Okänd mark för många: http://www.dn.se/ekonomi/internet--okand-mark-for-aldre

* Fler behöver nätet: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fler-behover-na-ut-pa-natet_6050041.svd

* Vilka styr internet: http://www.dn.se/vart-internet/vart-internet---hem/vilka-styr-internet

* Vad är internet: http://www.dn.se/vart-internet/vart-internet---hem/vad-ar-internet


Forskning om trådlöst: http://www.svd.se/naringsliv/innovation/mobilen-kan-funka-utan-nat_6052413.svd


Åldersdiskriminering av äldre kvinna av arbetsförmedlingen: http://www.do.se/sv/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/AD-dom-Arbetsformedlingen/

ANNONS
Av Christina - 30 mars 2011 12:21

  Självkänsla hos makten.

 

Är det lättare för makten att styra ett folk utan självkänsla?

Jag tänker då speciellt på de invandrare till Sverige som lämnat Sverige för t.ex UK.

 

Dessa berättar om att i Sverige gavs medel till mat och tak över huvudet (i bästa fall), men i övrigt inte mycket eller snarare ingenting som gav en självkänsla, t.ex ett riktigt jobb.

 

Om ett folk lindas in i bomull på ett sätt via staten, och som staten sedan på andra sätt suger ut självkänslan från, då via olika myndigheter, blir folket då lättare att styra för makten?

 

Någon skrev i en kommentar till bloggen, och var mycket upprörd över vad han kallade för "femte kolonnare". I det fallet menades de arbetssökande som utan ett knyst accepterade en "sysselsättning" utan lön i programåtgärden JOB:s fas 3.

En hukad och kuvad grupp, som inte protesterar, en grupp som är lätt att styra för makten.

Och de som ev. protesterar kallar makten istället för "bråkstakar".

 

Är detta ett fenomen typiskt för svensk politik?

Har dålig självkänsla blivit en nationalegenskap?

 

Nu tror jag inte heller att självkänslan hos befolkningen ökar genom att t. ex. göra arbetssökande ännu fattigare, eller att säga åt sjuka att ta sin säng och gå.

Lagom (detta svenska ord) är nog bäst.  :-)

 

En arbetssökande på Gotland: http://www.helagotland.se/kronika/jenny_thomasson.aspx?articleid=6733283

 

Arbetsgivarna tjänar mer än den arbetssökande pr månad:

http://www.atl.nu/Article.jsp?article=66421&a=Tuff+kritik+mot+fas+3-reglerna

 

Exempel på en svenska familj: http://www.sydsvenskan.se/inpalivet/article1426640/rdquoVi-ar-pa-vag-att-bli-okanda-for-varandrardquo.html

Av Christina - 29 mars 2011 08:26

 

1.250 nya jobb i månaden

5.000 jobb i månaden, ha, ha   :-)

335.000 NYA jobb totalt . . .

Då får nog finansminister Borg starta ett Prio1 - företag i varje bostadskvarter.

http://www.svd.se/naringsliv/5000-jobb-varje-manad-maste-till_6047243.svd


"Arbetslinjen" : Guuud, vilken kompakt goja de totat ihop och skriver om.

Inga nya jobb = Ingen arbetslinje. Så är det.

40 kr mer per månad = 480 kr/ år  till de fattiga barnens föräldrar år 2011.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article12810822.ab


 

Borg når inte målet : http://www.svd.se/naringsliv/borg-kan-inte-na-sitt-jobbmal_6049797.svd


Höga ingångslöner i kommunerna, samtidigt som kommunerna utnyttjar gratis arbetskraft från arbetssökande:

http://www.dn.se/ekonomi/borg-ifragasatter-kommunloner


Prognosen håller inte: http://www.svd.se/naringsliv/lo-sagar-borgs-jobbprognos_6018303.svd


Arbetsgivare måste skärpa sig: http://www.svd.se/naringsliv/kraven-okar-pa-arbetsgivarna_6049701.svd


Skakig väg: http://www.svd.se/naringsliv/skakig-vag-mot-farre-arbetslosa_6047251.svd


Invandrare trötta på arbetslösheten i Sverige: http://www.dn.se/nyheter/sverige/flytt-ger-invandrare-en-ny-chans


I UK finns möjligheter: http://www.dn.se/nyheter/sverige/har-finns-det-storre-mojlighet-for-oss-att-utvecklas

Av Christina - 27 mars 2011 18:15

  


PuL -ärenden.

Nu har jag testat JO. Datainspektionen sa att man skulle vända sig till JO om PuL-brott nonchaleras av någon polismyndighet (PuL-brott = kod 4030).


JO gjorde ingenting. De avslutade ärendet. Det brukar vara JO själv (tidigare t.ex Mats Melin) som avgör den typen av ärenden. Men, det var det inte.

Det skulle ha varit JO:s ansvarsområde 1, och inte område 4. Fel handläggare alltså.

So, end of story?

Of course not.

You know me.

 

Ny chefs-JO år 2011: http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=17386 

Studentpolitiker, Mats Melin: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mats_Melin

 

Ett annat fall: http://blogg.aftonbladet.se/nyhetskommentaren/2010/10/jo-gommer-sig

Av Christina - 27 mars 2011 12:32

  

Diskriminerade inom EU har svårt att hävda sina rättigheter.

