Alla inlägg den 7 februari 2011

Av Christina - 7 februari 2011 11:57

5.000  kr är det absolut lägsta beloppet i Sverige som ges i skadestånd för brott.


Brott mot PuL är ett brott.

 

Jag fick 4.000 kr från AMS via JK  våren 2010 för följande PuL-brott:

 

- En politisk åsikt vilken varit registrerad i över 6 år.

- En påstådd "politiskt demonstration" registrerad under 2 år.

- Ett stort antal andra registrerade uppgifter, vilket inte var tillåtet utan ett samtycke.

 

Skadestånd är alltså subjektiva i Sverige.

 

Därutöver tillämpade AMS, Länsrätt, och JK en myndighetsutövning enligt PuL-lagen istället för att tillämpa Förvaltningslagen (FvL). 

 

- Felaktiga beslut hos JK -------> Stämma staten hos Tingsrätten.

- Felaktiga beslut hos Länsrätten-Förvaltningsrätten/Kammarrätten/ Regeringsrätten-Högsta förvaltningsdomstolen ------> Europadomstolen.

- PuL-brott ------> Polismyndighet och åklagare.

http://www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-aklagare.pdf


Eller, enskilt åtal av aktuell handpåläggare inom staten eller kommunen.

http://lawline.se/answers/5306

och

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85tal#Enskilt_.C3.A5tal


Vad gäller PuL-brott börjar preskriptionstiden den dagen rättelser gjorts i persondataregistren.

 

I mitt fall gjordes t.ex en (1) rättelse hos kommunen våren 2010 i samband med att en ek. handläggare  i en grupp blev gruppchef för en annan grupp.

Något kvitto på att rättelser gjorts i AMS persondataregister AIS efter JK beslut från december 2009 har ännu inte erhållits.

 

Arbetsgivare har ett principalansvar för sina anställda.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Principalansvar

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se