Alla inlägg den 10 februari 2010

Av Christina - 10 februari 2010 13:35

Enligt regeringen år 2006 (se inlägget här nedan samt Europadomstolens positiva beslut) var Aktivitetsgarantin (åren 2000-2007) hos AM(S) ingen rättighet för arbetssökande.

D.v.s efter förbrukad A-kassa ställds en del arbetssökande godtyckligt och slumpmässigt UTAN en statlig beskattad och pensionsgrundande fortsatt ersättning. Samma sak gällde tydligen även för de s.k "Plu(s)-jobben" år 2006.


Gäller detta ÄVEN avseende Alliansens Jobb- och utvecklingsgaranti (arbetssökarverksamheten JOB från 2 juli år 2007), efter det att arbetssökande varit inskrivna vid arbetsförmedlingen under 1,5 år?

De arbetssökande som varit inskrivna hos Af under 1,5 år har sannolikt ÄVEN de förbrukat sina A-kasse-dagar på 300 dagar.


Vad ska dessa arbetssökande då överleva på ekonomisk?

 

Enda alternativet blir då till syvende och sist soc.

 

MEN, för att kunna ansöka om ek. medel till överlevnad från soc måste du då först vara helt bar-skrapad, d.v.s ha sålt din bil, ha sålt din bo-rätt, ätit upp ditt sparkapital, etc. etc.

 

Eller tvärtom, de arbetssökande som inte äger något annan än skulder och lån kan inte betala tillbaka dem, med en ek. överlevnad på endast existensminimum.

 

Kallas detta för social trygghet i Sverige?

 

Agan, plusjobb, och nya JOB (SFS 2007:414, from 2 juli 2007) är så kallade Statliga Arbetsmarknadspolitiska åtgärder/aktiviteter (arbetssökarverksamhet) för långtidsarbetssökande i Sverige, med en beskattad och pensionsgrundande ersättning enligt SFS 1996:1100.

Kommunerna å sin sida anordnar aktiviteter på obeskattat existensminimum enligt Konsumentverket. Men först tvingas du då underteckna ett frivilligt samtyckeavtal (SekrL 14:4), i annat fall blir du struken från deltagarlistan.

 

Om JO: http://www.expressen.se/1.1222626

 

Skadeståndslagen: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19720207.htm

ANNONS
Av Christina - 10 februari 2010 11:12


Detta är vad det handlade om:


Killen fick inte jobbet därför att han var inte kvalificerad för det ENLIGT FÖRETAGET.

ENLIGT AM(S), och deras dokumentation, var det för att han inte tog i hand när han hälsade.

AM(S) fotfolk skulle därför straffa honom genom att dra in hans ersättning, d.v.s hans medel för ek. överlevnad (se SFS 1996:1100, 25 § 2:a stycket.).

Se även gemensamma bestämmelser i : SFS 1997:238, 46 § (ALF-lagen).


http://www.do.se/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/Tingsrattsdom-Arbetsformedlingen/


Har du då inga pengar till mat och hyra måste du gå till soc.

En avanmälan hos AM(S) kan enligt AM(S) föreskrifter innebära att du inte heller får medel för ek. överlevnad från soc (se AMSFS 2007:20, 11 § 2:a stycket).

Då får du svälta och bli vräkt från din bostad.

- Se den juridiska proportionalitetsprincipen. -

- Se även ett domslut i Europadomstolen per den 7 april år 2009 (nr.: appl. 28426/06), ang. villkorad ersättning. Sammanfattning av domen se not * 

 

Före april 2009 kunde arbetssökande inte överklaga AMS:s "administrativa beslut" till en domstol, men däremot kunde man i vissa fall överklaga till en Allmän eller till en Förvaltningsdomstol  enligt personuppgiftslagen (PuL), nämligen felaktiga personuppgifter i AMS:s dokumentation i deras persondatabas.

SFS 1996:1100, 25 §, 2:a stycket, är dock fortfarande inte ändrad när detta skrivs (februari 2010).


Personligen tar jag inte människor i hand, som misshandlar mig godtyckligt ekonomiskt och därmed min kropps hälsa, och hälsar på dem (dem = orediga tjänstemän). Jag skulle mycket hellre vilja spotta på dem förståss. 


Skakar Thailändare hand med svenska charter-turister?


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/do-sarar-vart-rattsmedvetande_4236687.svdnot * Sammanfattning på sid. 8 här: http://www.nrf.cc/tidning/2-2009.pdf


Citat: - " Rättsstaten kan jämföras med en trädgård; håller man inte efter ogräset, i stort som i smått, har man snart ingen trädgård. " -

 
Värt att bli dödförklarad?

40.000 kr i skadestånd från JK.

10 gånger mera än för en politisk åsiktregistrering, lagrad under 6 år hos AM(S).

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skatteverket-dodforklarade-ingrid_4230375.svd


http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1693


ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se