Alla inlägg den 24 november 2012

Av Christina - 24 november 2012 09:29


Totalt har den svenska Arbetsförmedlingen 220 st lokala

arbetsförmedlingskontor över hela landet vilka bedriver

förmedlingsverksamhet.

Dessa kontor var fram till och med år 2010 indelade i 68 st

arbetsmarknadsområden.

I januari år 2011 hade Arbetsförmedlingen 10.769 st anställda, och av de

anställda hade cirka 8.400 direktkontakt med arbetssökande och

arbetsgivare.

År 2010 anmäldes 551.000 lediga arbeten till Arbetsförmedlingen och

493.900 arbetssökande avaktualiserades varav 281.800 av dessa fick ett

jobb.  En del av dessa återaktualiserades efter tillfälliga jobb.

Antalet inskrivna per 31 december år 2010 var 708.600 st arbetssökande.

År 2010 var Arbetsförmedlingens statliga anslag

(skattepengar) sammanlagt 79 miljarder kronor.


 

Af:s uppdrag.

* Genomföra en analys av orsakerna till effektivitetsskillnaderna mellan


förmedlingskontor för att ta tillvara på den potential för effektivitets-


förbättring som identifierats vid enskilda kontor.

  * Utveckla rutiner för systematisk datainsamling som gör det möjligt att

följa upp effektiviteten i förmedlingsverksamheten. 

Effektiviseringsarbetet ska inriktas mot förmedlingskontor med stor

förbättringspotential (minst 8 % effektivitetsökning).Förbättringspotentialen tycks huvudsakligen finnas i arbetsförmedlings-


kontorens inre arbete.


 

* effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft

  * prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt

  * bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.


Utöver de 220 st statliga arbetsförmedlingskontoren finns


290 st kommunala arbetsmarknadsenheter (exklusive dito inom stadsdelar) som arbetar

med arbetssökande i Sverige.

Alltså 510 st kontor  i landet, samtliga med olika


förutsättningar för de arbetssökande.

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se