Alla inlägg den 18 februari 2010

Av Christina - 18 februari 2010 15:05

*

  

Grunder för justitiemord: se annat inlägg i bloggen:

http://socialliberalapartiet.bloggplatsen.se/2010/02/17/2554760-justitiemord-i-sverige/


Falska anklagelser (påståenden)  och  Oriktiga bedömningar.


Själv har jag förlorat 1 miljon netto p.g.a kumulerade fel och försummelser, sedan september år 1995, kränkningar, brott mot PuL, m.m. under lååång tid, av statliga och kommunala tjänstemän.

Personligen tänker jag dra mitt ärendet ända till Europadomstolen (EKMR) om det så kommer att behövas.


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-behover-en-justitiemordskommission_4283671.svd


 "Uppenbart oriktiga bedömningar har gjorts".

 "Någon anständighet i det svenska rättssystemet ? "

 "Ett viktigt principiellt ärende"


http://www.jure.se/ie/default.asp?url=visatitel.asp?tuid=12004


Skriv under listan om en författningsdomstol / konstitutionsdomstol    

här : http://www.forfattningsdomstol.se/


Jag skriver också under apellen här nedanför.    

 

Sverige behöver en rättvisekommission (mot justitiemord).

Knut Ahnlund, professor em. i litteratur och ledamot av Svenska Akademien

Marianne Ahrne, författare och filmregissör

Lars Bergström, professor em. i filosofi

Stig Centerwall, brottmålsadvokat

Holsten Fagerberg, teol.dr., professor em. i etik

Lena Hellblom Sjögren, fil.dr., leg. psykolog

Kristina Hjertén Von Gedda, fil.lic., författare

Göran Larson, pensionerad VD

Finn Löfquist, f.d avd. dir. Socialstyrelsen

Lars H:son Nilsson, leg. läk., docent

Rigmor Robèrt, läkare och psykoterapeut

JP Roos, professor i socialpolitik, Helsingfors univ.

Erland Strömbäck, försäkringsdirektör

Ewa Waites, jur. kand.

__________________________________________________


Anklagelser kan vara  en helt ohållbar blandning av indicier, uppbyggda av bl.a gissningar, falsarier och ovetenskapliga antaganden.


Det som behövs är en resningskommission av det slag Justitiekanslerns utredning Felaktigt dömda föreslog:

En kommission av den typ som finns i det danska, norska och brittiska rättssystemet, det vill säga en opartisk kommission som själv bedömer vilka fall som bör utredas vidare och som sedan på egen bekostnad kan begära utredningar av poliser som inte tidigare varit inblandade i fallet. Kommissionen har sedan rätt att själv begära en ny domstolsprövning.

 

Grundlagsutredningen: http://regeringen.se/sb/d/10025/a/117744

 

I princip kan man säga att i Sverige är det 2 grupper som får skadestånd direkt av staten (exkl. straffrättsområdet):


- När Skatteverket registrerat någon som död (via JK, senaste fall fick 40.000 kr)

- De som felaktigt suttit häktade, när misstankar uteslutits.

 

http://www.coaching.forum24.se/coaching-about3549.html&highlight=skadest%E5nd


Processrätt: Staten kan inte ses som ett privaträttsligt subjekt när det gäller myndighetsutövning.


ANNONS
Av Christina - 18 februari 2010 14:13

Djupstudier av 5 st myndigheter . .  .


Kan kanske vara intressant att ta del av (?)   :-)

http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2009/200901_bilaga4.pdf


-" Arbetsförmedlingen - definitioner av brukare.

Arbetsförmedlingens två huvudsakliga brukargrupper är 1) arbetssökande och 2) arbetsgivare.

De arbetssökande definieras sedan främst efter sökandekategori och inskrivningstid.

Den grupp som undersöks i förmedlingens stora sökandeundersökning är sökande som är arbetslösa eller i programverksamhet och som varit inskrivna i minst tre månader vid förmedlingen.

Det är denna grupp av sökande som vanligen behöver mest stöd och som anses viktigast att följa upp. " -


- " Arbetsgivarna definieras främst efter bransch och yrkeskategori.

Den grupp som undersöks i arbetsgivarundersökningen är arbetsgivare som har haft en ledig tjänst anmäld till Arbetsförmedlingen. " -


De flesta arbetsförmedlare har ansvar både för arbetsgivar- och sökandekon-takter.

Det finns en avdelning Målgrupp som ska utgöra ett stöd till den operativa verksamheten för utveckling, stöd och uppföljning av arbetet med bl.a arbetsförmedlingens prioriterade grupper.

För år 2008 är det nyanlända invandrare, småföretag, ungdomar, och de personer som är i jobb- och utvecklingsgarantin som prioriteras.

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se