Alla inlägg den 24 juni 2009

Av Christina - 24 juni 2009 18:53


Europadomstolen finner en kvinna i Malmö förvägrats sin rätt till prövning i domstol. Staten ska nu utge 4 000 euro i skadestånd för brott mot Europakonventionens artikel 6.

Arbetsmarknadsstyrelsen avslog kvinnans klagan över att hennes aktivitetsstöd dragits tillbaka. I beslutet angavs att beslutet inte gick att överklaga. 

Kvinnan har varit inskriven vid Arbetsförmedlingen sedan 1992 och deltog 2001 i den så kallade aktivitetsgarantin för långtidsarbetslösa. I juli 2005 beslutade Länsarbetsnämnden att dra tillbaka kvinnans aktivitetsstöd eftersom hon enligt Arbetsförmedlingen inte närvarat vid obligatoriska sammankomster.

Kvinnan överklagade beslutet till Arbetsmarknadsstyrelsen och anförde att flera omständigheter i Arbetsförmedlingen rapport inte stämde.
Arbetsmarknadsstyrelsen avslog överklagandet. I beslutet angav Arbetsmarknadsstyrelsen att beslutet inte gick att överklaga.

Europadomstolen konstaterar nu att Sverige brutit mot Europakonventionens artikel 6 i eftersom kvinnan förvägrats rätten till domstolsprövning. Kvinnan tillerkänns ett skadestånd om 4000 euro varav 2000 avser kostnader och utgifter.

ANNONS
Av Christina - 24 juni 2009 17:19


Den statliga Riksrevisionen bör granska kommunernas verksamhet.

Om de kommunala förtroendevalda revisorerna är oberoende eller inte kan ingen medborgare eller skattebetalande invånare avgöra.


http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NewsPage____1947.aspx?epslan

ANNONS
Av Christina - 24 juni 2009 15:45


Citerar en jurist: "Staten som motpart"


- " Men numera har JK alltså kommit till insikt om att enskilda som drabbas av kränkningar av rättigheterna i Europakonventionen har en principiell rätt till skadestånd och har också börjat hantera dessa frågor mer och mer effektivt. Och det är ju bra.

Men det är inte särskilt många medborgare som känner till den rättigheten och det är ännu färre som vänder sig till JK. Desto fler vänder sig till Justitieombudsmannen, JO.


Och i hundratals fall varje år kritiserar JO olika statliga myndigheter i fall som berättigar dem som drabbats av myndigheternas felaktiga hantering på ett sådant sätt att de skulle kunna vara berättigade till skadestånd. Men JO, som inte kan utge skadestånd till enskilda som drabbats av myndighetsmissbruk, upplyser inte dessa människor om att de kan vända sig till JK för att få skadestånd. Trots att det borde vara en synnerligen enkel och rimlig åtgärd i dessa fall.

De svenska domstolarna har gudskelov intagit och bibehållit en förhållandevis självständig ställning i förhållande till ”staten”.

Det finns därför all anledning för advokater, människorättsgrupper, medier och andra som granskar missförhållanden att informera enskilda om deras rättigheter samt mobilisera de resurser som krävs för att få fram konkreta fall till debatt och prövning i domstol. På så sätt kan enskilda till slut få grepp även om riktigt hala ålar. " - Slut citat

Av Christina - 24 juni 2009 13:00


I kommunalvalen är det inte tjänstemän som vi invånare och medborgare röstar på och väljer, utan politiker från visst parti.


Om dessa ansvariga politiker inte har koll på dessa skatteavlönade tjänstemäns förehavanden, så föreslår jag att vi bojkottar kommunalvalen, och då med en start i valet år 2010.

Tidigare månad - Senare månad
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se