Rapport från EU-myndigheten FRA: http://www.advokatsamfundet.se/Nyheter/2011/mars/EU-rapport-Svart-for-diskriminerade-att-havda-sina-rattigheter/


Rapporten: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/report-access-to-justice_EN.pdf


Detta märks också tydligt i lilla Sverige.

 

Advokatsamfundet självt har för övrigt bett Julian Assange's svenska advokat Björn Hurtig förklara sig senast 14 mars 2011. (?)

Har polisvännen till de 2 kvinnorna fått förklara sig inför någon?

 

Anti-korruptionsdag:

En fråga som diskuterades handlade om värdet av så kallade visselblåsare, och vad som kan göras för att skydda dessa.

http://www.advokatsamfundet.se/Nyheter/2011/januari/Anti-korruptionsdagen-pa-Advokatsamfundet/

Av Christina - 26 mars 2011 17:42

  JK:s penningpung.

 

Det finns ett begrepp som heter Punitive Damages, ett slags straffskadestånd inom skadeståndsrätten.

 

Tjänstemän som begår fel och försummelser ska straffas, men det sker aldrig i Sverige. Däremot innebär ett straffskadestånd dels ett slags böter för myndigheten, dels att avskräcka myndigheten och dess tjänstemännen från att fortsätta att begå fel och försummelser, och dels en ersättning till den skadade individen (person-, och förmögenhetsskada). 

 

Skadestånden i Sverige är små. En anledning till detta kan vara att det är staten som står för pengarna, d.v.s skattebetalarna.

Skattebetalarna är ju generellt sett oskyldiga i enskilda skadeståndsmål, MEN dessa kan ju själva drabbas någon gång i framtiden. Därför bör beloppen vara så stora att det avskräcker tjänstemännen från att fortsätta att begå olika brott mot enskilda individer.

 

För att skadestånd öht ska komma ifråga krävs det ett rättssäkert och fungerande rättsväsende i Sverige.

Efter barnfattigdom är detta den viktigaste politiska frågan i Sverige för närvarande.


Vad gäller kommuner och deras tjänstemäns fel och försummelser går du direkt till en Tingsrätt. Det är ingen idé att "tjafsa" med kommuner direkt.

http://www.domstol.se/Publikationer/Blanketter/DV_161.pdf


Vad gäller statliga myndigheter går du till JK, eller till Tingsrätten direkt.


Läsning vid ev. sömnbrist: http://www.ere.se/doc/JT/JT_sartryck5.pdf


En pågående granskning av rättsväsendet hos RiR: http://www.dagensjuridik.se/2011/03/han-granskar-rattsvasendets-effektivitet


Nya PuL-regler till sommaren: http://www.dagensjuridik.se/2011/03/privacy-default-i-europa

Av Christina - 26 mars 2011 14:09

  Blond Barnfattigdom.

 

Att äta mer eller mindre kött är inte enbart kopplat till hälsofrågor.

Rent kött är dyrt och endast förunnat de med god inkomst.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenskarna-ater-allt-mer-kott_6042615.svd

 

Apropå att Jobbjägaren på Kanal 5 tog upp ekonomifrågor var mycket bra, även om det nu kopierade programmet Lyxfällan.

Arbetsförmedlingen definierar de långtidsarbetslösa som sökande i mer än > ½ år resp. mer än > 2 år.

MEN, AF tar ingen hänsyn alls till den arbetslöses familjesituation.

Arbetslösa singelföräldrar och arbetslösa i en barnfamilj ska självklart ha prioritet 1.1


Varje år får AF direktiv från regeringarna (oavsett färg) om att prioritera långtidsarbetslösa generellt sett, MEN detta gör inte AF heller.


Ingen prioritering sker heller beträffande åtgärdsprogrammen.

Jag t.ex. sitter hemma i fas 2 inom JOB, och kurskamrater från fas 1 är antingen hos en ny jobbsökaranordnare i fas 2, eller befinner sig i en utbildning i fas 2.

En annan kurskamrat från min fas 1 (som är pensionerad nu i år) deltog hos samme anordnare under sin fas 2.

Enligt lagen ska AF anordna praktik för de sökande i fas 2.


Barnfattigdomen ska bort enligt JUHOLT's jungfrutal.

Då måste politikerna lägga ned begreppet kommunalt försöjningsstöd, för det skapar inte enbart fattigdom utan även brottslighet.


Finns det t.ex. vuxensängar för 1.100 kr i dagens Sverige?

Hemtransport av t.ex en begagnad säng kostar 500 kr.


Sverige är ett företag, men politik är så mycker mer.

Och, delegerad politik till tjänstemän är något helt annat.

Jag föreslår att Aftonbladet kontaktar mig, jag har mycket att berätta.

carlsdotter_7@hotmail.com

Barnfattigdom år 2011 i Sverige: http://www.aftonbladet.se/nyheter/skongressen/article12788303.ab


SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/statsvetare-om-hakan-juholts-tal_6041937.svd


Expressen: http://www.expressen.se/nyheter/1.2379690/inget-behov-att-hoja-skatterna


DN: http://www.dn.se/nyheter/politik/s-kongressen-minut-for-minut-1

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se