Alla inlägg under augusti 2012

Av Christina - 26 augusti 2012 13:28

 


FOSTERHEMSBARN OCH FAS 3-ARE.


(M)otbjudande svenskt geschäft i nutid.

 

Fosterhemsbarn är och var barn som tas och togs emot av familjer mot betalning från kommuner.

Barnen fick tidigare inte sällan arbeta åt sin fosterfamilj.

Idag lämnas barn utan kontroller till familjer som våldtar barnen.

 

Ha, ha säger fas 3-anordnaren i Norrköping, nu måste vi skaffa ett större kaffebord (för de arbetslösas bästa)

Ha, ha säger fosterhemsfamiljen nu måste vi skaffa ett större köksbord (för barnens bästa).

 

- ”För att sortera dokumenten har de redan 6 st Fas 3:are arbetande och de hoppas inom den närmaste tiden kunna utöka det till 10 st, enligt UFO-experten Håkan Blomqvists blogg.”-


10 st fas 3-or ger 600.000 kr/år i bidrag till den typen av foster-/fas 3-hemsanordnare.


Fosterhemmen får betalt enligt följande: - ”Vid en placering utgår ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning.

Den är uppdelad i två delar, en omkostnadsdel som nästan är skattefri, och en arvodesdel som beskattas.

Vid en placering bör man kolla upp med sitt försäkringsbolag om man behöver anmäla att man blivit fler i familjen.” -


De kränkta fosterbarnen fick skadestånd först år 2011 från staten: http://www.rod.se/h%C3%A4lsa-v%C3%A5rd-omsorg/kr%C3%A4nkta-fosterhemsbarn-f%C3%A5r-ers%C3%A4ttning

 

När kommer fas 3-orna att få skadestånd från staten?


http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article15273391.ab

ANNONS
Av Christina - 24 augusti 2012 14:54

  KODER och KONSEKVENSER.


När jag letar efter "ursäkta-brevet för ett 3 år försenat svar" från f.d JK Göran Lambertz, så hittar jag också en hög med skärmdumpar från Stockholms stads Paraply-system.


Alltså inte utdrag från daganteckningarna, utan skärmdumpar från första sidan i persondatasystemet avseende arbetssökande medborgare.


Jag noterar då, att för månaden april år 2008 står: "Sjukskriven, 0-placerad" som förklaring till en försörjningshinderkod, nedtecknat av handpåläggaren Kirsi. V.


Ja, jag var sjukskriven under 1 månad för en allvarlig tarminfektion, efter att då ha levt under 1 år med 50 kr/dag (fr.o.m. april månad 2007).


0-placeringen hos f-kassan fick jag i juli 1997 via en okänd förmedlare hos arbetsförmedlingen i Kista, då jag varken kunde söka jobb eller besöka Af p.g.a en grava tandproblem med dito penicillinbehandlade infektioner.


Månaden efter, i maj 2008, står som försörjningshinder: " Arbetslös utan ersättning från A-kassa", med ett beslut om en fortsatt utbetalning av endast matpengar (50 kr/dag) av handpåläggaren Saara. L.


Fr.o.m juni månad 2008 betalades varken hyra eller matpengar ut t.o.m januari 2009, så jag fick ytterligare en allvarlig tarminfektion i november/december 2008.


Har man förbrukat sina 300 dagar från A-kassan AEA så har man inte längre någon ersättning om man inte erhåller en åtgärd från arbetsförmedlingen.


Alla dessa koder och kodförklaringar läses av personer som inte ids ta reda på orsaker och verkan, eller, när de får kännedom om saker och ting med all kraft försvarar alla sina tjänstefel.


Fr.o.m år 2003 och t.o.m. år 2007 satt bl. a. den kommunala handläggaren Karin i samma lokaler som en arbetsförmedling.


Spridningen av ofullständiga uppgifter sker även utanför dessa myndigheters väggar.

ANNONS
Av Christina - 22 augusti 2012 19:04


  JK.


F.d JK Göran Lambertz skrev ett brev hösten 2008 och bad om ursäkt för det försenade svaret från 2005. Han körde då samtidigt över, eller var det eventuellt i samförstånd, med den då aktuella JK-handläggaren.


En JK-anmälan av Af sommaren 2005 (inga åtgärder efter 1998), och sommaren 2008 (en Af-avanmälan sedan hösten 2006).

En korrekt Af-åtgärd inträffade först i november 2009.


Tack för den ursäkten 2008, det var i slutet på hösten 2005 som det svenska kommunala ekonomiska Auschwitz startade för min del, from december 2005 till och med 2009.

Så den ursäkten för en försenad handläggning kom för sent. En handläggning som inte heller då resulterade i någonting.


Och, som någon sa, detta kommer att bli något att berätta för framtida barnbarn. Barn är redan informerade om ärendena, och det svenska samhället och rättsväsendet, och planerar därför att flytta utomlands (vem vill betala skatt i ett sådant land?).


Jag ska leta fram brevet med ursäkten och publicera det här i bloggen.

Passar ju bra nu i samband med aktuell press.

Jag menar då när byråkratiska papperspellar blandar sig i blodiga mord.

Livet är ingenting för amatörer.

Av Christina - 21 augusti 2012 02:01

  Tillstånd hos Af.


Hösten 2003 upptäckte jag av en slump att mitt Af-tillstånd var förändrat, jag var avanmäld/ avaktualiserad.

Detta hade skett i juni 2003.

