Alla inlägg under november 2012

Av Christina - 24 november 2012 09:29


Totalt har den svenska Arbetsförmedlingen 220 st lokala

arbetsförmedlingskontor över hela landet vilka bedriver

förmedlingsverksamhet.

Dessa kontor var fram till och med år 2010 indelade i 68 st

arbetsmarknadsområden.

I januari år 2011 hade Arbetsförmedlingen 10.769 st anställda, och av de

anställda hade cirka 8.400 direktkontakt med arbetssökande och

arbetsgivare.

År 2010 anmäldes 551.000 lediga arbeten till Arbetsförmedlingen och

493.900 arbetssökande avaktualiserades varav 281.800 av dessa fick ett

jobb.  En del av dessa återaktualiserades efter tillfälliga jobb.

Antalet inskrivna per 31 december år 2010 var 708.600 st arbetssökande.

År 2010 var Arbetsförmedlingens statliga anslag

(skattepengar) sammanlagt 79 miljarder kronor.


 

Af:s uppdrag.

* Genomföra en analys av orsakerna till effektivitetsskillnaderna mellan


förmedlingskontor för att ta tillvara på den potential för effektivitets-


förbättring som identifierats vid enskilda kontor.

  * Utveckla rutiner för systematisk datainsamling som gör det möjligt att

följa upp effektiviteten i förmedlingsverksamheten. 

Effektiviseringsarbetet ska inriktas mot förmedlingskontor med stor

förbättringspotential (minst 8 % effektivitetsökning).Förbättringspotentialen tycks huvudsakligen finnas i arbetsförmedlings-


kontorens inre arbete.


 

* effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft

  * prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt

  * bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.


Utöver de 220 st statliga arbetsförmedlingskontoren finns


290 st kommunala arbetsmarknadsenheter (exklusive dito inom stadsdelar) som arbetar

med arbetssökande i Sverige.

Alltså 510 st kontor  i landet, samtliga med olika


förutsättningar för de arbetssökande.

ANNONS
Av Christina - 18 november 2012 13:00

Vid sekelskiftet (runt år 1900) inskränkte sig samhällets insatser i huvudsak till kommunala frivilliga åtgärder i form av fattigvård för att lindra den sociala nöd som följde i arbetslöshetens spår.


1902 kom den första offentliga arbetsförmedlingen i Hälsingborg och Göteborg. Avsikten var att minska utgifterna för fattigvårdshjälpen för de nödställda arbetslösa.

Förmedlingarna var primitiva och kommunala.


1906 gav staten det första bidraget till verksamheten (15.000 kr). Kommerskollegium skulle vara tillsynsmyndighet.


1908 började landstingen ordna länsförmedlingar.


1913 överfördes arbetsförmedlingsverksamheten till Socialstyrelsen, och även tillsynen dit.


1914 bildades Statens arbetslöshetskommission  (AK). Den blev så småningom en central myndighet. Kontanta statliga och kommunala stöd utbetalades till de arbetslösa, som fick jobb i skogs- och vägarbeten.


1923 avgick H. Branting till följd av olika uppfattningar om arbetslöshetsfrågor.


1926 föll regeingen Sandler p.g.a liknande frågor inom arbetsmarknadspolitiken.


1927 började flyttningsbidrag och omskolning att diskuteras.


1930 kom Keynes ekonomiska idéer, till vilka Myrdahl, Ohlin, och Wigforss anslöt sig. Arbetslöshetsfrågor tillhörde då socialpolitiken.


1933 var det kris med hög arbetslöshet. AK kopplades ihop med jordbruksfrågor.


1934 skapades den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen, och arbetsförmedlingen lagfästes.


1940 bildades Statens arbetsmarknadskommission (AMK).


1945 skapade regeringen ett 27-punktsprogram, och nu startade, kan man säga, dagens arbetsmarknadsverk. 


1948 ombildades AMK till AMS, och verksamheten förstatligades helt. Man använder ordet friställd istället för arbetslös.


1957 kom arbetsmarknadspolitiken igång på allvar (GD Bertil Olsson).


1963 flyttades AMS från Socialdepartementet till Inrikesdepartementet.


1974 infördes KAS (kontant arbetsmarknadsstöd) för dem som inte tillhörde någon A-kassa.


1975 kom platslistorna.


1976 inleds försök med sökning/matchning.


2012 fungerar ingenting öht.

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se