Alla inlägg den 2 februari 2011

Av Christina - 2 februari 2011 22:22

Arbetsmoral?

Det beror på ålder, och på vad det handlar om.

 

Jag håller starkt med ungdomarna om: - " Du är lojal mot sådant du tycker överensstämmer med det du tror på." -

I övrigt go to hell.

 

http://www.dn.se/ekonomi/unga-har-samre-arbetsmoral


Ungdomar mår dåligt av arbetslöshet: http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article8497107.ab


Är arbetslöshet som en naturkatastrof?

Ja, det handlar om att ta sig till morgondagen.

Och, att hitta en mening i tillvaron.

ANNONS
Av Christina - 2 februari 2011 16:54

Arbetssökande i fas 2 ges nu utbildningar för att förhindra ett inträde i fas3, eg. i strid med förordningen FO 2007:414.

Det är eg. inte tillåtet med dubbla åtgärder.

 

Fas 3 åt skogen: http://www.da.se/home/da/home.nsf/unid/7B6A99F9928EC737C125782900556056?OpenDocument


Enligt förordningen för Jobb-och utvecklingsgarantin (JOB) ska arbetssökande i fas 2 inom åtgärden ha: praktik, eller arbetsträning för funktionshindrade.


FO 2007:414 (JOB-åtgärden)


7 § /Träder i kraft I:2011-01-01/

Den inledande fasen i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1), som omfattar längst 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ska i huvudsak omfatta:

 

Fas 1 (150 dagar)

   – kartläggning,
   
– jobbsökaraktiviteter med coachning, och
   
– förberedande insatser.


Fas två  (300 dagar) ska därutöver i huvudsak omfatta
   – arbetspraktik
   – arbetsträning, eller förstärkt arbetsträning

Fas 3 sysselsättning i X gånger 2 år.

6 §

Träder i kraft I:2011-01-01

Inom ramen för programmet (JOB) kan den enskilde ta del av insatser som motsvarar programmen enligt 1 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

 

FO 2000:634

 

1 § /Träder i kraft I:2011-01-01/

Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen:


1. arbetsmarknadsutbildning, amu
2. arbetspraktik, ap
3. stöd till start av näringsverksamhet, seb
4. ungdomsinsatser,
5. förberedande insatser,
6. arbetslivsintroduktion, ochANNONS
Av Christina - 2 februari 2011 12:15

Flexkontor, något för arbetsförmedlingen?

http://www.dn.se/ekonomi/jobb/sag-farval-till-din-fasta-arbetsplats


Många pratar om "de dolda jobben".

MEN, vad handlar det om egentligen?

 

Jo, att arbetsgivare INTE känner till vilka anställningsstöd de kan få för arbetskraft.

Alla "knacka-dörr-hos AG-projekt" har i grund och botten inneburit en individuell / personlig "direktmarknadsföring" av stödformer för AG, och ingenting annat.

 

De arbetssökande söker jobb själva (förutom de automatiserade anvisningar som AF skickar ut per brev).

De arbetssökande söker praktikplatser själva.

Det förutsätts att de arbetssökande själva ska marknadsföra och göra reklam för de anställningsstöd som politikerna beslutat om.

 

OCH, vad gör AF?

Jo, de administrerar arbetssökande.

Detta är inte arbetsförmedlarjobb, utan det är administratörsjobb.

De sökande gör hela jobbet själva  och vissa med en ersättning på 65 % av 680 kr för 22-23 dagar/månad = vardagar i varje månad.

En arbetsförmedlare har ca 25 - 30.000 kr brutto i månaden i lön.

 

Av de öppet arbetslösa (under första halvåret år 2008), d.v.s de som varit arbetssökande i upp till ca 300 vardagar, av dem fixade ca 46 % ett jobb själva, och sannolikt inget fast jobb, utan sökande studsar ofta in och ut på arbetsmarknaden.

43 % fixade jobb själva bland dem som redan hade en anställning på lös grund tidigare, och då en anställning med eller utan ett stödbidrag till AG, och 11 % av dem som befanns sig i en åtgärd fixade jobb själva.

 

Dessa procenttal skulle öka betydligt OM arbetsförmedlare verkligen jobbade som arbetsförmedlare, och gjorde skäl för sin lön.

 

Den privata anordnare, vilken jag hade inom JOB under 6 månader (150 dagar), november 2009 -- april månad 2010 i fas 1 (företaget AS3), hade muntliga kontakter med kvarterets företagarförening, MEN det ingick inte i deras uppdrag ekonomiskt att marknadsföra AF:s stödformer till en mängd olika AG via generella utskick av reklammaterial i broschyrformat.

 

Jobbfabriken: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jobbfabriken/pressrelease/view/allvarliga-brister-inom-jobb-och-utvecklingsgarantin-566092


Dolda jobb handlar i första hand om marknadsföring av politikernas stödformer till Arbetsgivare (AG), och inte om sökandes CVn:

http://doldajobb.se/Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se