Jag JO-anmälde då förmedlaren Lena N.


Då bytte Af förmedlare.

Jag sa då, jag är inte intresserad av ert Af, jag byter Af. 

Men, David Goliat skulle tvinga tillbaka mig.


När jag inte kom tillbaka, så tillståndsförändrade Af igen.


När man är inskriven händer ingenting.

När man inte är inskriven så händer heller ingenting.

Så sak samma.


Jag bytte inte, och var inte inskriven under 2 år, 2004 och 2005.

Först våren 2004 förstod jag vad som hade skett i maj-juni 2003 på Af, men det är en annan historia.


I januari 2006 skrev jag in mig igen (ett Af i en annan kommun).

Av Christina - 21 augusti 2012 00:09

  Tillstånd.
 
Sökandekategorikoder är enligt Af olika tillstånd.
När en kod byts har alltså ett tillstånd förändrats.
 
Hösten 2006 förändrade Af mitt tillstånd, från 11 till 14.
Tillståndet 14 gick att begära en omprövan av hos en länsarbetsnämnd, men kunde inte överklagas till en förvaltningsrätt (som då hette länsrätt).
 
Sommaren 2008 hade jag levt på 50 kr om dagen sedan 1 april 2007.
Jag var urtrött på allt, och i juni 2008 slutade de även att betala hyran och de 50 kr/dag till mat. D.v.s då 0 kr/månad.
 
Jag tänkte då sommaren 2008 att man skulle prova att överklaga tillståndskoden 14 enligt Personuppgiftslagen (PuL).
Sagt och gjort.
 
I juli 2008 hade även Af-åtgärden Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) pågått under 1 år utan att någon anvisning dit hade skett från Af.
Jag uppfyllde 2 av kraven för JOB-åtgärden redan i juli 2007: 300 dagar förbrukad A-kassa, och inskriven hos Af under 18 månader.
 
I januari 2009 blev jag vräkt från bostaden, åtminstone på papperet.
i mars 2009 kom förvaltningsrättens beslut om tillståndskoden 14.
I februari 2009 hade JK beslutat, utifrån en annan sökandes fall, att Af-tillståndet 14 nu kunde överklagas till en förvaltningsrätt. Man behövde inte grunda det på t.ex PuL
I december 2009 kom JK-beslutet i mitt fall, 4.000 kr för en politisk åsiktregistrering.
 
I november 2009 ändrade Af mitt tillstånd först från 14 till 11, och anvisade till JOB-åtgärden som hade tillståndskoden 70.
I oktober 2011 inträffade tillståndet 79 (fas 3).
 
Snipp, snapp, snut, så var den sagan slut (i juni 2012).
 
 

Av Christina - 11 augusti 2012 12:41

  Facebook, Google, och Bloggplatsen.

Tre annonspelare. Och snart kommer jag att börja Twittra . . .


Numera skriver jag oftare på Facebook än jag skriver här.

Min FB-sida är öppen för alla, d.v.s inga sekretessinställningar.


Ni hittar den på FB under Christina Carlsdotter, med profilbilden en delvis tandlös (fyll luckorna) stor röd mun mot en gul bakgrundsplatta, och just nu ett foto från Vaxholms hamn.


Nackdelen med FB är att antalet besökare och antalet sidvisningar inte finns uppgifter om. Man kan ha 500 "vänner" och 3 st besökare/dag.

Här i bloggen kan det vara tvärtom.

Blogginläggen kopplas även till Google, vilket FB inte gör.


Hur som helst, väl mött på FB ibland!

Av Christina - 5 augusti 2012 13:08

  Pansarglas och batonger.


Härmed bjuder jag in journalisten Jessica Ritzén till ett samarbete över en bok om en stadsdel inom Stockholms kommun (eller någon annan intresserad journalist).


Hur en kommunal försörjningsstödsenhet fungerar.


Jag har 200 månaders erfarenhet efter 300 dagar a-kassa från AEA.

Jag är och har varit frisk till både kropp och själ.

Jag har också mött en statlig arbetsförmedling som inte fungerar.


Pansarglas och batonger.

Mest mentala batonger från de skattefinansierade tjänstemännen.


http://www.svt.se/2.35188/1.1721688/


Definitionen av ett Justitiemord:


- ”Den svenska modellen lever kvar: man eftersträvar samförstånd, och utkräver inte ansvar. Framför allt inte högre upp i hierarkierna.” -


- " Groupthinking. Alltså: en krets personer har kommit att bekräfta varandra i föreställningen att en viss tolkning är den enda rätta. " -


- "Alla offentliganställda kan inte vara laglydiga, och alla kan inte vara felfria. Men, missköter man en offentlig position där man är i ställning att avgöra andra människors öden, är det samhällets ansvar att befria en från densamma. Ytterst handlar det om att säkerställa att inget liknande kan hända igen, och visa att det juridiska systemet förtjänar allmänhetens förtroende. " -


- ”Det finns en självgodhet i det svenska rättssystemet, det är hierarkiskt och medeltida, och man är väldigt oemottaglig för kritik.” -


- "Sverige är ett litet land, och om man rör sig i toppen, framför allt juridiskt, rör man sig i en väldigt snäv krets." -


- "JK och JO är platser där myndigheter gömmer undan heta potatisar, som sedan får ligga och svalna i år innan man uttalar sig si eller så, när alla har glömt vad det handlade om. " -


Jag hade inte kunnat säga det bättre själv.

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se