Alla inlägg under juli 2012

Av Christina - 28 juli 2012 12:11

  Dödkött inom byråkratin.


Jag har ingen exakt siffra på vad arbetsmarknadspolitiken i Sverige kostar per år, inte heller någon siffra på vad Arbetsförmedlingens ca 11.000 anställda kostar per år, om vi då bortser från kostnaden för a-kassan, aktivitetsstödet, och det belopp som olika åtgärder kostar, inkl. de anordnarbidrag som pyttsas ut till externa leverantörer.


Eftersom jobben i Sverige inte räcker till för alla, och få nya jobb skapas, samtidigt med det politiska budskapet om lönedumpning, så har arbetsförmedlarna lika svårt att hitta riktiga och korrekt avlönade jobb som de sökande själva har.


De riktiga jobben tillsätts med dem som redan har ett jobb. Det blir samma rundgång som med bostäder.


Vad ska då arbetsförmedlarna pyssla med under sin arbetstid?


Klicka på knappen matchning?

Skriva meningslösa automatiserade handlingsplaner?

Underteckna drygt 1 miljon blanketter per år till F-kassan för aktivitetsstöd?

Titta på en halv miljon "mina-sökta-jobb-listor"?

Godkänna 100.000 ledighetsansökningar per år?

Godkänna 50.000 tandläkarbesök?

Kontrollera anordnare över en kopp kaffe?

Printa ut och underteckna beslut om anvisningar?

Skriva fåniga brev till de arbetssökande?

Kalla in tolkar till dem som inte kan tala svenska?

Kalla in f-kassan för dem som är sjuka?

Kalla in lotsar för dem som är nyanlända?


De arbetssökande skriver in sig själva på Af via nätet.

De arbetssökande söker själva a-kassa.

De arbetssökande letar själva efter jobb, och söker jobben själva.


De arbetssökande är inte anställda hos Af, inte heller hos anordnarna, men Af behandlar de sökande som om arbetsförmedlarna var gamla brukspatroner från industrialismens tidevarv på 1800-talet.


Har några effektivitetskonsulter gått igenom Af:s uppgifter och rutiner?

ANNONS
Av Christina - 27 juli 2012 10:39

 


Fas 3-anordnare . . .


Själv har jag varit hos 2 st fas 3-anordnare i Stockholm.

Hos "TP consulting" mellan okt. 2011- mars 2012 (6 månader)

Och hos "Humanrights" april 2012 - maj 2012 (2 månader).

I fas 1 var jag hos AS3, och i fas 2 med jobbsök hemma i bostaden.


Och, nu har jag livets längsta semester :-)

Pengarna som då trillar in helt automatiskt ska jag försöka använda som ett "starta-eget-bidrag". Jag fick ju tyvärr avslag från Af och från konkurrerande konsulter anlitade av Af på Af-åtgärden starta-eget hösten år 1995.


Om någon av er har några frågor om dessa anordnare härovan, så ställ  gärna frågor här i bloggen.


Själv undrar jag, och har frågor om nedan eventuella anordnare:


Angeles Bermudez - Svankvist's (GD = högste chef hos Arbetsförmedlingen) yngre bror och mor (f.d. arbetsförmedlare Södermalm/Haninge) har tydligen haft ett företag som åtminstone liknar en fas 1 eller en fas 3 anordnares verksamhet?

Uppstår inte isf en juridisk jävssituation då?


Verksamhet:  Konsult inom studievägledning, arbetsvägledning och heminredning.


Bolagsmän-HB: http://www.121.nu/onetoone/foretag/abg-konsult-o-inredning-handelsbolag/personer


I så fall, har någon läsare här i bloggen varit deltagare där?

ANNONS
Av Christina - 26 juli 2012 14:29

  I kafferummet på myndigheter.


Min drygt 7 år äldre syster var socionom och fil.kand, med många extra kurser inom socionomyrket.

Hon jobbade fram till och med 1985 inom samma stadsdel i Stockholms kommun som bl.a. lät mig leva på 50 kr/dag under 22 månader i rad, 2007-2009.

Hon var duktig, blev mobbad, sjuk och sjukpensionerad. Hon var tyvärr inte så stark som jag lyckligtvis är. 1998 dog hon i bröstcancer.


Fram till 1985 jobbade jag inom AMS, på en liten intern dataenhet.

Chefen för den lilla dataenheten var jurist, med intresse för IT-frågor.

Han hade dock kompetenskomplex inom IT-området, och könsdiskriminerade kvinnor.

År 2007 jobbade han fortfarande kvar inom AMS (då 67 år gammal) fast vid den tidpunkten sedan tidigare överflyttad till den juridiska enheten.


