Alla inlägg den 15 december 2009

Av Christina - 15 december 2009 16:54

Kommuner raggar gärna upp gratis eller nästan gratis arbetskraft (och anställda inom hemtjänsten anlitar ur egen ficka svartjobbare när de vill vara lediga * ).


Frågan är dock: i vilken utsträckning får dessa arbetssökande i fas 3 i JOB en handledare, en utbildningsplan, samt att allt detta följs upp kontinuerligt?


Detta ska beskostas med de 225 kr/person och dag som kommunen får från staten.

Men, de pengarna stoppar väl kommuner i egen ficka, till någon trevlig konferens för tjänstemännen, på en Finlandsbåt.


Under förra veckan (v. 50) fanns det: 11.346 st arbetssökande inom fas 3 i JOB.

AMS:s statistik visar inte inom vilka sektorer dessa befinner sig.

Inom sossarnas "plus-jobb" (år 2006) fanns drygt 20.000 placerade i kommunerna.


http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/118601


http://www.slup.se/upload/page_documents/6_3_FORMULAR_FAS3_distribuerad.pdf


* http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemtjanstpersonal-tog-in-svartjobbare-1.1014023

ANNONS
Av Christina - 15 december 2009 16:34


JO utreds

 

Inte en dag för sent . . .


-" KU vill att JO:s arbetsformer ses över.


Antalet JO-anmälningar har mer än fördubblats på 20 år. Det har lett till långa handläggningstider. KU uppmanar nu riksdagsstyrelsen att se över instruktionen för Riksdagens ombudsmän, JO.
 

I takt med att klagomålsärendena har ökat har tiden till att utreda och bedöma de mest komplicerade och angelägna ärendena minskat. Konstitutionsutskottet, KU, befarar att det finns en risk att allmänhetens förtroende för ämbetet skadas. Utskottet uppmanar därför riksdagsstyrelsen att tillsätta en utredning som ser över instruktionen för JO. " -

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=45&sq=1&ID=ljeoje7D9_C_FANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se