Alla inlägg den 3 januari 2011

Av Christina - 3 januari 2011 01:29

Juridisk vägledning från eller till IAF? . . . Handlingsplaner hos AF . . .

Loggbok . . .


Enligt ett av grundvillkoren i ALF-lagen ska en AF handlingsplan (HP) finnas för en arbetssökande.

Enligt AMS föreskrifter ska handlingsplanen framställas i samråd och tillsammans med den sökande (en HP innehåller bl.a den sökandes skyldigheter).

Ett beslut  om ett innehåll, under ett samråd om innehållet, i en handlingsplan torde inte ge en anledning till en överklagan från den sökandes sida.

Om en sökande och AF däremot inte är överens om innehållet i den individuella handlingsplanen så gäller AF beslut enligt AMS föreskrifter.


Ett sådant beslut är myndighetsutövning och ska kunna överklagas.

Innehållet i en AF handlingsplan ligger även som en datafil i persondatabasen AIS-F, och uppgifterna i planen lyder då även under personuppgiftslagen (PuL).


Om du har A-kassa eller inte är dock avgörande för om du kan överklaga HPn eller inte. Har du A-kassa t. ex. tas då en avanmälan / ett avstängningsbeslut hos A-kassan.

I myndighetsutövning inkluderas rättigheter och skyldigheter. Om ett "handlande" inte räknas som myndighetsutövning, så existerar inte heller några skyldigheter.


En tillgång till Rättsväsendet i Sverige gäller dock tydligen inte för dem som har förbrukat sin A-kassa, eller för dem som inte har haft A-kassa, eller för dem som saknar aktivitetsstöd från AF (se not).

Nu således också praxis genom domslut i Regeringsrätten (i juni och i november 2010).


Lagrum för handlingsplaner:

1)   ALF-lagen (arbetslöshetsförsäkringen) SFS 1997:238.

2)   6 § FO (2000:628) arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

3)   AMSFS 2008:1.

 

AMS:s instruktioner till Länsrätten (Joanna Persson-Berlin till juristen

D. M.) den 27 februari 2009 avseende handlingsplaner:

Lagrum: * Hellner och Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentar, 2 uppl.,

sidorna: 265 och 276f.

 

Den 18 mars 2009 beslutade därför Länsrätten, utifrån AMS:s direkta instruktioner till Länsrätten (utan att jag fått ta del av AMS yttrande från den 27 febr.), att handlingsplaner inte går att överklaga.

Kammarrätt och Regeringsrätt har inte lämnat prövningstillstånd, så Länsrättens dom gäller. Således praxis nu. Men, Europadomstolen väntar på målet år 2011.

Domen gällde en arbetssökande vilken förbrukat sina 300 dagar A-kassa från AEA.

 

Att tacka nej till en åtgärd i en handlingsplan översätter AMS med texten: "kan inte tillgodogöra sig AF service". Detta leder i sin tur till en avanmälan.

Även detta avanmälan-mål handlades av samme handläggare inom Länsrätten (dock enligt PuL och inte enligt FvL), och även samma dag den 18 mars 2009. Så, även detta mål kommer att inkluderas i HP-målet till Europadomstolen.

 

IAF granskning: http://www.iaf.se/Tillsyn-Uppfoljning/Arkiv-for-granskningsresultat/Granskningsresultat-20061/Sokande-som-arbetsformedlingen-inte-anser-star-till-arbetsmarknadens-forfogande/

 

JK beslöt däremot den 19 februari 2009 att s. k. * "faktiskt handlande" * inte längre gällde vid avanmälningar från AF, eftersom dessa påverkade A-kassan och även andra ersättningar, utan att avanmälningar var myndighetsutövning i FvL-termer.

Detsamma torde och borde då således även gälla för handlingsplaner, d.v.s att dessa är överklagbara till domstol enligt FvL. Särskilt enligt FvL 3 § 2 st (= EKMR).

 

Not. En AF-avanmälan utifrån en skyldighet i en handlingsplan vid statligt aktivitetsstöd är överklagbar enligt Eurpadomstolen den 7 april 2009.

 

Kvalitén hos AF handlingsplaner enligt IAF:

http://www.iaf.se/Arkiv-for-nyheter/Nyheter-2006/Bristande-kvalite-pa-handlingsplaner/


Förvaltningsrätterna (FR) har enbart en vana att ta emot överklaganden via A-kassorna, därför blir de helt handfallna vid andra överklaganden vilka kommer via AF direkt från en sökande, och FR följer därför AMS-juristernas instruktioner, vilka FR då förmodar kan området. Att AMS-jurister är kapabla att manipulera för att vinna mål tror tydligen inte FR.

 

Se även inlägget samt olika kommentarer från arbetssökande i länken:

http://socialliberalapartiet.bloggplatsen.se/2010/10/02/3669826-handlingsplanen-djavulens-redskap/

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se