Hösten 2006 började mitt Af-ärende, då jag helt felaktigt blivit skatkodad 14 (förhindrad) fram till hösten 2009.


Juristen på AMS som handlade ärendet (numera chefsjurist) ljög och producerade logiska kullerbyttor till både JK och Länsrätten i Stockholm.


Mellan åren 2003 - 2007 satt ett visst Af och personal från kommundelen i samma lokaler med ett gemensamt kafferum.


Vad händer i kafferummen och i mötesrummen på myndigheter?

Det är nog befogat att ställa den frågan.

Av Christina - 23 juli 2012 20:42

 


Detta blir inlägg no 1000 i bloggen sedan den 20 juni 2009.

Här finns mycket att hämta, så använd sökfunktionen i bloggen.

GRATTIS till mig själv!


Och, imorgon den 24 juli är det min namnsdag Christina.

GRATTIS till mig själv igen!


Och nu kommer sommaren till Sverige!


Det blir en biltur och jordgubbstårta imorgon!


Och apropå intranät . . . .

Intranät ska effektivisera en verksamhet.


"När IT-avdelningen är ägaren blir signalen att intranätet är något tekniskt hokuspokus, ej avsett för vanliga dödliga.

När kommunikationsavdelningen är ägaren blir signalen tyvärr att det mest är den elektroniska personaltidningen med lite trevlig “nice to know”-info.

Men, när intranätet kopplas ihop med ansvaret för intern verksamhetsutveckling och organisationens effektivitet, då kopplas intranätet på riktigt ihop med drivandet av organisationen. Då blir intranätet slutligen ett verksamhetssystem för en effektiv drift av en organisation."
Av Christina - 21 juli 2012 15:03

 


Myndigheters självkänsla . . .


Det vore intressant att starta upp ett forskningsprojekt om olika myndigheters självkänsla.

Arbetsförmedlingen och f-kassan i Sverige kunde vara huvudobjekt i det forskningsprojektet.


Beror en myndighets dåliga självkänsla på omvärldens uppfattning om myndigheten?

Med omvärld menar jag då media och kunder/invånare.

Och/eller

På personalens egen dåliga självkänsla?

Och/eller

På högsta chefens självkänsla?

Och/eller

På politikernas styrningsgrad av myndigheten?


INTRANÄT

Varje myndighet som önskar hänga med i teknikutvecklingen har ett intranät.

Vilka funktioner som finns i dessa intranät är helt okända för befolkningen i stort.

Det kan finnas ner till 20 länknivåer i en funktion.

Även personuppgifter kan läggas in i intranätsystem, och i interna meddelanden.


Upptäckte nyligen att arbetsförmedlingen har 3 "knappar" i sitt intranät för omvärldbevakning.

"Media", "Pressmeddelanden", "Facebook".

Det räcker tydligen inte med de 55 anställda på kommunikationsavdelningen, utan samtliga 10.000 anställda innehar möjligheten att på arbetstid bevaka omvärlden, inklusive enskilda personer/kunder, utan att bli skyldiga till eget webbsurfande på tjänstetid.


Från "Facebook-väggen" i intranätet kommer de anställda sedan vidare till individers egna FB-sidor.

Facebook kan sägas vara världens största personregister sökbart på namn, med stora mängder privata uppgifter, såvida kontoägaren på FB har sin sida öppen för alla.


Personer kritiska mot en myndighet riskerar därmed att råka ut för olika repressalier, i en grad helt relaterat till myndighetens självkänsla och professionalitet.


Denna IT-teknik med myndigheters intranät bör både Datainspektionen, JO, och JK vara mycket observanta på, så länge befolkningen saknar insyn i hanteringen.


  Datainspektionen.


Kan myndigheten påverka det som besökaren publicerar och därmed bestämma över ändamålen och medlen för den behandling av personuppgifter som andra utför (som för Facebook).

SVAR: JA.

PuL-lagen

Säkerhetsåtgärder:

31 §  Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av

a) de tekniska möjligheter som finns

b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna

c) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna

d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är
  

Tillsynsmyndigheten (DI) får besluta om säkerhetsåtgärder.

32 § Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall besluta om vilka säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige skall vidta enligt 31 §.Av Christina - 15 juli 2012 14:35

 


Medfångar som arbetskraft . . . Bättre än starta-eget-bidrag från Af . . .


Du kan få 50.000 kr brutto/mån (10 deltagare) + gratis arbetskraft (10 huvuden + 20 armar och 20 ben), om du som arbetslös blir en fas 3-anordnare, och försöker förverkliga en affärsidé.


