Alla inlägg den 4 februari 2011

Av Christina - 4 februari 2011 16:33

  

 

När de offentligt anställda gör fel . . .

 

Att tillämpa rätt lagar i statlig och kommunal verksamhet borde vara en självklarhet i Sverige, men så är det inte.

 

Länsrätten och JK tillämpar t.ex. PuL när det handlar om myndighetsutövning, d.v.s personuppgiftslagen istället för förvaltningslagen.

 

Och kommunerna använder t.ex. SoL 4:1 istället för t.ex SoL 4:2, eller SoL 4:1 istället för SoL 4:4 (sista stycket) beroende på ärende.

 

Och, politikernas intentioner i sammanhanget är = 0.

 

Tjänstemännens fel drabbar inte enbart de enskilda medborgarna och deras familjer, utan även det allmänna, d.v.s skattebetalarna.


http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1769707


Hela dokumentet: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1769707&fileOId=1776407


- Genomför en ny rättslig strategi för att åstadkomma en djupgående reform av rättsväsendet.

 

- Anta och genomför ändringar av lagar om rättsväsendet som syftar till att förbättra fortbildning, personalbedömning, och utnämningar inom rättsväsendet, och stärk domstolarnas ansvarighet och effektivitet.

 

- Stärk rättsväsendets ansvarighet genom en strikt tillämpning av alla rättsliga och disciplinära medel för att straffa korruption och missbruk av inflytande. 

 

- Förbättra åklagarmyndigheternas och domstolarnas rättstillämpning med hjälp av en ingående analys av bristerna, i samarbete med experter.

 

- Utarbeta handböcker för bästa praxis, fortbildningsprogram, och coachingprogram för särskilda fall, och inför en systematisk administrativ tillsyn av domstolar och hos åklagare.

 

- Främja specialutbildning och specialisering bland poliser, åklagare och domare för att förbättra deras expertis och effektivitet när det gäller komplicerade mål.

 

- Analysera arbetsbelastningen och omfördela personal.


- Förbättra kursplanerna på de juridiska utbildningarna.

 

Dessa tips till rättsväsendet här ovanför har EU lämnat till Bulgarien, och efter den insyn jag faktiskt nu har fått föreslår jag tipsen också till Sverige och till justitieministern B. A.

 

Men, självgoda stater tror tyvärr att allt fungerar perfekt i systemet, vilket innebär att korruption och maktfullkomlighet breder ut sig och ökar hela tiden helt utan kontroll.

 

Jag tror min morfar landsfiskal, född år 1873, håller med mig.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Landsfiskal

ANNONS
Av Christina - 4 februari 2011 12:49

Råkade av en slump titta i skräppostkorgen på gmail.com, och hittade detta meddelande i ett automatiskt bortkastat e-mail:

 

- " Den 1 januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen." -

 

Detta är inte sant.

Sverige tillhör EU och därmed är Europadomstolen högsta instans.

 

Upp till 600 mål från Sverige varje år:

http://www.sweden.gov.se/sb/d/10638/a/104401


Europadomstolen:

http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Rattigheter/Europadomstolen-for-manskliga-rattigheter/


Om man anser att den svenska staten brutit mot EU:s regler på ett sätt som enligt EU-domstolens praxis medför skyldighet att betala skadestånd, har man två alternativ. Antingen stämmer man staten i tingsrätten eller så begär man skadestånd direkt från Justitiekanslern.

Men, svenska JK är i stort sett värdelös.


Blankett/formulär till Europadomstolen på 3 språk (enklare än man tror)

Kopiera av den och radera sedan bort allt oväsentligt.

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3B26367E-5AA9-4C1D-9C48-26FDADA92BD8/0/FormulaireSWE.pdf


EU sysselsättning och socialpolitik:

http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Sysselsattning-och-socialpolitik/

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se