Alla inlägg den 22 juni 2009

Av Christina - 22 juni 2009 18:00

.

Arbetsförmedlingen avanmäler arbetssökande litet hur som helst, och förorsakar då ekonomisk skada för de arbetssökande.

 Ett mål pågår för närvarande i Värmlands Tingsrätt (Karlstad), med en inbokad rättegång i september 2009 * se not.

Datainspektionen (DI) ska nu också åter granska arbetsförmedlingens avanmälningar.


Som avanmälan-kod använder Af bl a koden 14 = står ej till arbetsmarknadens förfogande (skatkod = sökandekategorikod).

Den sökande får då ingen a-kassa, eller beviljas någon åtgärd, eller matchas mot några lediga jobb.


En del arbetsökande tvingas då sälja t ex bil eller bo-rätt inom 3 månader (tidsgränsen olika i olika kommuner), och ansöka om kommunalt obeskattat försörjningsstöd på existensminimum.


Af-koden 14 ("övriga") omsluter flera olika grupper arbetssökande, och är alltså inte nedbruten på koder i undergrupper. Grupperna ingår inte heller i statistiken över arbetssökande. Endast de arbetssökande som är kodade 11, 21, 22 eller 23 ingår i statistiken över arbetslösa hos Af.


 Koden 14, t ex

- Sjukskriven

- Semester

- Barntillsyn

- Läser svenska för invandrare (SFI)

- Kom ej till inbokat besök

- Andra ospec orsaker


* not. "Sökandekategori 14, "Arbetssökande med förhinder" (AMSFS 2005:4). Med "Arbetssökande med förhinder" avses "Arbetssökande som är förhindrad att aktivt söka arbete och/eller omgående tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete".

Arbetsförmedlingen meddelar därigenom en a-kassan att sökanden enligt Arbetsförmedlingens bedömning inte längre är anmäld i den ordning som gäller enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2005:7) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet."


* not "En sökande som får sökandekategorikod arbetssökande med förhinder (14) ska informeras om att noteringen för den som uppbär arbetslöshetsersättning medför en automatisk avanmälan till sökandens arbetslöshetskassa, samt att den kan påverka rätten till förmåner, ersättningar och stöd som andra myndigheter beslutar om. (AMSFS 2007:20)."


ANNONS
Av Christina - 22 juni 2009 00:00

.

Samtidigt som kommunen rubricerar mig som "pensionär", och sänder pengar till ett reducerat SL-kort, samtidigt får jag en kallelse till den statliga volymåtgärden Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB), två (2) år för sent (se SFS 2007:414).


Statliga JOB, och den tidigare statliga "Agan", och tidigare plusjobben (samarbete stat och kommun) är/var avsedda för arbetssökande i mer än 1.5 år, bland annat för dem som förbrukat sina 300 dagar a-kassa.


Sååå, bättre sent än aldrig :-)


Kommundelen planerade en egen "volymåtgärd" för arbetssökande hösten 2002. Dit kom en kallelse våren 2006.


Sååå, snigelfarten är utmärkande . . . . och konjunkturen går upp och ner . . .  :-)

ANNONS
Tidigare månad - Senare månad
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se