OM du har moral till det förståss . . . OM du tycker det är etiskt . . . och OM du vill ha med Af att göra . . .


Af tycker det är bra, och tydligen även Alliansen (m).


Scrapbooking som fas 3-sysselsättning!

http://www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?articleid=6090758#.UAJxC2P86ts.facebook


Framtidsportalen: http://www.121.nu/onetoone/sokresultat.aspx?typeofsearch=standard&sokord=Lars-Göran Birger Sackler&fAk=0

_________________________________________________________________


I Af-ärenden fungerar Af som en domstol, utan insyn därför att ärendena är sekretessbelagda.

Därför ska du alltid överklaga ärenden till en förvaltningsdomstol.


Även om förvaltningsdomstolarna avslår i 9 fall av 10 (politiskt beroende), och myndigheterna då kallar dig för en "rättshaverist", så blir myndigheternas mygel och skumraskaffärer allmän offentlig handling hos domstolen.


Nu går inte alla ärenden hos Af att överklaga, men kommuners ärenden går ALLTID att överklaga.


Låt myndigheterna skämmas över sin handläggning!


Att gå till media är ett alternativ,  men risken är då bara att handläggare säger "tidningar ljuger".


http://www.ifmetall.se/ifmetall/avd/content.nsf/aget?openagent&key=avd_29_681_ne_arbetsformedlingen_ar_som_en_domstol_i_fas_3


Av Christina - 14 juli 2012 14:08

 


"Hälsosamma risker" uttalade av F. Reinfeldt (m) i något politiskt sammanhang.


Att tvingas leva på 50 kr om dagen under 22 månader i rad är inte det svensk tortyr?

Eller, är det något som kallas för en hälsosam risk att inte acceptera att bli djupt kränkt?


Att bli vräkningshotad 3 gånger (1997/98, 2006, och 2009)  tack vare handläggares försumlighet?

Är det en hälsosam risk?


Att bli avanmäld från Af under 3 år, är det en hälsosam risk?


Av sådant drabbas man av PTS, av diabetes, och av ständiga infektioner.


Botar man den strukturella arbetslösheten i Sverige med Alvedon?

Eller med politiskt ordbajs?

Eller politiskt storhetsvansinne?

Eller samhällsekonomiska strategier?


Behandling mot plågsamma minnen:

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=36203&l=sv&newsdep=130


Läsvärd bok för Myndighets-Sverige: http://www.bokus.com/bok/9789127091757/traumatiska-minnen/

Av Christina - 5 juli 2012 16:36

  2 miljoner kr i skattepengar.


200 månader gånger 10.000 kr i snitt (mera pengar med hemmaboende barn och mindre med statligt aktivitetsstöd i JOB from nov. 2009) det blir 2 miljoner kommunala skatteslantar !


Hur kan sådant få förekomma undrar nog en del?

Det måste nog vara något fel på den där Christina!


Nope, friskare, mer välutbildad, och med lång yrkeserfarenhet fanns nog inte att hitta bland just den stadsdelens "klienter".


När journalisten ringde upp handläggaren och berättade att Christinas tandproblem var en sjukdom enligt en specialisttandläkare hänvisade handläggaren till F-kassan (!).


När 1 hyra inte var betald (och bankens inbetalningar till värden blev förskjutna månad efter månad) så skickade handläggaren en barn-anmälan till en utredningsenhet.

Dessa hennes kollegor skrattade åt och ut henne, och hon vågade inte ens komma till ett inbokat möte.

Ironi förstod hon inte heller. När vräkningshotet kom så ansökte jag om pengar till tält och liggunderlag.


Hur straffar man då en sådan klient?

Jo, man bokför klienten i en handläggargrupp som handhar lååångtidssjukskrivna, f.d fängelsekunder, psyksjuka, missbrukare, etc.


Detta upptäckte jag våren 2004 via en verksamhetsrapport på nätet.

Tror ni då att dessa handläggare bytte grupptillhörighet?

Ack nej!   

Lagt kort ligger.


Jag får brev från en hel del blogg-läsare med erfarenhet från andra stadsdelar inom Stockholms kommun, och med liknande efarenheter.

De finner tröst i denna blogg.


Tror ni att politikerna tar tag i alla dessa handläggare som borde få sparken direkt?

Nej, de låter skattepengarna rulla, till "2 miljoner klubben".


Nolltaxerad i drygt 200 månader ger ju också en fet pension (med x-tra kostnader för samhället).

Studielån som skrivs av vid 65 år (x-tra kostnad för samhället).

Lån och krediter före nolltaxeringen som saneras (kostnad för företag).


Inkompetenta handläggare inom stat och kommun är alltså mycket dyrt för samhället.

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se